Naar inhoud

Een vergaande transformatie van de zorg lonend in Nederland

Als het Nederlandse zorglandschap vergaand wordt getransformeerd, leidt dat niet alleen tot meer kwaliteit van de zorg, een beterere toegankelijkheid en minder druk op zorgprofessionals. Het inrichten van de zorg op basis van de zorgvraag in plaats van het zorgaanbod kan namelijk de totale groei van de – voortdurend stijgende – zorgvraag binnen de huidige middelen opvangen. Het structureel integreren van wonen, welzijn en zorg kan de zorgkosten binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en (Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aanzienlijk omlaag brengen. Uitgaande van het meest vergaande scenario van de transitie van deze zorg kunnen de kosten ervan op de lange termijn met bijna 15 procent worden teruggebracht.

Dit blijkt uit een onderzoek bij accountants- en adviesbureau KPMG. “Als wij kijken naar de totale kosten die in 2018 zijn gemaakt voor de Zvw en de Wmo, gaat het om een bedrag van 28.620 miljoen euro”, zegt Anna van Poucke, global head of healthcare bij die organisatie. “ Bij een ongewijzigd zorglandschap en rekening houdend met de demografische ontwikkeling van de Nederlandse bevolking geven wij in 2040 35.366 miljoen euro uit aan de Wmo en de Zvw. Dat is een toename van 24 procent. Wanneer wij er in 2040 echter in slagen om deze zorg in Nederland volledig anders te organiseren en te verplaatsen naar de plaats waar deze thuishoort, komen de totale kosten in 2040 uit op 24.669 miljoen euro. Dat is een daling van 14 procent.”

Transformatie komt langzaam op gang

“De COVID-19-pandemie heeft laten zien wat er gebeurt wanneer het zorgstelsel onder druk komt te staan door tekorten aan mensen en middelen. De werkdruk die ontstaan is bij zorgprofessionals en de oplopende wachttijden kan niet structureel worden. De huidige combinatie van de toenemende zorgvraag en de tekorten aan financiële en personele middelen zorgen voor een consequente overbelasting van ons stelsel. Niets doen is dus geen optie. De transformatie van het zorglandschap komt echter langzaam op gang. Nieuwe zorgleveringsmodellen, meer samenwerking en digitalisering staan hoog op de agenda van zorginstellingen.”

“Veel bestuurders zijn zich echter bewust van het feit dat zij nog flinke stappen moeten zetten om dit echt in de praktijk te brengen en vergaand te transformeren. Bij veel zorginstellingen is de organisatie nog altijd opgebouwd rond het zorgaanbod en niet rondom de vraag van de patiënten. En zorgprofessionals geven er vaak nog de voorkeur aan om zorg fysiek te leveren in plaats van digitaal. Ook blijkt dat er nog te weinig flexibiliteit is bij het inzetten van personeel en faciliteiten. Daarnaast zijn er ook flinke uitdagingen op het gebied van de cultuurverandering.”

Meeste zorg vindt plaats in thuissetting

“Uit onze analyse blijkt dat het verleggen van de aandacht van aanbod naar vraag en meer accent op de burgers en hun woonomgeving betekent dat zo’n 40 procent van de zorgkosten gemaakt wordt in de thuissetting. Daar vindt met name digitale zorg plaats onder verantwoordelijkheid van een zorgprofessional. Een kwart van de kosten gaat naar de generalistische setting die vanuit een integraal zorgcentrum plaatsvindt en zich vooral richt op preventie. Om dat goed te laten werken, moeten de professionals in de integrale zorgcentra samen verantwoordelijk worden voor de zorguitkomsten in de wijk die ze bedienen.”

“Nog geen 10 procent van de kosten worden straks nog gemaakt in de electief specialistische setting, waar burgers met veelvoorkomende, laagcomplexe en enkelvoudige zorgvragen terecht kunnen. Om kwaliteit en service te verhogen, moeten we de zorg daar meer rondom doelgroepen organiseren. In de complex specialistische setting kunnen burgers terecht met complexe aandoeningen, ernstige ziektebeelden of complexe multimorbiditeit. Dat geldt ook voor zorgvragen die specifieke expertise of faciliteiten vereisen.”

“In die setting wordt veelal ook de complexere acute zorg geleverd. Deze setting vraagt ruim 15 procent van de totale kosten. Een bijna 10 procent van de kosten zit in de meest complexe zorg. Bij deze expertsetting komen burgers met een zeldzame of hoogcomplexe zorgvraag, die we steeds meer bovenregionaal en internationaal organiseren. Die expertcentra kunnen ook het kenniscentrum voor andere zorgaanbieders vormen en ondersteuning bieden bij analyses en ontwikkelen van artificiële intelligentie voor interventies in de wijk.”

Foto: Unsplash

Tip: Wil jij jouw organisatie succesvol door de digitale transformatie leiden? Dan is de post-master-opleiding Digitale Transformatie & Leiderschap wat voor jou!

  • In 4 tot 5 maanden leer je alle ins & outs van de digitale transformatie en hoe jij jouw organisatie meeneemt in de hele transitie.
  • Naast de opleiding stel je een plan op voor de digitale transformatie van je eigen organisatie, getoetst door professionals uit de praktijk.
Lees meer over deze opleiding ►
Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie