Naar inhoud

Enorme mismatch werk en talent door technologische innovatie

De paradox van een crisis op wereldniveau is dat enerzijds miljoenen mensen zonder werk komen te zitten en anderzijds de vraag naar goed gekwalificeerd personeel toeneemt. Op dit moment wordt de economie wereldwijd getroffen door de coronacrisis met een golf aan ontslagen tot gevolg, smeken organisaties om medewerkers met die kennis en vaardigheden die nodig zijn in het digitale tijdperk. Door de toenemende economische onzekerheid en de voortdurende technologische ontwikkelingen neemt het belang van het aanbieden van opleidingen en trainingen dan ook toe.


Mismatch tussen werk en talent

De mismatch tussen werk en talent groeit doordat technologische ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen. Werkgevers hebben moeite met het vinden van voldoende geschikte talenten om vacatures te vervullen. De indicator voor deze discrepantie is van 6,6 in 2018 gestegen naar 6,7 wereldwijd in 2019, het hoogste niveau sinds recruitmentbureau Hays in 2012 is begonnen met de ‘Global Skills Index’. In Nederland staat deze indicator op 6,4. Alsnog is dat ruim boven de norm van 5, waar buurlanden België (1,5) en Duitsland (4,2) onder deze norm scoren. Sinds de eerste maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken in Nederland zijn getroffen, ziet het wervings- en selectiebureau het gat tussen vraag en aanbod in bepaalde sectoren alleen maar groter worden.

Uitdaging op wereldwijde schaal

Wereldwijd zijn de meest gevraagde vaardigheden schaars, waardoor de participatiegraad daalt en de werkloosheid toeneemt. Dit geldt met name in Noord-Amerika. Daarnaast trekken bedrijven steeds vaker medewerkers met specifieke vaardigheden uit het buitenland aan om in de vraag te voorzien. Dit gebeurt veel in de IT-sector. Juist nu is een nog groter verschil zichtbaar tussen de vraag en het aanbod bij jobs in deze sector. De vraag naar technologisch geschoold personeel wordt almaar groter. In Nederland zijn – net als voorgaande jaren – accountmanagers en software-engineers veel gezochte talenten. Web developers, salesmanagers en financial controllers hebben de top 5 compleet gemaakt. Door de toename van de mismatch tussen werk en talent groeit de loonkloof tussen hooggeschoolde en laaggeschoolde medewerkers, vooral in Azië en de Pacific.

Gaten opvullen met opleidingen

Door de toenemende economische onzekerheid en voortdurende technologische ontwikkelingen neemt het belang van het aanbieden van opleidingen en trainingen toe. Er ligt een belangrijke taak bij werkgevers en de overheid om continu te investeren in het verbeteren van de match tussen gevraagde en aangeboden skills op de arbeidsmarkt. Dit geldt in het bijzonder voor vaardigheden die minder kwetsbaar zijn voor de krachten van outsourcing en automatisering, zoals creatief en kritisch denken.

Impact van de COVID-19-pandemie

Door de coronacrisis verandert de markt – ook in Nederland. Zo ziet Hays dat er de laatste tijd een flinke schommeling heeft plaatsgevonden in het aantal vacatures voor software-engineers. En waar gemiddeld in de database van het recruitmentbureau 539 vacatures voor assistent-accountants openstaan, is dit aantal keer vier gestegen in week 17 van 2020. Daarnaast is tijdens de intelligentie lockdown – een periode waarin gemiddeld 181 vacatures openstonden – de vraag naar vakkenvullers in de eerste week verdriedubbeld. Verder werden in de eerste weken na de uitbraak van COVID-19-pandemie 1.791 medewerkers voor onderwijs, opleiding en training gezocht. Gemiddeld staan voor deze beroepsgroep 1.076 vacatures open. Dit is een aanzienlijke stijging ondanks de overgang van regulier onderwijs naar thuisonderwijs.

Potentieel van toekomstige medewerkers

“We zien dat de coronacrisis de nodige impact heeft of heeft gehad op verschillende beroepsgroepen”, vertelt David Trollope, managing director bij Hays Nederland. “Ook zien we nog steeds dat de talentmismatch een competitieve arbeidsmarkt veroorzaakt, waardoor werkgevers hun wervingsstrategie onder de loep moeten nemen om aantrekkelijk te zijn voor geschikt talent. Dit is niet per se een kandidaat die direct over alle gevraagde vaardigheden beschikt. Bedrijven kijken steeds meer naar het potentieel van toekomstige medewerkers. Het is belangrijk om menselijk kapitaal strategisch toe te wijzen en personeel in staat te stellen om mee te bewegen met de veranderende arbeidsomstandigheden. Dat geldt zeker in deze tijd.”

Tip: Wil jij je verder ontwikkelen in het vakgebied digitale marketing? Dan is de opleiding Digital & Online Marketing wat voor jou!

  • In 4 maanden tijd leer je hoe je de mix voor digitale marketing optimaal inzet om je marketingdoelstellingen te behalen.
  • Naast de opleiding maak je een digital marketing plan voor je eigen organisatie, direct geschikt voor implementatie.
Lees meer over deze opleiding ►
Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie