Naar inhoud

Een goed team is de basis van een effectieve digitale strategie

Het einde van de digitale evolutie ligt ver achter een wazige horizon. De essentie van de digitalisering is vooral de voortdurende veranderingen die elkaar in een alsmaar sneller tempo opvolgen. Je mag dit een continue vooruitgang noemen, maar het vraagt ook veel van de digitale marketeers. Hij en gelukkig ook zij dienen zich telkens opnieuw op adequate wijze aan te passen aan die ontwikkelingen.

Maar ook wordt gestructureerd en procesmatig werk verlangd om de digitale organisatiestrategie te volgen en de doelstellingen te bereiken. Het mag dan ook geen verbazing heten dat dit uitgebreide functieprofiel veel marketingmanagers in de problemen brengt. Volgens het Amerikaanse onderzoeksbureau Smart Insights geeft 73 procent van de digitale marketeers aan dat hun werkzaamheden in het afgelopen jaar complexer is geworden.

Toch is het mogelijk in een aantal eenvoudige stappen de prestaties te optimaliseren en als manager digitale manager te excelleren op bepaalde terreinen. De belangrijkste voorwaarde is de juiste mensen rondom je te verzamelen. Want de basis van een effectieve digitale strategie is een goed team. De aandachtspunten voor het vormen van een groep die de manager daadwerkelijk ondersteunen, ongeacht de grootte van het bedrijf of instellingen en het budget.

Stel je doelen

Hoewel je de doelen als manager niet zelf implementeert, ben je natuurlijk wel verantwoordelijk voor het identificeren en prioriteren van de doelstellingen die de organisatie heeft op het terrein van digitale marketing. Het definiëren van de doelen is een essentieel startpunt voor iedere strategie, uiteraard ook voor de digitale marketeer. Weten wat je wil bereiken, is het fundament voor de vaststelling hoe je dat bewerkstelligt.

Duidelijke en beknopte doelstellingen stellen je in staat doelen te definiëren, budget toe te wijzen, werkzaamheden te delegeren aan teamleden en de indicatoren te selecteren die de prestaties op brede veld van digitale marketing in kaart brengen.

In alle eenvoud dient iedere activiteit een koppeling met de algemene doelstellingen te hebben. Daarom is ook van belang de doelstellingen voor digitale marketing vast te leggen, te delen met het team en als leidraad op de achtergrond te houden. En maak er geen onnodig professioneel document van, het kan gewoon in een document in Word of PowerPoint. Het kan in de volgende twee stappen:Team 5

Schets je visie

Het vastleggen van de organisatievisie op een hoog niveau en de overkoepelende doelstellingen die betrekking hebben op de strategie voor digitale marketing, verschaffen je een raamwerk waarin de doelstellingen voor digitale marketing worden ingevuld. Die visie dient een beknopte en eenvoudige formulering te zijn die het doel in zo weinig mogelijk woorden duidt. Denk aan 'De positie van het blog over het merk is een autoriteit in de branche' of 'Het ontwikkelen van onuitwisbare indruk in de belangrijkste markten'. En 'Werelddominantie', een optie voor de meer bescheiden marketeers. Wat het ook mag zijn, voorzie de strategie voor digitale marketing met een visie die een basis vormt voor heldere en logische beslissingen en bijbehorende acties.

Blijf S.M.A.R.T.

Als je eenmaal die visie hebt geschetst, kun je meer gedetailleerde doelstellingen formuleren. Die indicatoren stellen je niet alleen in staat de prestaties van het team te managen, maar ook jouw persoonlijke functioneren. Bij voorkeur zorg je bij het definiëren van die doelstellingen dat deze zijn gelieerd aan wat in de Angelsaksische literatuur de SMART-criteria wordt genoemd. Op deze manier zijn jouw targets namelijk specific, measurable, achievable, results-focused en time-bound. In goed Nederlands: specifiek, meetbaar, haalbaar, resultaatgericht en tijdgebonden. Het ontwikkelen van SMART-doelen geeft jouw strategie de broodnodige structuur en stelt je in staat de prestaties van jouw team in de gaten te houden en te verfijnen. Ter inspiratie enkele voorbeelden van dergelijke doelen die jou kunnen helpen bij het creëren en documenteren van jouw doelen:

  • Verhoog het verkeer op jouw website met 75 procent aan het einde van het jaar door middel van een uitgebreide contentmarketingstrategie, betaalde advertenties en inspanningen op het terrein van zoekmachine-optimalisatie.

  • Converteer 15 procent van het verkeer op de website naar abonnees op de nieuwsbrief in het derde kwartaal van dit jaar.

  • Ontwikkel en realiseer tenminste een positieve klantervaring per maand met eens strategie voor het benaderen en overtuigen van belangstellenden.

Zorg voor een samenhangend team

Digitale marketing als specialisme blijft naar verwachting exponentieel groeien. Dit betekent dat op regelmatige basis een veelvoud aan nieuwe functies ontstaan. De invulling van die functies is niet altijd even eenvoudig, vooral niet als je te maken hebt een beperkt budget. Een handig hulpmiddel bij het werven en selecteren van nieuwe krachten is de focus richten op kernvaardigheden die jouw team nodig heeft. En niet vast te houden aan de traditionele en starre functieprofielen uit het verleden. Ter ondersteuning een aantal persona's die jou ondersteunen bij het in kaart brengen van de relevante competenties die noodzakelijk zijn voor het gewenste functioneren van jouw team:

Identificeer jouw teamledenTeam 2

De creatieve

Creatieve online marketeers zijn cruciaal voor het opbouwen van naamsbekendheid, de planning en uitvoering van creatieve campagnes en het genereren en uitvoeren van innovatieve concepten. Deze creatieve opdrachten kunnen betrekking hebben op de beeldvorming en het in de markt zetten van jouw website. Denk daarbij aan de ontwikkeling van online advertentiecampagnes, blogs en activiteiten op sociale media.

Relevante functie-eisen zijn: contentmarketing, marketing voor sociale media, e-mailmarketing, digitaal ontwerp, merkstrategie.

De beïnvloeder

Bedreven zijn in het opbouwen van relaties is een integraal onderdeel van de uitbreiding van het bereik en de zichtbaarheid van een merk. Je team versterken met een medewerker die zich kan identificeren en inleven met de belangrijkste spelers in de markt, geeft je de mogelijkheden waardevolle klanten te benaderen, kansrijke klantrelaties op te bouwen en een aanzienlijke verbetering van jouw online reputatie te realiseren. Op die manier genereer je bovenal meer verkeer naar jouw website.

Relevante functie-eisen zijn: inbound marketing, marketing voor sociale media, communitymanagement.

De analist

Analytisch ingestelde digitale marketeers beschikken over de eigenschap de belangrijkste bevindingen te begrijpen. Zo kunnen zij die bevindingen interpreteren en bovendien deze duidelijk overbrengen aan andere teamleden. Ze zijn gericht op oplossingen en leveren veelal functionele bijdragen aan een strategisch plan, waarbij het budget niet uit het oog verloren wordt. Zij kunnen een belangrijke rol spelen bij het genereren van leads, het volgen van het rendement van investeringen en het meten en bewaken van de voortgang van processen.

Relevante functie-eisen zijn: pay per click, data voor customer relationship management, e-mailmarketing.

De strateeg

Planning en organisatie zijn taken die je met een gerust hart over kunt laten aan strategisch ingestelde digitale marketeers. Zij zijn geboren leiders en projectmanagers die over het natuurlijke vermogen beschikken om een project van begin tot einde te begeleiden. Strategen zijn in staat creatieve en meetbare campagnes te visualiseren, budgetten te beheren en zijn meestal communicatief sterk. Bij voorkeur heeft de teamleider deze eigenschappen.

Relevante functie-eisen zijn: planner digitale strategie, manager digitale marketing.

Onderhoud jouw professionele relatiesTeam 1

Het is aannemelijk dat jij bij het werven van medewerkers en het samenstellen van een team uitgaat van individuele eigenschappen en vaardigheden. Hoewel echter ieder teamlid zijn unieke competenties en verantwoordelijkheden bezit, is het een van de belangrijkste taken van een manager silovorming te voorkomen. In een effectief team is een gezonde cultuur zeker zo belangrijk als de individuele prestaties. 9 van de 10 gemelde tekortkomingen op de werkvloer hebben betrekking op een storende houding of onaangepast gedrag. Het is dan ook een cruciale taak voor een manager te zorgen voor werksfeer die positief is en gericht op samenwerking.

Dit betekent dat elke taak die een manager wil toewijzen en iedere functie die invulling moet krijgen, vraagt om de bewaking van twee zaken: coördinatie en integratie.

Hou daarbij in het achterhoofd dat je geen eilanden wil. Cultiveer daarom de gewaarwording dat jouw medewerkers zich niet thuis voelen als zij geheel onafhankelijk van elkaar opereren.

Voor een e-mailmarketeer is het noodzakelijk samen te werken met een contentmarketeer voor de ontwikkeling en distributie van een e-mailnieuwsbrief. Ben je verantwoordelijk voor de sociale media, dan dien je ook een bijdrage te leveren aan geschikte content voor betaalde promotie-activiteiten. Een PPC-specialist is net zo geïnteresseerd in het verkeer dan naar de website komt als hij of zij die SEO in het pakket heeft. Hoe jij je functies ook ingevuld heb, de sleutel tot succes voor een team wordt bepaald door de mate waarin situaties zijn gefaciliteerd waar samenwerking en communicatie mogelijk zijn. Wekelijks teamoverleg en dagelijkse bespreking van de voortgang lijken wellicht tijdrovende inspanningen, maar zorgen wel voor een stimulans van consistente communicatie en geven een duidelijk beeld van het gezamenlijke resultaat van de individuele inspanningen.

Sluit de gaten in de digitale competenties

De onverwachte evolutie van de digitale industrie benadrukt de onbetwistbare behoefte aan opleiding en bijscholing. 7 op de 10 leidinggevenden bij grote bedrijven en instellingen geven te kennen dat hun teams voor digitale marketing weliswaar goed is op sommige terreinen, maar evenzogoed matig of zwak is in andere disciplines. 21 procent geeft zelfs aan dat hun medewerkers middelmatig of zwak zijn op alle gebieden. Digitale marketing is inmiddels een wereldwijd begrip en bestaat uit specialistische vakgebieden. Het is dan ook overduidelijk dat het werven en behouden van een breed scala aan getalenteerde teamleden, die gezamenlijk bijdragen aan de optimalisatie van de strategie voor digitale marketing, steeds moeizamer verloopt. En wat als jij dat ideale talent met aangeboren digitale vaardigheden hebt gevonden? “Zodra het talent steeds jonger wordt, wordt de combinatie van slimme vaardigheden steeds ingewikkelder”, stelt James Whatley, digital director bij het reclamebureau Ogilvy & Mather. “De echte uitdaging is dan het vinden van de juiste rollen en aan de hand van die invulling te werken aan bewaking en ontwikkeling.”

Geef prioriteit aan professionele ontwikkelingTeam 4

Het is een frustratie die veel managers digitale marketing herkennen: de wens om de digitale vaardigheden van jouw team te versterken, wordt niet door hogerhand ondersteund. Dit gaat ten koste van de medewerkers die jij wil laten groeien, de teamleden die je wil behouden en de strategie voor digitale marketing in het algemeen. Hoewel het wereldwijde tekort aan essentiële digitale vaardigheden door eenieder wordt ingezien, is slechts 46 procent van de organisaties bereid in deze noodzakelijke competenties te investeren.

Maar ook als het budget voor training en het inhuren van professionele krachten beperkt of zelfs nihil is, zijn er nog mogelijkheden om elementen van voortdurende professionalisering te introduceren. Deze ontwikkelingen dragen bij aan de maximalisatie van de vaardigheden van het team en de daaruit voortvloeiende effectiviteit.

Streef daarbij naar het mogelijk maken dat teamleden van elkaar leren. Die medewerkers beschikken allemaal over kennis van specifieke vakgebieden die een positieve bijdrage kunnen leveren aan het werk van collega's. Daarom is het zinvol deze vaardigheden met teamleden te delen en op deze manier van elkaar te leren.

Deze uitwisseling van kennis bevordert niet alleen de onderlinge samenwerking en communicatie, het biedt ook de ideale omgeving voor de zogeheten T-vormige marketeers. Dit zijn de teamleden die niet alleen specialistische kennis van een bepaald vakgebied hebben, maar ook bekend zijn op een breed terrein van aanverwante disciplines.

De benoeming van een digitaal boegbeeld binnen een team, die voor andere teamleden een bron van kennis, steun en inspiratie is, is een efficiënte manier om een eenheid digitale marketing te koesteren. 85 procent van de medewerkers onderschrijft de kracht een digitale kampioen binnen een team. Ook is het aan te bevelen samen met jouw team ieder kwartaal prestatie-indicatoren op te stellen die de medewerkers in staat stellen hun inspanningen inzichtelijk te maken en een stimulans vormen voor het bereiken van hun professionele doelen.

Door het creëren van samenhang via gedeelde digitale kennis, worden efficiëntie en productiviteit verhoogd. Ook leidt dit tot een verhoogd gevoel van creativiteit. Een gevoel dat alleen kan voortkomen uit het vertrouwen van jouw medewerkers in hun kennis en capaciteiten.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie