Naar inhoud

Duurzaamheid steeds belangrijker element klantervaring

In de customer experience is duurzaamheid in toenemende mate een vanzelfsprekend aspect geworden. Steeds meer consumenten vinden dat ze met hun duurzame aankopen ook echt verschil kunnen maken. Voor ruim vier van de 10 consumenten spelen durabele elementen een belangrijke rol bij de aanschaf van producten of diensten. Voor het eerst denkt meer dan 30 procent dat het met zijn aankopen aanbieders kan bewegen duurzamer te werken. Na een jarenlange stijging neemt de scepsis ten aanzien van communicatie over duurzaamheid dit jaar af.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Dat blijkt uit “Dossier Duurzaam 2015”, het grootschalige consumentenonderzoek van GfK en marketingbureau b-open naar de houding van de Nederlandse consument ten aanzien van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De studie leert dat de consument ervaart dat zijn bijdrage er meer toe doet. Eén op de drie consumenten denkt met de aanschaf van duurzame producten bedrijven te kunnen beïnvloeden.

Meer overtuiging effect duurzaam gedrag

De gedachte dat het geen zin heeft om duurzame producten te kopen, omdat het toch niet bijdraagt aan een betere wereld, leeft bij slechts 18 procent. In 2014 was dat nog 22 procent. Tussen 2008 en 2014 liep het aandeel consumenten dat claims over duurzaamheid of MVO wantrouwt op van 30 procent naar 48 procent. Dit jaar is dat weer gedaald naar 42 procent. “Er is een omslagpunt bereikt”, stelt Bart Brüggenwirth van b-open. “Consumenten raken meer overtuigd van het effect van hun duurzame gedrag. Daardoor staan ze meer open voor een duurzame boodschap. Dat is goed nieuws voor merken, die dergelijke producten bieden. En goed nieuws voor de samenleving.”

Duurzaamheid structurele trend

Deze tendens zien we ook terug in het belang van duurzame of maatschappelijk verantwoorde aspecten bij de aanschaf van producten en diensten. Net als vorig jaar geeft 42 procent van de Nederlanders aan dit belangrijk te vinden. De voorgaande jaren schommelde dit rond de 30 procent. “De stijging van vorig jaar was substantieel en daarmee zeer opvallend”, aldus Ewout Witte van GfK. “Dat dit niveau nu gehandhaafd blijft, duidt er op dat we met een structurele trend te maken hebben.”

Vijf groepen onderscheiden

De tegenstellingen tussen fans en afwijzers van duurzaamheid worden steeds groter. In het onderzoek worden vijf groepen consumenten onderscheiden op basis van hun houding ten aanzien van duurzaamheid. Net als vorig jaar staat de helft van de consumenten positief ten opzichte van duurzaamheid: de aanjagers, sympathisanten en welwillenden. Een negatieve basishouding treffen we aan bij onverschilligen en afwijzers.

Toenemende polarisatie

De omvang van de groepen is niet veranderd in 2015, maar er is wel sprake van een toenemende polarisatie. De houding wordt meer uitgesproken. De positieve ontwikkelingen worden vooral gevoed door de groepen met een positieve houding ten aanzien van duurzaamheid. Zo geloven aanjagers en sympathisanten nog meer in een duurzame boodschap dan voorheen. De rol van duurzame aspecten neemt bij hen toe, ze voelen hun eigen invloed sterker en zijn minder sceptisch geworden. Bij afwijzers en onverschilligen is juist het omgekeerde het geval is.

Van intenties naar gedrag

De ontwikkelingen laten zien dat de duurzame inspanningen van bedrijven en merken meer herkend en geloofd worden. Voor energiebedrijven, maar ook voor retailers zoals HEMA en IKEA, die zich actiever profileren met maatschappelijke thema's, leidt dat tot een duurzamer imago. “Het stimuleren van duurzaam gedrag is een grote uitdaging voor bedrijven, maar ook van overheden of non-gouvernementele organisaties”, zegt Brüggenwirth. “De inzichten in de trends bij de verschillende consumentengroepen helpen om daarbij de juiste keuzes te maken. Om daarbij kritische massa te verwerven lijkt het effectiever je te richten op gedragsverandering van bewuste consumenten met een intentie om duurzamer te leven dan om bij non-believers een positieve intentie te creëren.”

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie