Naar inhoud

Ethisch gebruik artificial intelligence vraagt meer aandacht

Bij bedrijven over de hele wereld wordt naar verwachting in de komende jaren massaal artificial intelligence ingezet. Maar in die organisaties worden nauwelijks discussies gevoerd over de ethische aspecten van de AI-toepassingen. Meer dan de helft van de werkgevers wereldwijd heeft nog geen richtlijnen op papier gezet over de ethiek rondom het gebruik van artificiële intelligentie en bots. En dat terwijl 21 procent van hen zich wel zorgen maakt over het op een onethische manier gebruiken van kunstmatige intelligentie.

Dit leert een onderzoek onder 1.103 werkgevers en 4.207 werknemers naar hun bevindingen over de huidige en toekomstige invloed van artificial intelligence op hun werkplek, dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Vitreous World in opdracht van technologiebedrijf Genesys. De 5.310 respondenten komen uit de Verenigde Staten van Amerika, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Australië en Nieuwe-Zeeland.

Artificial intelligence

Dat een maatschappelijk debat over de ethische aspecten van AI-toepassingen noodzakelijk is, beseft men ook bij het Openbaar Ministerie in Nederland. Bij het OM leven met name zorgen over het gebruik van de zogeheten deepfake-technologie. Met deze AI-toepassing worden beeldmateriaal en geluidsopnamen omgezet in andere – veelal dubieuze – content. Tot voor kort was deze techniek alleen in laboratoriumomstandigheden toepasbaar, maar door de komst van handige tools kan iedereen met de techniek aan de slag. Een van eerste Nederlandse slachtoffers is journaliste Dionne Stax.

Ethische aspecten

“Als bedrijf leveren we een groot aantal oplossingen voor de customer experience die gebruikmaken van artificial intelligence. We begrijpen dat deze technologie een enorme potentie heeft maar ook een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt,” zegt Merijn te Booij, chief marketing officer bij Genesys. “Dit onderzoek geeft ons goed inzicht in hoe werkgevers en hun werknemers echt denken over de implicaties van artificiële intelligentie en hoe wij als technologie-gemeenschap hen kunnen helpen om ethisch op het goede pad te blijven.”

Technologische mogelijkheden

Uit het onderzoek blijkt dat bijna twee derde van de ondervraagde werkgevers (64%) verwacht dat zijn bedrijf in 2022 artificial intelligence of geavanceerde automatisering gebruikt, onder meer voor het ondersteunen van de efficiency in de bedrijfsvoering, personeelsbezetting, budgettering en prestaties. Op dit moment past slechts 25 procent deze technologie toe. Maar ondanks dit groeiende gebruik zegt 54 procent van de ondervraagde werkgevers zich niet druk te maken over de mogelijkheid dat kunstmatige intelligentie onethisch wordt gebruikt binnen zijn organisatie of door individuele medewerkers (52%). Medewerkers lijken er geruster op dan hun bazen, want slechts 17 procent van de medewerkers spreekt die zorg uit over zijn bedrijf.

Bijbehorende verantwoordelijkheden

Een behoorlijk aantal van de ondervraagde werkgevers (28%) is bezorgd dat zijn bedrijf in de toekomst verantwoordelijk wordt gesteld voor een onvoorzien gebruik van artificial intelligence. Toch geeft slechts 23 procent aan dat op dit moment bepalingen zijn vastgelegd in het organisatiebeleid over het ethisch gebruik van artificiële intelligentie en bots. Ondertussen vindt nog eens 4 procent van de werkgevers zonder duidelijke beleidsbepalingen voor kunstmatige intelligentie en ethiek dat zijn bedrijf wel dergelijke voorschriften moet hebben – een standpunt dat gedeeld wordt door 54 procent van de medewerkers.

Verhouding mens-AI

Nog interessanter is dat net iets meer dan de helft van de werkgevers (52%) vindt dat bedrijven verplicht moeten worden tot een minimumpercentage menselijke medewerkers ten opzichte van AI-gedreven robots en machines. Medewerkers zijn meer geneigd (57%) dan werkgevers een dergelijke eis van vakbonden of toezichthouders te steunen.

Verschillende generaties

Het onderzoek onderstreept dat de millennials – de leeftijdscategorie van 18 tot en met 38 jaar – de leeftijdsgroep vormen die het meest op zijn gemak is met technologie maar ook het sterkst van mening is dat de grenzen moeten worden vastgesteld. In alle landen zijn de vragen over artificial intelligence en ethiek meer aangeslagen bij de millennials dan bij de generatie X – de leeftijdscategorie van 39 tot en met 54 jaar – en de babyboomers – de leeftijdscategorie van 55 tot en met 73 jaar.

Uitgesproken bezorgdheid

Of het nu gaat om de bezorgdheid over kunstmatige intelligentie, de behoefte aan bedrijfsbeleid voor artificiële intelligentie en ethiek, de zorg over de aansprakelijkheid gerelateerd aan misbruik van artificial intelligence of de bereidheid tot de vaststelling van een minimale verhouding tussen mens en artificiële intelligentie, het is de jongste groep werkgevers die het meest consistent zijn bezorgdheid uitspreekt. Zo is bijvoorbeeld 21 procent van de millennial-werkgevers bezorgd over onethisch gebruik van artificial intelligence door zijn bedrijf. Ter vergelijking, dat geldt voor 12 procent van de generatie X en voor slechts 6 procent van de babyboomers.

Consistente visie

“Ons onderzoek laat zien dan zowel werkgevers als werknemers blij zijn met de groeiende rol van AI-gedreven technologie op de werkvloer. Beide groepen hebben bovendien een verrassend consistente visie op de ethische implicaties van deze intelligente technologie”, zegt Merijn te Booij. “Wij adviseren bedrijven om beleid rondom artificial intelligence te ontwikkelen en vast te leggen – hoe eerder, des te beter. In dat proces moeten werknemers uitdrukkelijk worden betrokken om hun bezorgdheid weg te nemen en te zorgen voor vertrouwen en transparantie.”

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie