Naar inhoud

Gebruik van social media zorgt niet voor gezondheidsklachten

Het gebruik van social media als Facebook, Twitter en WhatsApp leidt niet tot slaapproblemen of psychische complicaties op de korte of langere termijn. Bij geen enkele leeftijdsgroep is sprake van een negatieve invloed van gebruik van deze media. Ook bij eenzame mensen leidt dit gebruik niet tot meer klachten. Wél zijn er aanwijzingen voor dat mensen met psychische issues of slaapmoeilijkheden vaker social media gebruiken.

Effecten gebruik social media

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van een groot longitudinaal onderzoek van onderzoeksinstituut CentERdata, Tilburg University en de University of Pavia, op basis van een omvangrijke representatieve steekproef onder 3.486 Nederlanders van 16 jaar en ouder. Hoogleraar Peter van der Velden, Ilaria Setti, Marcel Das en Erik van der Meulen hebben de onderzoeksresultaten vastgelegd in het artikel ‘Does social networking sites use predict mental health ans sleep problems when prior problems ans loneliness are taken into account? A population-based prospective study’, dat is verschenen in het gezaghebbende tijdschrift ‘Computers in Human Behavior’.

Geen invloed op gezondheid

In het onderzoek is 2 maal, met een tussenpoos van een jaar, uitgebreid aan deelnemers aan het onderzoek gevraagd of ze gebruikmaken van social media, zoals WhatsApp, Twitter, Facebook en YouTube, en met name hoe vaak ze chatten en hoe vaak ze berichten of boodschappen lezen of plaatsen. Verder zijn psychische complicaties en slaapproblemen en eenzaamheid in de periode ervóór en erná onderzocht. Of méér gebruik van social media samenhangt met méér psychische en slaapproblemen op de korte of langere termijn, is onder meer onderzocht binnen de gehele onderzoeksgroep, binnen verschillende leeftijdscategorieën en bij mensen die voorheen wel of niet eenzaam waren.

Impact van bestaande problemen

Niet eerder is zo’n omvangrijk onderzoek naar dit onderwerp uitgevoerd. De resultaten tonen dus dat mensen die méér gebruik maken van social media niet méér psychische complicaties of slaapproblemen hebben op de korte – circa 1 maand – of langere termijn – circa 1 jaar. In de achterliggende analyses is rekening gehouden met bestaande psychische issues, slaapproblemen en eenzaamheid in de periode ervóór. Daarmee wordt voorkomen dat verkeerde conclusies worden getrokken. Wanneer geen rekening wordt gehouden met reeds bestaande problemen, lijken mensen die veel social media gebruiken wel meer psychische en slaapproblemen op de korte en langere termijn te hebben. Dit verklaart waarom sommige studies die geen rekening houden met bestaande problemen wel een effect van het gebruik van social media lijken te vinden. De uitkomsten suggereren verder dat mensen met psychische complicaties of slaapproblemen wel vaker sociale media gebruiken.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie