Naar inhoud

Economische impact COVID-19 is kleiner in stedelijke regio’s

In elke Nederlandse regio krimpt de economie dit jaar, maar de mate waarin verschilt flink per gebied. Waarschijnlijk doorstaan de grootstedelijke regio’s in het westen de crisis beter dan de regio’s aan de randen van het land. Zo blijft de krimp relatief beperkt in en rondom Den Haag en Utrecht. Dit heeft te maken met de economische structuur van de gebieden. Ook het regionale ondernemingsklimaat is een factor. Geen enkele regio ontspringt echter de dans.

Dat stellen economen van de Rabobank in hun actuele ‘Regioprognoses 2020’.

Impact coronacrisis

“Bij de te verwachten economische ontwikkelingen per regio speelt het aandeel van de diverse sectoren in de economie – de zogenaamde sectorstructuur – een grote rol”, duidt Rogier Aalders, econoom bij de Rabobank. “Regio’s met een oververtegenwoordiging van sterke krimpsectoren – zoals de horeca en de industrie – krijgen het waarschijnlijk zwaarder te verduren dan regio’s waarin die sectoren zijn ondervertegenwoordigd. Het omgekeerde geldt logischerwijs voor sectoren met een relatief kleine verwachte krimp – zoals het onderwijs en de zorg.”

Regionale verschillen

“Het verleden wijst echter uit dat regionale groei of krimp naast de sectorstructuur óók afhangt van specifieke regionale factoren en omstandigheden. Denk aan de nabijheid van andere bedrijven en kennisinstellingen, bereikbaarheid, gunstige ligging, economisch beleid, de kwaliteit van de beroepsbevolking en de woon- en werkomgeving. Deze factoren worden gezamenlijk vaak aangeduid als het ondernemingsklimaat. Dit klimaat speelde, samen met de kwaliteit van het ondernemerschap, in de afgelopen twee decennia een grotere rol in de regionale economische groei dan de structuur van de economie.”

Positieve uitschieters

“In onze prognoses hebben we dus zowel rekening gehouden met het sectoreffect als met het regio-effect. Wij verwachten in 2020 jaar krimp in elke regio. Enerzijds zijn de uitschieters aan de positieve kant de regio’s waar de krimp waarschijnlijk beperkt blijft. Dit zijn de noordelijke helft van Noord-Holland, Noord-Drenthe en regio’s Den Haag en Utrecht. Al deze gebieden hebben een gunstige sectorstructuur en vooral Noord-Drenthe en Alkmaar en omgeving zien ook een minder sterke daling van de economische activiteit in grofweg de eerste helft van het jaar.”

Negatieve uitschieters

“Anderzijds zien we regio’s die dit jaar een relatief grote klap kunnen verwachten. Hierbij springt de regio overig Groningen – het gebied rondom de stad Groningen – eruit. Die verwachting is toe te schrijven aan de sterke daling in de energievoorziening. Daarnaast vallen Zaanstreek, Gooi en Vechtstreek, Leiden en Bollenstreek, Zuidwest-Friesland en het uiterste zuidoosten van Nederland in negatieve zin op. De sectorstructuur – in de meeste gevallen het grote aandeel van de industrie – vormt hiervoor een belangrijke verklaring.”

Mogelijkheid thuiswerken

“De impact van de coronacrisis is dus ongelijk over de Nederlandse regio’s verdeeld. Wij verwachten dat een aantal regio’s aan de randen van het land een negatievere impact ervaart dan de stedelijke regio’s in de Randstad. De regio’s Utrecht en Den Haag behoren tot de regio’s die minder hard worden getroffen dan het nationale gemiddelde, maar ook de regio’s Amsterdam en Rotterdam komen waarschijnlijk iets beter door de crisis heen. Vooral in Amsterdam zijn er veel commerciële diensten waardoor mensen ook veel kunnen thuiswerken. In gebieden waar de productiesectoren een groot deel van de economie beslaan, hebben minder mensen die mogelijkheid. Daar komt bij dat de steden in de Randstad een sterk ondernemingsklimaat hebben. Daar profiteren ze nu waarschijnlijk ook van.”

Talloze onzekerheden

“De regioprognoses zijn omgeven met veel onzekerheden. Zo gaan we er in deze ramingen vanuit dat er geen nieuwe uitbraak van het coronavirus komt. Als dat wel gebeurt, verslechteren de verwachtingen. Ook is er onzekerheid over de effectiviteit van de steunmaatregelen van het kabinet, het gedrag van consumenten en ondernemers en de gevolgen voor de huizenmarkt. Deze effecten zijn in deze crisistijden moeilijker in te schatten dan normaal. Daar komt de complexiteit van de extra geografische dimensie nog bij.”

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie