Naar inhoud

Een DDos-aanval kan fataal zijn voor bedrijven

Het is voor eenieder evident dat een DDos-aanval op de online middelen van een organisatie significante verliezen tot gevolg kan hebben. Afhankelijk van de grootte van de onderneming kunnen de directe kosten van meervoudige sabotagepogingen van computernetwerken oplopen van zo'n 50 duizend euro tot 400 duizend euro. En dan is nog geen rekening gehouden met de reputatieschade die opgelopen wordt vanwege de slechte bereikbaarheid van een website voor partners en klanten bij een dergelijke aanval.

Kritische bedrijfsinformatie

De omvang van de financiële lasten van DDos-aanvallen is in kaart gebracht door softwarebeveiliger Kaspersky in een gezamenlijk onderzoek met marktonderzoekbureau B2B International. Het onderzoek leert dat de totale kosten samenhangen met de verschillende problemen die kunnen ontstaan. Zo heeft 61 procent van DDos-slachtoffers tijdelijk geen toegang tot kritische bedrijfsinformatie.

Uitvoering kernactiviteiten

Voor 38 procent van de organisaties is het zelfs tijdelijk onmogelijk de kernactiviteiten uit te voeren als gevolg van de aanvallen. Bovendien loopt 33 procent van de bedrijven bij ongewenste digitale benaderingen zakelijke kansen en contracten mis. Een succesvolle aanval heeft daarnaast voor 29 procent van DDos-incidenten een negatief effect op de kredietbeoordeling van de betrokken onderneming. In 26 procent van de gevallen heeft het geresulteerd in een verhoging van verzekeringspremies.

Herziening IT-infrastructuur

De kosten van de herstelwerkzaamheden na een incident zijn meegenomen in de berekening van de gemiddelde kosten. Deze kosten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het herzien van de IT-infrastructuur. Uit het onderzoek blijkt dat 49 procent van de DDos-slachtoffers een dergelijke herziening hebben doorgevoerd. Ook externe ondersteuning na een aanval kan in de papieren lopen. Zo heeft 65 procent van de getroffen bedrijven contact gezocht met IT-specialisten, 46 procent heeft juridisch advies gevraagd en 41 procent heeft een risicomanager ingeschakeld.

Openbare informatie

Extra risico ontstaat doordat informatie over DDos-aanvallen en de daaruit voortvloeiende verstoring van de werkzaamheden veelal openbaar wordt. Het merendeel van de getroffen ondernemingen, 72 procent, maakt dan ook bewust zelf de aanvallen bekend. Het informeren van de klanten over deze incidenten wordt door 43 procent van de bedrijven gedaan. Rapportage aan een regelgevende instantie geschiedt in 36 procent van de gevallen. En 26 procent van de organisaties legt contact met de media.

Reputatieschade

Het berekenen van reputatieschade bij ongewenste digitale toenadering is een lastige opgave. Wel geeft 38 procent van de slachtoffers aan dat de goede naam beschadigd is door een aanval. Van deze groep heeft twee derde de hulp ingeroepen van externe consultants voor het opvijzelen van het bedrijfsimago.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie