Naar inhoud

E-health-toepassingen vragen wetenschappelijke onderbouwing

In onze digitale samenleving bestaan er voor bijna ieder aspect van ons leven digitale oplossingen en toepassingen. De verschillende toepassingen rondom gezondheid zijn samen te vatten onder de naam e-health. Een aantal kenmerken maken digitale dienstverlening erg geschikt voor zorg en gezondheid. Zo kun je via online toepassingen efficiënte, betaalbare en toegankelijke zorg van hoge kwaliteit bieden. Ook geven e-health-opties gebruikers de kans om de regie over hun eigen gezondheid meer in eigen hand te nemen.

Voordelen voor gezondheidszorg

Daarnaast heeft deze vorm van gezondheidszorg in potentie een groot bereik, want het internetgebruik in Nederland is zeer hoog. Verder zijn de mogelijke toepassingen zeer breed. Denk aan het geven van informatie, het bieden van ondersteuning, maar ook het geven van trainingen, het begeleiden bij gedragsverandering tot zelfs online therapie. Bovendien kan e-health bestaande zorg aanvullen, deels vervangen of het kan geheel nieuwe vormen van zorg bieden.

Wetenschappelijke onderbouwing

“Maar e-health dient wel wetenschappelijk onderbouwd ontwikkeld te worden”, stelt Lilian Lechner, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Open Universiteit. Ondanks het feit dat e-health-toepassingen veel potentieel bieden in de gezondheidszorg, pleit zij ervoor dat deze toepassingen veel meer planmatig en theorie- en evidentie-gestuurd worden ontwikkeld. Ook is een duidelijk en herkenbaar keurmerk voor kwaliteit voor de consument nodig, zodat deze in het grote aanbod van digitale applicaties duidelijk kan zien welke de goede e-health-toepassingen zijn die werken.

Kanttekeningen bestaande toepassingen

Er zijn ontelbaar veel toepassingen, maar er is nog weinig inzicht in wat nu eigenlijk werkt. De meeste toepassingen zijn weinig of niet wetenschappelijk onderbouwd. Verder vallen het bereik, het gebruik en het blijvend gebruik van e-health-toepassingen vaak tegen. Ook heeft de consument of zorggebruiker geen overzicht in wat nu goede toepassingen zijn en wat niet. Een belangrijke zorg bij aanwending van digitale oplossingen in de gezondheidszorg is de manier waarop de privacy en veiligheid van data zijn geregeld. Bovendien zijn veel nieuwe e-health-toepassingen al weer snel achterhaald, doordat digitale ontwikkelingen steeds sneller gaan zijn. Tot slot vindt integratie van toepassingen in de zorg te weinig plaats.

Effecten op de lange termijn

Lilian Lechner benadrukt dat e-health-toepassingen wetenschappelijk moeten worden onderbouwd. Daarnaast moet er bij de ontwikkeling van dergelijke toepassingen voldoende aandacht blijven voor de werkingsmechanismen, de effecten in subgroepen en de effecten op de lange termijn. Ook moeten we aandacht houden voor de grote verschillen in effectiviteit en kwaliteit van deze toepassingen en de risico’s van gebruik en verspreiding.

Mogelijkheden voor advies op maat

Bij de vakgroep gezondheidspsychologie van de faculteit psychologie en onderwijswetenschappen van de Open Universiteit vindt al jaren onderzoek plaats naar de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van e-health-toepassingen. Dat gebeurt via een speciale vorm van e-health: computer tailoring, te vertalen naar advies op maat. Hierbij biedt een computer informatie en advies die optimaal passend zijn bij de individuele kernmerken van een persoon. Dit is deels vergelijkbaar met wat een coach of hulpverlener doet, maar dan beschikbaar voor veel meer mensen tegelijk en tegen veel lagere kosten.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie