Naar inhoud

Donald Trump lapt alle marketingwetmatigheden aan zijn laars

Voor een nuchtere buitenstaander is het bijzonder lastig de beweegredenen van Donald Trump te doorgronden. De president van de Verenigde Staten van Amerika lijkt de gave te hebben zichzelf in één zin al twee keer tegen te kunnen spreken. Zijn beleid is bovenal ogenschijnlijk gericht op slechts één klant en dat is hijzelf. Duidelijk is in ieder geval dat klantgerichtheid en klantbeleving begrippen zijn die niet tot zijn vocabulaire behoren, want hij lapt alle marketingwetmatigheden aan z’n laars.

Afgelopen week werd bekend dat de VS zich terugtrekt uit het Open Skies-verdrag, dat vrij vliegverkeer van surveillancetoestellen mogelijk maakt. Dit vliegtuigpact regelt dat ongewapende militaire verkenningsvliegtuigen in overleg door het luchtruim van de 35 deelnemende landen mogen vliegen. Het idee achter dit pact is dat er meer openheid is over militaire activiteiten, waardoor internationale spanningen en escalatie worden voorkomen.

Acties voor de bühne

Het lijkt de zoveelste actie van de Amerikaanse president voor de bühne, gericht op zijn aanhang en de aankomende Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het zijn acties met als doel zijn conservatieve achterban te tonen hoe buitengewoon daadkrachtig en handelingsvaardig hij is. Doordat de coronapandemie de VS momenteel zo hard raakt en veel Amerikanen hem hiervoor medeverantwoordelijk houden, zoekt Donald Trump hoogstwaarschijnlijk naar zijn zoveelste afleidingsmanoeuvre.

Diplomatie beoogt escalatie van spanningen en conflicten te voorkomen.

Vrede en veiligheid

Het is tevens de zoveelste terugtrekking van de VS uit wereldwijde verdragen die er met name op zijn gericht om internationale spanningen en escalatie te voorkomen en wereldwijd vrede en veiligheid te bevorderen. Zo stapte het land uit de atoomdeal met Iran en zegde het eenzijdig het Intermediate-Range Nuclear Forces-verdrag (INF-verdrag) uit 1987 met Rusland op dat nucleaire en conventionele middellangeafstandsraketten verbiedt. Daarnaast trekt de republiek zich naar alle waarschijnlijkheid terug uit het Klimaatakkoord van Parijs. Ook uitte Donald Trump recent het dreigement dat de VS uit de World Health Organization (WHO) stapt – en dat is inmiddels ook een feit. Welbeschouwd zijn het stuk voor stuk afleidingsmanoeuvres die vooral zijn daadkracht en handelingsvaardigheid richting zijn conservatieve achterban lijken te moeten aantonen.

Gevoelige onderwerpen

Vanaf het allereerste begin wordt de ambtstermijn van Donald Trump al gekenmerkt door het negeren van vrijwel elke vorm van diplomatie. Gevoelige onderwerpen worden de wereld in geslingerd via Twitter of plompverloren via persconferenties openbaar gemaakt. Tegelijkertijd heeft de Amerikaanse president de neiging zijn diplomaten en ambtenaren grotendeels buiten spel te zetten. Een karakteristiek voorbeeld daarvan vormden zijn onderhandelingen met Kim Jong-un, het staatshoofd van Noord-Korea. Achteraf bleek dat zelfs zijn nauwste medewerkers geen idee hadden van de bedoelingen van Donald Trump.

Notie van diplomatie is bij Donald Trump vrijwel afwezig.

Tactvol opereren

Diplomatie is de kunst en kunde van het tactvol opereren tussen twee of meer groepen om daarmee een doel te bereiken. Diplomatieke onderhandelingen vinden daarom meestal plaats op de achtergrond en achter gesloten deuren. Met internationale diplomatie wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er in het openbaar hanengevechten tussen staatshoofden uitbreken of gevoelige leiderschapsego's in het geding komen. Diplomatiek overleg staat daarom rechtstreeks in het teken van het voorkomen van internationale spanningen en escalatie.

Staatszaken zijn volstrekt onvergelijkbaar met de zakenwereld.

Nut van diplomatie

Donald Trump lijkt echter vrijwel geen besef te hebben van het nut van diplomatie. Wellicht komt dit omdat hij als zakenman uiteindelijk altijd een rechter boven zich wist die partijen terug in het gareel kon dwingen. Het ontbreken van enig besef van diplomatie heeft hem in de keiharde Amerikaanse zakenwereld waarschijnlijk vaker wél dan niet goed gedaan. Dominantie kan een partij onder bepaalde omstandigheden een structureel voordeel verschaffen. Dit lijkt mij de enige mogelijke verklaring te zijn voor het ontbreken van enig besef van diplomatie bij de Amerikaanse president. Escalerende conflicten binnen de zakenwereld worden immers uiteindelijk toch altijd veilig beslecht door een rechter.

Zakenman in de politiek

Donald Trump presenteert zichzelf graag als zakenman en probeert zijn presidentschap ook als zodanig in te vullen. Maar waar een dominante strategie in de zakenwereld nog voordelen kan hebben, kan zo’n strategie tussen staten gemakkelijk leiden tot de potentiële lont in het kruitvat. Op het internationale staatstoneel ontbreekt het namelijk aan een functionaris die als rechter optreedt bij internationale spanningen en escalatie. Conflicten worden in het beste geval opgelost met diplomatie óf in het ergste geval door staten die besluiten voor eigen rechter te spelen – met alle consequenties van dien. Diplomatie vormt daarom het enige echte alternatief voor hoogoplopende internationale spanningen en escalerende handelsconflicten.

Donald Trump geeft zijn herverkiezing voorrang boven diplomatie, vrede en veiligheid.

Voorrang aan herverkiezing

Nu Donald Trump er in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen steeds vaker voor lijkt te kiezen om verdragen en afspraken puur voor de bühne en zijn eigen conservatieve achterban op het spel te zetten, begeeft hij zich daarmee op erg glad ijs. Zonder internationale diplomatie bestaat er op de langere termijn geen duurzame wereldwijde vrede en veiligheid.

Het presidentschap van Donald Trump begint dictatoriale trekken te vertonen.

Eigen politiek gewin

Zijn afleidingsmanoeuvres voor eigen politiek gewin hebben daarom niet langer alleen iets doms en onschuldigs, maar beschadigen essentiële over decennia opgebouwde wereldwijde diplomatieke netwerken en structuren. Hiermee ontwikkelt zijn presidentschap langzamerhand steeds meer dictatoriale trekken. Donald Trump verandert daarom meer en meer in een zogenaamde Dark Lord die diplomatie, wereldwijde vrede en veiligheid op het spel lijkt te willen zetten puur voor zijn eigen politieke gewin! Had hij maar een paar lessen relatiemanagement – de kern van marketing – gevolgd…

Art Huiskes is onderzoeksjournalist.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie