Naar inhoud

Een groot draagvlak voor de noodmaatregelen van de overheid

In Nederland bestaat een groot draagvlak voor de maatregelen die de overheid heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een overgrote meerderheid van de Nederlanders (87%) staat namelijk achter de beslissing van dinsdag 31 maart 2020 – die op voorspraak van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is genomen – om de intelligentie lockdown met drie weken te verlengen.


Maatregelen coronacrisis

Dit leert een representatieve peiling onder ruim 500 Nederlandse consumenten, die is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau MarketResponse. Uit een eerder onderzoek van dit bureau bleek al dat Nederlanders aan het begin van de coronacrisis de hand op de knip hielden. Uit de nieuwe studie kun je opmaken dat de impact van de crisis op het bestedingsgedrag van consumenten wat is toegenomen.

Invloed op bestedingen

Ongeveer driekwart van de Nederlanders geeft momenteel aan dat de crisis invloed heeft op de persoonlijke bestedingen. Ten opzichte van de eerdere meting is dat een stijging van 69 procent naar 74 procent. Consumenten zijn inmiddels wel wat meer geneigd om geld uit te geven in vergelijking met de vorige peiling. In de productcategorieën die worden gevolgd, is namelijk te zien dat zij op dit moment meer bloemen, computers, tablets, monitoren, boeken, tuinartikelen, planten en kleding kopen.

Minder remming in uitgaven

Dergelijke aankopen worden minder vaak uitgesteld dan tijdens de vorige meting voor de verlenging van de maatregelen. Nederlanders zijn dus inmiddels minder geremd in deze uitgaven. Natuurlijk zit hier voor bepaalde aankopen ook een effect in van het mooie weer van de laatste dagen, maar het gaat weer de goede kant op met het bestedingsgedrag. Wellicht treedt er wat gewenning op na de hectiek van het begin, zien consumenten dat veel ook gewoon doorgaat en voelen ze daardoor inmiddels minder de rem om aankopen uit te stellen.

Uitstel vakantie wordt afstel

Als het gaat om de vakantie, is een nadelig effect terug te zien na de bekendmaking van de nieuwe maatregelen. Vergeleken met de eerste meting is zichtbaar dat consumenten dit jaar vaker de vakantie overslaan. Dat was 14 procent en is momenteel 21 procent. Nu de maatregelen verlengd zijn, komt de zomervakantie voor veel Nederlanders in gevaar. Dit leidt inmiddels bij ongeveer een vijfde van hen tot afstel.

Dalend vertrouwen in bedrijfsleven

Ten aanzien van het consumentenvertrouwen is vergeleken met de eerste meting geen verschuiving te zien in het vertrouwen in de economie en baanzekerheid. Wel is zichtbaar dat Nederlanders minder fiducie hebben in het bedrijfsleven dan tijdens de eerste meting. Uit de vorige peiling bleek dat destijds nog 19 procent van hen alle vertrouwen in het bedrijfsleven – met een waardering tussen 8 en 10 – had, in het nieuwe onderzoek is dit teruggezakt naar 13 procent.

Solidair richting lokale winkeliers

Met betrekking tot de solidariteit richting bedrijven is gevraagd in hoeverre Nederlanders momenteel ondernemingen extra steunen vanwege de coronacrisis – bijvoorbeeld in de vorm van het kopen van producten, het geven van een financiële bijdrage of het bieden van andere hulp. Met name lokale winkeliers worden momenteel extra gesteund door de consumenten. Extra steun ontvangen op dit moment:

  • lokale winkeliers (60%);
  • horecaondernemingen (30%);
  • goede doelen (26%);
  • zorginstellingen (23%);
  • voedselbanken (15%).

Gewenning aan de hectiek

De nieuwe maatregelen zorgen niet voor een lager consumentenvertrouwen en minder bestedingen in Nederland. Het effect dat een week na de verlenging van de maatregelen is te zien, is zelfs positief in verschillende productcategorieën. Waarschijnlijk zijn Nederlandse consumenten inmiddels meer gewend aan de huidige situatie, veel gaat immers gewoon door en mogelijk hadden zij al rekening gehouden met de verlenging van de maatregelen.

Fred Roodbeen is senior research consultant bij marktonderzoeksbureau MarketResponse.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie