Naar inhoud

Eenzijdige focus op de aandeelhouders leidt tot minder winst

Beursgenoteerde ondernemingen die eenzijdig gefocust zijn op kortetermijnresultaten en aandeelhouderswaarde presteren financieel minder en minder stabieler dan ondernemingen die meer op de lange termijn georiënteerd zijn. Bedrijven met een meer kortetermijnfocus boeken aanzienlijk minder omzet en winst en zien ook hun beurswaarde minder snel stijgen dan bedrijven die hun vizier meer op de lange termijn hebben gericht.

Dit blijkt uit een onderzoek onder bijna 400 beursgenoteerde ondernemingen in Nederland, Duitsland, Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika, uitgevoerd door accountants- en adviesorganisatie KPMG. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in het rapport ‘Winning strategies for the long term – How to create value and enhance competitiveness in the age of disruption and short-termism’.

Scherpe blik op de toekomst

Uit het onderzoeksrapport kun je opmaken dat ondernemingen met een langetermijnfocus niet alleen over een langere periode succesvoller blijken te zijn. Ook op de korte termijn presteren langetermijn-georiënteerde ondernemingen beter. “Technologieën en de markten waarin de ondernemingen opereren, veranderen in hoog tempo”, zegt Lars Kurznack, associate director global strategy bij KPMG. “Datzelfde geldt voor de verwachtingen van zowel consumenten als de maatschappij. Dat vraagt van ondernemingen een scherpe blik op wat er in de toekomst op hen afkomt.”

Andere factoren bepalen succes

“Door de verdere toename van de wereldwijde kapitaalmarkten vormt bovendien de beschikbaarheid van kapitaal niet langer een obstakel voor de groei van ondernemingen. De beschikbaarheid van talent, innovatiekracht en het vertrouwen van consumenten in het bedrijf of merk worden bepalender voor de prestatie van ondernemingen. Dit betekent dat het primaat van kortetermijndenken en de aandeelhouder in de strategie en de besluitvorming van een onderneming onder druk komt te staan.”

Waardecreatie op de lange termijn

“Door de snelheid waarmee veranderingen plaatsvinden en de spanning die dit geeft, hebben bestuurders moeite om zich naast de uitdagingen op korte termijn óók bezig te houden met de prestaties van de onderneming op lange termijn. Dat uit zich bijvoorbeeld in de hoeveelheid aandelen die vandaag de dag door ondernemingen worden teruggekocht – kapitaal dat ook in toekomstige groei geïnvesteerd kan worden. Om als onderneming nu en in de toekomst succesvol te kunnen zijn, is het echter essentieel dat bestuurders meer nadruk gaan leggen op langetermijn-waardecreatie in hun strategie en besluitvorming.”

Zichtbaar betere financiële prestaties

In het kader van het onderzoek is gekeken naar de impact die een focus op korte termijn en lange termijn van bestuurders heeft op de omzet, de winst en de beurswaarde van de ondernemingen in de periode tussen 2003 en 2017. “Uit de analyse blijkt dat ondernemingen met een langetermijnstrategie in periode van 2003 tot en met 2017 130 procent omzetgroei hebben gerealiseerd”, duidt Lars Kurznack. “Voor ondernemingen met een kortetermijnfocus is dit slechts 77 procent.”

Beloning langetermijnstrategie

“Als we naar de winstontwikkeling kijken in de periode van 2003 tot en met 2017, zien we een soortgelijk beeld. Langetermijn-georiënteerde ondernemingen laten in deze periode een groei in de winst zien van 212 procent, ten opzichte van 92 procent groei bij ondernemingen die meer gericht zijn op de korte termijn. De beurswaarde van langetermijn-georiënteerde ondernemingen is tussen 2003 en 2017 toegenomen met 112 procent. Voor kortetermijn-georiënteerde ondernemingen is dit 99 procent – een teken dat institutionele beleggers ondernemingen in toenemende mate belonen voor hun langetermijnstrategie.”

Risico focus op korte termijn

“Niet alleen over een langere periode blijken ondernemingen met een langetermijnfocus succesvoller te zijn. Langetermijn-georiënteerde ondernemingen presteren óók op de korte termijn beter, zo blijkt uit het onderzoek. Ondernemingen met een langetermijnfocus hebben in de periode van 2003 tot en met 2017 respectievelijk 2 en 4 procent meer omzetgroei en winstgroei gerealiseerd dan kortetermijn-georiënteerde ondernemingen. Ons onderzoek laat zien dat ondernemingen die eenzijdig gefocust zijn op de korte termijn het risico lopen om aandeelhouderswaarde te vernietigen, zowel op de korte als langere termijn.”

Anders nadenken over strategie

“Om te kunnen gedijen in het huidige en toekomstige ondernemingsklimaat is het essentieel dat ondernemingen anders nadenken over hun strategie en de wijze waarop de organisatie geleid wordt. Bedrijven hebben duidelijk baat bij een meer holistisch perspectief op hun strategie en prestaties. Zij doen er dan ook goed aan af te stappen van de overtuiging dat een langetermijnfocus onverenigbaar is met de toenemende druk op kortetermijnprestaties.”

Mengen van focus op korte en lange termijn

“En andersom, of dat een focus op niet-financiële prestaties ten koste gaat van aandeelhouderswaarde. Teveel focus op de korte óf lange termijn kan een negatief effect op de financiële prestaties van de onderneming hebben. Ondernemingen die een oriëntatie op de korte en de lange termijn kunnen combineren, zijn het best gepositioneerd om waarde te creëren voor hun aandeelhouders en andere stakeholders – nu en in de toekomst.”

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie