Naar inhoud

E-mailmarketing steeds meer gericht op mobiel

De opmars van de smartphone als device heeft ook gevolgen voor e-mailmarketing. Inmiddels opent een op de drie Nederlanders zijn e-mail op de mobiele telefoon. In business-to-consumer-markten is het aantal nieuwsbrieven dat op dit mobiele device wordt geopend nog hoger. Vast staat dat organisaties die investeren in responsive design, dynamische content en segmentatie de komende jaren optimaal kunnen profiteren van de mogelijkheden van mobiele e-mailmarketing.

Rendement en trends e-mailmarketing

Dit leert de vierde editie van de “Nationale E-mail Benchmark”, die deze week is gepubliceerd door de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA). Deze branchevereniging voor gegevensgestuurde marketing voert periodiek onderzoek uit naar het rendement van en de trends in e-mailmarketing. Dit jaar zijn 3,6 miljard e-mails in 144.175 campagnes onderzocht. De resultaten wijzen op de duidelijke trend dat de smartphone meer en meer het bepalende device wordt.

Vooral recreatie en e-commerce mobiel

Gemiddeld opent een derde van de ontvangers e-mailberichten op zijn mobiele telefoon. In B2C-markten ligt dit gemiddelde percentage zelfs op 40 procent. De sectoren recreatie en e-commerce zijn daarbij absolute uitschieters. De helft van de nieuwsbrieven in deze sectoren worden geopend op de moderne mobiele telefoon.

Nog weinig dynamische content

Voor de negentien onderzochte sectoren geldt dat de open rates op mobiel variëren tussen 20 procent en 45 procent. De click through rates liggen tussen 20 procent en 30 procent. De meeste bedrijven spelen op deze behoefte in door hun e-mails responsive te maken (62%). Slechts een handjevol maakt zijn content ook dynamisch, afgestemd op de voorkeuren van de ontvanger (15%).

Steeds meer e-mails responsive

Met de opmars van mobiel is responsive design niet meer te ontwijken”, zegt Ronald Dubbeldam, voorzitter van de commissie E-mail Service Providers (ESP) bij de branchevereniging. “Als je kijkt naar e-mailberichten in B2C-markten, opent 43 procent van de ontvangers een e-mail op zijn mobiel en 37 procent klikt.”

Klikratio's nagenoeg gelijk gebleven

De open en click through rates wijken af van de trend die de afgelopen jaren leek te ontstaan. De Confirmed Open Rate (COR) stijgt met 3,5 procent ten opzichte van 2014 naar 36 procent. De Click Through Rate (CTR) blijft nagenoeg gelijk op 7 procent. Een mogelijke verklaring is dat een opening geen actieve handeling hoeft te zijn. Die worden ook geregistreerd als ontvangers hun e-mails schonen op bijvoorbeeld een iPhone of in Outlook. De daling van 2 procent in de Click to Open Rate (CTO) naar 19 procent hoeft dus geen daling in engagement van de ontvanger te betekenen. Dit kan ook worden verklaard door een hoger aantal openingen.

Segmentatie verhoogt engagement

Net als in de voorgaande edities, laat het onderzoek ook in 2015 zien dat e-mailings naar kleinere groepen ontvangers veel hogere open- en klikratio's hebben. De kleinere e-mailings zijn veelal afgestemd op groepen ontvangers met dezelfde kenmerken en interesses. De gemiddelde openratio bij een e-mailbestand tot 5.000 ontvangers is ongeveer 40 procent. Bij grotere bestanden vanaf 50.000 ontvangers wordt nog maar een kwart van de e-mails geopend.

Experimenteren met vroege verzending zinvol

Uit het onderzoek blijkt dat donderdag wederom de favoriete dag is voor de verzending van een e-mailing. Bijna 23 procent van de onderzochte e-mails wordt op deze dag verstuurd. Verreweg de meeste e-mailings worden overdag verstuurd tussen 07.00 en 20.00 uur, met een kleine piek om 10.00 uur ’s ochtends en 16.00 uur ’s middags. De cijfers bieden organisaties mogelijkheden. “Het eerste wat iemand tegenwoordig doet als hij wakker wordt, is op zijn mobiel kijken”, zegt Dubbeldam. “Hier zou je als organisatie gebruik van kunnen maken door te experimenteren met een hele vroege verzending. Want e-mail wordt het beste geopend na werktijd tot 8.00 uur ’s ochtends.”

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie