Naar inhoud

Gedragscode artificial intelligence voor de Nederlandse ICT

De toepassing van artificial intelligence biedt een breed scala aan mogelijkheden. De technologie kent echter ook ongekende bedreigingen. Nederland ICT, de branchevereniging van de digitale sector, heeft daarom een ‘Ethische code artificial intelligence’ gepubliceerd. Deze gedragscode geeft ICT-bedrijven richtlijnen om op een ethische manier AI-toepassingen te ontwikkelen en te implementeren.

Europese richtlijnen

De gedragscode is gebaseerd op principes voor ethische omgang met kunstmatige intelligentie die zijn opgesteld door de Europese Commissie. De Nederlandse ICT-branche is de eerste in Europa die deze principes heeft vertaald naar een gedragscode voor bedrijven. “Digitale bedrijven zijn al op allerlei manieren bezig met de ethische vraagstukken rond artificiële intelligentie”, vertelt Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT. “Maar we merkten dat er behoefte is aan een gezamenlijke code. We willen bovendien dat die code ook in andere landen bruikbaar is, dus we hebben ons gebaseerd op Europese principes.”

Artificial intelligence en ethiek

De code is deze week overhandigd aan Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, op de conferentie ‘Nederland Digitaal’ door Peter Zijlema, portefeuillehouder ethiek binnen het bestuur van Nederland ICT, voorzitter van de Digitaal Ethische Raad en general manager bij IBM Benelux. “Als ICT-branche willen we een actieve deelnemer zijn in de discussie over artificial intelligence en ethiek”, duidt hij. “We zien grote maatschappelijke en economische kansen bij het toepassen van kunstmatige intelligentie. We willen dat echter op een zorgvuldige en ethisch verantwoorde wijze doen. De ICT-branche kan bijdragen door goed samen te werken, door het geven van educatie, maar zeker ook door zelfbewust en zuiver om te gaan met data en door het zeker stellen van voldoende transparantie en uitlegbaarheid van AI-toepassingen.”

Eerste stap naar bewustwording

De gedragscode is geen statisch document. Nederland ICT gaat de code verder ontwikkelen, op basis van feedback uit de praktijk en actuele voorbeelden. Bovendien wordt de code gebruikt als basis voor meer concrete en praktische hulpmiddelen, zoals workshops ethics by design en tools die bedrijven helpen om ethiek onderdeel te maken van hun bedrijfsvoering.

Opstelling van de gedragscode

De code is opgesteld door de Denktank Ethiek binnen Nederland ICT, die bestaat uit een tiental betrokken bedrijven. De denktank wordt voorgezeten door Lotte de Bruijn. De gedragscode is daarnaast getoetst bij de Digitaal Ethische Raad van Nederland ICT, een extern klankbord van experts op het gebied van digitalisering en ethiek. Peter Zijlema is voorzitter van de Digitaal Ethische Raad. In de raad zitten: Lotte de Bruijn (Nederland ICT), Peter Paul Verbeek (Technische Universiteit Twente), Jeroen van der Hoven (Technische Universiteit Delft), Paul van der Heijden (Clingendeal) en Valerie Frissen (Universiteit Leiden).

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie