Naar inhoud

Flexibele organisatie vereist een solide basis

Moderne organisaties staan zeer positief tegenover een hoge mate van flexibiliteit. Niet alleen in de bedrijfsvoering, maar zeker ook richting medewerkers. Altijd en overal op een veilige manier kunnen werken, wordt zowel door werkgevers als werknemers als zeer aantrekkelijk ervaren. De voordelen zijn duidelijk en de middelen zijn beschikbaar. Maar naar de ideale toepassing van mobiliteit wordt nog gezocht.

Aantrekkelijkheid flexibel werken

In een onderzoek, dat in opdracht van technologiebedrijf Citrix door het platform CHRO.nl is uitgevoerd onder Nederlandse HR-verantwoordelijken, geeft bijna 80 procent aan dat mobiel werken de productiviteit verhoogt en de organisatie flexibeler maakt. “96 procent van alle respondenten is ervan overtuigd dat mobiel werken bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever’, zegt Peter van Leest, regional director Citrix Benelux. “Dat zijn belangrijke cijfers in een snel veranderende markt, die sterk afhankelijk is van het juiste talent om optimaal gebruik te kunnen maken van de laatste innovaties.”

Hoge urgentie mobiliteitsbeleid

Een kwart van de respondenten ziet HR als hoofdverantwoordelijke voor het mobiliteitsbeleid van de organisatie. Ruim de helft geeft aan dat de organisatie een helder mobiliteitsbeleid heeft. In bijna twee derde van de gevallen maakt mobiliteit zelfs deel uit van de toekomstvisie van het bedrijf. Opvallend is daarom dat bijna een derde van de respondenten aangeeft dat het beleid niet algemeen bekend is binnen de organisatie.

Weinig actieve ondersteuning

Hoewel bijna 70 procent mobiliteit actief ondersteunt met IT-oplossingen, wordt het gebruik ervan in nog niet de helft van de gevallen actief ondersteund. ‘Deze discrepantie heeft veel te maken met de gewenste flexibiliteit die organisaties met mobiliteitsoplossingen proberen te bereiken”, aldus Melle Eijckelhoff, directeur bij CHRO.nl. “Zodra je beleid vastlegt, heeft dat consequenties. Het schept verplichtingen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en gezondheid, maar het kan er ook toe leiden dat medewerkers bijvoorbeeld thuiswerken gaan zien als recht. Als ze dan bijvoorbeeld vaste thuiswerkdagen gaan claimen, wordt je organisatie juist minder flexibel, in plaats van meer.”

Inzicht ontbreekt vooralsnog

Uit gesprekken met HR-verantwoordelijken naar aanleiding van het onderzoek, blijkt volgens Eijckelhoff dat de gevolgen van mobiel werken er op papier goed uitzien. “Er zijn Nederlandse voorbeelden van bedrijven waar het ziekteverzuim onder flexibel werkende medewerkers met 30 procent is gedaald en de medewerkerstevredenheid substantieel is gestegen”, vertelt hij. “Maar HR-executives houden er ook rekening mee dat niet alle gevolgen van hogere mobiliteit al volledig zijn te overzien.”

Angst voor verlies aan controle

Zo bevestigen enkele HR-verantwoordelijken dat bij flexwerkers de kans op een burn-out lijkt toe te nemen. Ook noemen verschillende respondenten het gevaar dat de bedrijfscultuur in het gedrang komt als medewerkers meer dan twee dagen per week niet op kantoor aan het werk zijn. In het onderzoek spreekt 52 procent de vrees uit dat mobiel werken leidt tot verlies aan controle. Opvallend is dat HR-verantwoordelijken daar in gesprekken aan toevoegen dat mogelijk misbruik niet de grootste angst is. Ervaringen in de praktijk duiden er eerder op dat de productiviteit omhoog gaat. Wel geeft 43 procent aan dat het bedrijf door mobiliteit haar sociale functie kan verliezen. Dat heeft gevolgen voor de communicatie en de samenwerking, waardoor bijvoorbeeld wel meer gewerkt wordt, maar minder efficiënt.

Transformatie afhankelijk van ICT

In het onderzoek bevestigt 75 procent van de respondenten dat het succes van een uiteindelijke transformatie van de werkplek afhankelijk is van ICT. “HR is er duidelijk van overtuigd dat mobiel werken bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever, dat het de productiviteit verhoogt en de organisatie flexibeler maakt”, stelt Van Leest. “Dat zijn zeer belangrijke winstpunten. Het betekent dat, als je mobiel werken op een goede manier kunt aanbieden, je de beste mensen aantrekt die je ook nog eens optimaal kunt inzetten. Maar dan heb je wel de tools nodig om dat allemaal in goede banen te leiden.”

Alternatieve communicatievormen

Volgens Van Leest zijn de zorgen die HR daarnaast ook heeft, voor een belangrijk deel op te vangen door gebruik te maken van goede, geïntegreerde IT-oplossingen. “Apps en data moeten overal, altijd en op ieder device beschikbaar zijn, op een manier die ervoor zorgt dat mensen altijd inzicht hebben in de laatste versies en de meest recente afspraken. Daarnaast is het uitermate belangrijk dat je een zo natuurlijk mogelijk alternatief biedt voor de communicatie die op kantoor in de vorm van face-to-face contact plaatsvindt. Als eenmaal aan die voorwaarden is voldaan, kan de organisatie op zoek naar de beste manier om mobiliteit de organisatie te laten versterken.”

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie