Naar inhoud

Face-to-face-marktonderzoek mogelijk door nieuwe richtlijn

De versoepeling van de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus in Nederland in te dammen met ingang van 11 mei 2020, betekent dat face-to-face-onderzoek – zowel kwantitatief als kwalitatief – weer mogelijk is. Met een pakket voorzorgsmaatregelen om besmetting met het virus te voorkomen, kunnen de onderzoek- en selectiebureaus weer respondenten uitnodigen en bezoeken.


Anderhalve-meter-samenleving

Om dit in goede banen te leiden heeft MOA – het Nederlandse expertisecenter voor marketing insights, onderzoek en analytics – een richtlijn opgesteld voor verantwoord marktonderzoek conform de anderhalve-meter-regels. Deze richtlijn geeft handvatten voor het face-to-face-onderzoeksproces, van de selectie en de ontvangst tot en met de uitvoering van het marktonderzoek. Hiermee is face-to-face-marktonderzoek weer goed mogelijk.

Face-to-face-marktonderzoek

Het primaire doel van de richtlijn is het bieden van een houvast aan onderzoekers, interviewers, respondenten en opdrachtgevers, zodat zij zich veilig en op hun gemak voelen bij het uitvoeren van, deelnemen aan en opdracht geven tot face-to-face-marktonderzoek in alle verschijningsvormen. Tegelijkertijd moet deze richtlijn de kwaliteit van het face-to-face-marktonderzoek borgen.

Richtlijnen van het RIVM

De richtlijn is geen strak, vaststaand protocol waar de bureaus die dit type onderzoek uitvoeren zich aan moeten houden. Onderzoekers en locaties moeten uiteindelijk zelf invulling geven aan de uitvoering van deze richtlijn en die invulling is afhankelijk van de specifieke situatie op een locatie of juist daarbuiten. De richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn daarbij altijd leidend.

Heldere voorzorgsmaatregelen

Deze richtlijn is opgesteld in overleg met de taskforce anderhalve-meter-onderzoek van MOA. Hierin hebben diverse belanghebbenden zitting genomen uit de face-to-face-marktonderzoekspraktijk, van zowel opdrachtgeverszijde als van bureauzijde. Organisaties en bureaus die bij de expertisecenter zijn aangesloten en de richtlijn volgen, mogen het beeldmerk ‘Anderhalve-meter-marktonderzoek’ voeren en worden in een openbaar register gepubliceerd op de MOA-website.

Meer informatie over de richtlijn vind je op de website van MOA.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie