Naar inhoud

Duurzaamheid en digitalisering basis nieuwe marketing

Het dilemma voor het hedendaagse hoger beroepsonderwijs is dat studenten worden opgeleid voor vakken die nog niet bestaan. Hogescholen opteren daarom meer en meer de aandacht ook te richten op het doen van praktijkgericht onderzoek. Een goed voorbeeld daarvan is het Expertisecentrum Sustainable Business van de Avans Hogeschool. Jorna Leenheer is aan dit centrum verbonden als lector New Marketing.

Maatschappelijke transities

In haar lectorale rede 'Duurzame marketing in een digitale wereld' is Leenheer ingegaan op twee maatschappelijke transities die het vakgebied marketing in de praktijk en binnen de onderzoekswereld in rap tempo veranderen: duurzaamheid en digitalisering. Het onderzoek dat zij verricht, is met name gericht op het snijveld van beide veranderingen. Daarbij staan drie onderzoekslijnen centraal:

  1. het prikkelen van duurzaam consumentengedrag;

  2. de consument als (mede)producent;

  3. de new marketeer.

Nieuwe marketing

Hoewel marketing een term is die pas net een eeuw oud is, durft Leenheer het predicaat 'new' aan haar vakgebied te geven. “De gevolgen van digitalisering en duurzaamheid op het vakgebied marketing laten zich vertalen in de term disruptie”, aldus de marketingonderzoekster. “Tegelijkertijd neem ik ook een kritische houding in. Is het daadwerkelijk 'new'? Iedere marketeer weet dat innovaties soms meer incrementeel zijn dan ze op het eerste gezicht lijken.”

Evidente veranderingen

Dergelijke innovaties worden met behulp van rebranding als oude wijn in nieuwe zakken gestopt", zegt Leenheer. “Aangezien we aan kortdurende trends en schijnbare innovaties graag zo weinig mogelijk tijd willen verdoen, heb ik mijn lectoraat het motto 'New marketing: voorbij de hype' gegeven. Want de digitalisering, met online verkoopkanalen, sociale media en big data, en de duurzaamheid, met het bewustzijn van natuurlijke, financiële en menselijke hulpbronnen, zijn evidente veranderingen.”

Duurzaamheid

Duurzame marketing dan wel maatschappelijk verantwoord ondernemen vertaalt zich in drie P's: planet, people en profit. De kritische consument noopt bedrijven en instellingen waardevoorstellen te doen die niet alleen functioneel zijn, maar ook emotioneel en zelfs spiritueel. Dit noodzaakt organisaties te opteren voor eerlijke informatievoorziening, bescherming van de gezondheid, veiligheid en privacy van consumenten en aandacht te geven aan hun bewustzijn.

Digitalisering

Onmiskenbaar is de samenleving fundamenteel veranderd door de opkomst van het internet. Traditionele tussenkanalen als verzekeringstussenpersonen, reisbureaus en de fysieke detailhandel hebben aan belang verloren en mede hierdoor kampen stadscentra met leegstand. Bovendien stellen de sociale media consumenten in staat snel en frequent met elkaar en met organisaties te communiceren. Daarnaast zien we de opkomst van peer-to-peer-platforms als Airbnb en Uber.

Prikkeling duurzaam gedrag

De eerste onderzoekslijn waar Leenheer zich op richt, is de wijze waarop het duurzaam consumentengedrag geprikkeld kan worden. Daarbij gaat het om de vraag hoe wij consumenten via marketingprikkels kunnen stimuleren te kiezen voor duurzame producten en een duurzame customer journey. Daarnaast wordt bestudeerd op welke manier wij die consumenten kunnen helpen te kiezen voor producten en diensten die hun welvaart duurzaam verhogen.

Consument als producent

Denk aan zonnepanelen die huishoudens tot energieproducenten maken, vloggers die hun dagelijkse beslommeringen via YouTube met de wereld delen en de verdere omarming van 3D-printers. Dan is het besef helder dan consumenten niet louter afnemers meer zijn van producten en diensten. In deze tweede onderzoekslijn beoogt Leenheer de verschillende stadia van consumeren naar participeren, co-creëren en zelf voorzien tot produceren inzichtelijk te maken.

New marketeer

Met de toegenomen aandacht voor duurzaamheid en de digitalisering van de samenleving, komt er ook behoefte aan een nieuw type marketeer. Ethiek en kennis van technologische online innovaties en big data zijn functie-eisen voor de aankomende marketingprofessionals. Het is dan ook niet vreemd dat Leenheer als werknemer van een onderwijsinstelling haar derde onderzoekslijn richt op deze noodzakelijke competenties van haar studenten. Ook al staan hun functietitels nog op geen enkel visitekaartje.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie