Naar inhoud

E-bikers letten met name op betaalbaarheid en fietsbeleving

De e-bike is aan een ongekende opmars bezig. De fiets is inmiddels niet meer een exclusief recreatief transportmiddel voor ouderen. Tegenwoordig zie je ook scholieren de route naar school afleggen op het elektrische vervoersmiddel. De keuze om al dan niet een elektrische fiets aan te schaffen wordt vooral bepaald door overwegingen over de betaalbaarheid, het fietsplezier, de verwachte gezondheidswinst en het imago van de consument. Motieven zoals duurzaamheid of de veiligheid dan wel onveiligheid van deze fietsen lijken minder van belang

Dat concludeert Paul Plazier in zijn proefschrift ‘Power to the pedals – Perspectives on the potential of e-bike mobility for sustainable and active transport systems’. De adviseur mobiliteit en planvorming bij ingenieursbureau Sweco Nederland promoveert op 5 juli 2018 aan de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Aanschaf elektrische fiets

Belangrijke levensgebeurtenissen zoals een verhuizing, een nieuwe baan of de geboorte van een kind zijn een sterke stimulans om voor het eerst een elektrische fiets te kopen. Bij afwezigheid van dergelijke prikkels kunnen ook informatiecampagnes, financiële beloningen en (gratis) uitprobeermomenten het gebruik van e-bikes bevorderen.

Duurzaamheid en gezondheid

Plazier concludeert op basis van verschillende studies dat elektrisch fietsen invloed heeft op de afgelegde fietsafstand, reistijd, flexibiliteit en ervaren autonomie. Een verdere groei van elektrisch fietsen gaat mogelijk ten koste van andere actieve manieren van vervoer, zoals lopen en fietsen zonder elektrische ondersteuning. Overstappen naar een e-bike biedt daarom niet in alle gevallen duurzaamheids- of gezondheidswinst. Daarnaast is elektrisch fietsen relatief duur. Dat heeft gevolgen heeft voor de toegankelijkheid van elektrisch fietsen, zeker voor mensen die minder te besteden hebben.

Fysieke en mentale beleving

Elektrisch fietsen heeft invloed op de fysieke en mentale beleving van gebruikers. Daar kan bij het ontwerpen van infrastructuur rekening mee gehouden worden, stelt Plazier. Daarbij kunnen maatregelen worden getroffen om verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te waarborgen.

Het onderhavige proefschrift kun je downloaden op de website van de RUG.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie