Naar inhoud

Een agile werkwijze biedt marketingteams de grootste kansen

De grootste kansen voor agile werken liggen bij marketing. Tot nu toe wordt deze werkwijze voornamelijk toegepast binnen de IT-afdeling, maar juist de marketingafdeling kan profijt halen uit de methode. Marketeers worden geacht de behoeftes van de klanten te kennen. Door agile te werken betrekken zij de rest van de organisatie bij hun werkzaamheden. Gezamenlijk kunnen zij de customer journey verbeteren, de klanttevredenheid verhogen en producten en diensten verbeteren.

Dit leert een internationaal onderzoek van organisatiebureau Wemanity onder 140 respondenten uit een agile community. Waar agile momenteel vooral nog wordt toegepast binnen IT-teams, worden marketingteams het meest genoemd om van de agile werkwijze binnen een organisatie te profiteren. Marketing (76%) laat daarbij business (72%), human resources (59%) en finance en administratie (45%) achter zich. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in het rapport ‘Agile Trends Insights 2018’.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat zeven op de tien respondenten verwachten dat agile de norm wordt en het merendeel (86%) bestempelt de werkwijze als noodzakelijk in de toekomst. Agile werken blijkt vooral klanttevredenheid en de kwaliteit van producten en diensten te verhogen. Uit het onderzoek komen drie duidelijke trends naar voren.

Trend 1: Agile wordt volwassener

Werknemers en organisaties worden volwassener op het gebied van agile. Nederlandse respondenten geven zichzelf gemiddeld een 8 als het gaat om persoonlijke kennis op dit terrein. Ook blijkt dat bijna de helft van de ondervraagde organisaties minstens drie jaar op deze wijze werkt en de grootste groep respondenten heeft zo’n vijf tot tien jaar persoonlijke agile ervaring.

Trend 2: Enterprise agile is populair

Vooral IT-afdelingen werken momenteel nog agile, maar er liggen kansen voor HR-teams (59%), businessteams (72%) en vooral marketingteams (76%), zo blijkt uit het onderzoek. Corporate agile is het geïntegreerd samenwerken van de gehele organisatie, waarbij vanaf het begin van het productieproces alle stakeholders samenwerken aan hetzelfde product. Massaal wordt corporate agile nog niet toegepast: 20 procent van de bedrijven is bezig met scaled agile en 9 procent werkt volledig agile. Wel is er een verschuiving naar corporate agile te herkennen: binnen de ondervraagde organisaties groeit het aantal teams dat agile werkt. Bij de helft van alle ondervraagden werkt minimaal een kwart van alle teams – waaronder marketing, HR en finance – agile.

Trend 3: Agile staat boven methodes

Scaled agile framework, enterprise scrum en het integrated agile transformation model zijn vaste frameworks die veel genoemd worden door respondenten. Toch blijkt een custom-made framework het populairst. Grofweg twee derde van de ondervraagden verkiest een op maat gemaakt framework boven bestaande modellen voor agile transformatie. Niet geheel opvallend, want custom-made marketing speelt immers een steeds prominentere rol.

Toekomst voor marketing

Uit de resultaten blijkt dat agile here to stay is: het overgrote deel van de respondenten geeft aan dat de werkwijze onmisbaar is voor bedrijven in de toekomst. Vooral door de snellere time-to-market en de koppeling tussen business en IT zien de respondenten toekomst in agile, met als resultaat hogere klanttevredenheid en betere kwaliteit van producten of diensten. Marketeers hebben, als hoeder van de customer experience, per definitie een belangrijke rol in het aanjagen van de noodzakelijke cultuurverandering.

Klant beter centraal stellen

“Door de rest van de organisatie meer bij bestaande en nieuwe klantbehoeften te betrekken, kunnen marketeers de klant beter centraal stellen binnen de organisatie”, stelt Marc Nieman, agile coach bij Wemanity. “Om dat te bereiken, moet er in teamverband worden samengewerkt met professionals van verschillende disciplines, zoals marketing, HR, IT en sales, en worden teams samengesteld op basis van bijvoorbeeld de customer journey touchpoints. Binnen een agile cultuur wordt gewerkt naar een echt gemeenschappelijk klantdoel waarin men elkaars taal begrijpt en expertise benut, wat tot sterk verbeterde samenwerking en communicatie leidt. Blijvend succesvol ben je als organisatie door continue klantwaarde te leveren. Dat kan alleen als ook de marketingprofessional een leidende rol nemen in écht samenwerken.”

Naast de agile werkwijze, worden ook andere concepten binnen de agile-familie belangrijker. Met name van continuous delivery, design thinking en growth hacking gaan een belangrijke rol spelen.

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van Wemanity.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie