Naar inhoud

E-mails scoren op alle facetten beter in B2B dan in B2C

Het belang van e-mailmarketing neemt nog ieder jaar toe. Opvallend is wel dat zakelijke e-mails zowel op het gebied van opens en clicks beduidend beter presteren dan e-mailcampagnes in de consumentenmarkt. Ook blijkt dat in tegenstelling tot alle verwachtingen het merendeel van de unieke opens nog steeds op een desktop wordt gedaan in plaats van op een mobiel device. En voor maar liefst 78 procent van de marketeers neemt e-mail dit jaar een belangrijkere plaats in binnen de marketingmix dan twee jaar geleden.

Ontwikkelingen e-mailmarketing

Dit leert de 'E-mail Benchmark 2016', het periodieke onderzoek naar de trends en ontwikkelingen op het gebied van e-mailmarketing. Het rapport is een uitgave van e-mailmarketingbureau e-Village, dat het onderzoek dit jaar voor de 13e keer heeft uitgevoerd. Jaarlijks neemt het belang van e-mailmarketing toe. Voor maar liefst 78 procent van de marketeers neemt e-mail dit jaar een belangrijkere plaats in binnen de marketingmix dan twee jaar geleden. En dat ziet men terug in de budgetten.

Stijgend budget voor e-mailmarketing

39 procent van de respondenten geeft aan dat het budget voor e-mailmarketing in 2016 zal stijgen. Voor 6 procent is dit, alleen voor e-mailmarketing, zelfs een budget van 250.000 euro. Het segment daaronder, met 100.000 tot 250.000 euro per jaar, wordt gehaald door 10 procent. Dit is een flinke stijging ten opzichte van 2015 toen dit percentage nog 3 procent was. 12 procent van de marketeers mag jaarlijks zo’n 50.000 tot 100.000 euro aan e-mailmarketing uitgeven (9% in 2015). En 8 procent heeft een budget van 25.000 tot 50.000 euro (7% in 2015).

Beduidende verschillen tussen B2B en B2C

Opvallend in het onderzoek van 2016 zijn de wezenlijke verschillen in zakelijke e-mails en e-mails gericht op consumenten. Zo scoort het zakelijk e-mailverkeer in 2015 op zowel relevantie, opens en clicks beter dan e-mails gericht op consumenten. De open rate van zakelijke e-mails ligt in 2015 bovendien op 32 procent ten opzichte van 22 procent bij e-mails gericht op consumenten.

Steeds relevantere communicatie

Ook zijn er stevige verschillen zichtbaar op het gebied van de click through rates (CTR). Zagen we deze ontwikkeling in 2013 voor het eerst, in 2014 en 2015 heeft deze trend zich doorgezet. In zakelijke e-mails wordt een stuk beter doorgeklikt (6%) dan in e-mails gericht op consumenten (4%). Het is de zakelijke markt in 2015 ook gelukt om steeds relevanter te communiceren. De gemiddelde click to open (CTO) in business-to-business-markten is 19 procent, ten opzichte van 17 procent bij e-mails in business-to-consumer-markten.

Omslagpunt mobiel en desktop nabij

Ondanks alle verwachtingen hebben de mobiele opens nog steeds niet de desktop gepasseerd. Maar de markt is nog nooit zo dicht bij het omslagpunt geweest. E-mails worden nu bijna even vaak op mobiele devices geopend als op een desktop. Bijna 50 procent van de unieke opens wordt op een mobiel device gedaan. Wederom een stijging ten opzichte van de 45 procent in 2014, maar de opens op mobiele devices overtreffen nog steeds niet de opens op een desktop (ruim 50%).

Marketing automation als uitdaging

De belangrijkste uitdagingen voor marketeers in 2016 draaien om relevantie en resources. Ruim 33 procent van de ondervraagden ziet marketing automation als de belangrijkste uitdaging van het jaar. Gevolgd door resources: voldoende tijd kunnen investeren in e-mailmarketing, genoemd door 24 procent van de respondenten. De derde uitdaging van marketing Nederland is in 2016 databasemanagement (22%), waarmee bedoeld wordt dat men meer inzicht wil verkrijgen in de database, zoals nieuwe aanmelders en inactieven, welke zij vervolgens kunnen gebruiken voor optimalisatie. Drie uitdagingen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en samen de cirkel weer rond maken.

Overige onderzoeksresultaten

Andere opvallende cijfers:

  • Voor het derde achtereenvolgende jaar is e-mailmarketing het belangrijkste online marketingkanaal (69%). De tweede plek wordt ingevuld door SEO met 45 procent. SEA met Adwords staat op nummer drie met 39 procent.

  • Ondanks dat e-mailmarketing het ideale communicatiekanaal is om resultaten te meten blijkt uit het onderzoek dat 20 procent geen A/B-testen uitvoert en 41 procent dit soms doet. Een gemiste kans.

  • In de zakelijke markt is de CTO op een desktop beduidend hoger dan op een mobiel device. De verhouding is zelfs ruim, 70 procent desktop en bijna 30 procent mobiel.

  • De gemiddelde CTR is in 2015 (3,9%) gedaald ten opzichte van 2014 (4,4%).

  • De piek van het aantal e-mailverzendingen ligt net als andere jaren nog steeds op vrijdag.

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van e-Village.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie