Naar inhoud

Funshoppen draagt bij aan het levensgeluk van de consumenten

Mensen die veel waarde hechten aan het kopen of hebben van dingen worden vaak als materialistisch gekenschetst. Doorgaans wordt dat beschouwd als een slechte eigenschap. De meeste mensen worden niet graag door anderen als materialistisch bestempeld. Het is echter ongenuanceerd materialisme als slecht te beoordelen. Want dingen kopen en bezitten omdat je daar plezier aan beleeft, draagt bij aan het levensgeluk. Bovendien levert het bezitten van spullen als maatstaf voor status en succes een bijdrage aan zowel financieel vermogen als levensgeluk.

Dat laat promovenda Esther Jaspers zien in haar onderzoek, waarmee ze op 5 december 2018 is gepromoveerd aan de Department of Marketing van de Tilburg University. De titel van het proefschrift van de senior lecturer marketing aan de Massey Business School van de Massey University in Nieuw-Zeeland luidt ‘Opening up on Consumer Materialism’.

Nuancering materialisme

Onderzoek toont aan dat materialisten een positievere houding hebben ten opzichte van gelduitgeven en het aangaan van schulden, maar niettemin vaker onzeker, eenzaam en minder gelukkig zijn. Wanneer je echter inzoomt op verschillende typen materialisme, komt er een genuanceerder beeld naar boven.

3 typen materialisme

De literatuur onderscheidt 3 typen materialisme:

  1. kopen voor streven naar geluk – als ik meer heb, word ik gelukkiger;
  2. kopen voor plezier – ik vind het leuk om te winkelen en dingen te hebben;
  3. bezittingen als maatstaf voor succes – mijn bezittingen zeggen iets over mijn status en succes.

Esther Jaspers onderzoekt verschillende relaties die deze typen hebben met financiën en met de mate waarin consumenten zichzelf gelukkig achten. Onderzocht wordt of sommige typen materialisme mogelijk positieve invloeden hebben. De promovenda maakt daarbij gebruik van longitudinale datasets om complexe vraagstukken te beantwoorden over de ontwikkeling van materialisme en de relatie tussen materialisme en financieel en subjectief welzijn.

Materialisme en geluk

Eerdere studies hebben aangetoond dat mensen die meer materialistisch zijn minder gelukkig zijn. Bij deze studies wordt echter vooral gekeken naar een algemeen materialisme, maar je moet eigenlijk meenemen dat er verschillende typen materialisme zijn. Slechts één type heeft een negatieve invloed op geluk – en dat is ironisch genoeg kopen voor streven naar geluk. Hoe meer men denkt dat het kopen en bezitten van meer dingen hen gelukkiger maakt, des te minder gelukkig ze in werkelijkheid zijn. De andere twee typen – kopen voor plezier en bezittingen als maatstaf voor succes – hebben beide een positieve invloed op geluk.

Materialisme en financiën

Haar onderzoek nuanceert ook nog twee andere veronderstellingen. Het bevestigt dat jongeren meer materialistisch zijn en dat materialisme afneemt naarmate men ouder wordt. Maar Esther Jaspers toont tevens aan dat materialisme weer stijgt in de late volwassenheid. Eveneens in lijn met wat men verwacht, blijkt inderdaad dat mensen die materialistischer zijn minder spaargeld en meer schulden hebben. Echter, deze relatie geldt niet voor het type bezit als maatstaf voor succes, waarbij mensen gemiddeld genomen minder schulden en meer vermogen hebben.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie