Naar inhoud

Gelijkwaardige bedrijfscultuur is multiplier voor innovatie

De continuïteit van een organisatie wordt het beste gewaarborgd als voortdurend gezocht wordt naar vernieuwing. Een gelijkwaardige ondernemingscultuur is een multiplier voor innovatie en groei. De mindset voor innovatie van Nederlandse werknemers ligt bijna vijf keer zo hoog wanneer er sprake is van een stabiele, gelijkwaardige bedrijfscultuur. In deze cultuur krijgt iedere werknemer de kans zich te ontwikkelen en te gedijen.

Dit leert een onderzoek onder meer dan 18.000 professionals in 27 landen, van wie 700 personen werkzaam zijn in Nederland, dat is uitgevoerd door het organisatieadviesbureau Accenture. Ook hebben de onderzoekers meer dan 150 senior managers in 8 landen geïnterviewd en de resultaten van de werknemerssurvey gecombineerd met gepubliceerde data over de beroepsbevolking. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in het rapport ‘Equality = Innovation – Getting to Equal 2019: Creating a culture that drives innovation’.

Dit onderzoek borduurt voort op een eerder onderzoek uit 2018, dat 40 werkplekfactoren heeft geïdentificeerd die bijdragen een gelijkwaardige bedrijfscultuur. Deze factoren zijn onderverdeeld in drie categorieën: een krachtig leiderschap, een brede aanpak en een stimulerende omgeving. Die onderzoeksresultaten van dat onderzoek zijn gebundeld in het rapport ‘When She Rises, We All Rise – Getting to Equal 2018: Creating a culture where everyone thrives’.

De rol van een mindset voor innovatie

Het merendeel van de managers wereldwijd is het erover eens dat continue innovatie essentieel is: 95 procent ziet innovatie als cruciaal onderdeel van de concurrentiekracht en vitaliteit van een bedrijf. Een gelijkwaardige bedrijfscultuur is een krachtige drijfveer van een mindset voor innovatie en speelt een grotere rol dan andere demografische factoren die organisaties onderscheiden, zoals sector, land en personeelsbestand. Uit het onderzoek blijkt dat bij iedereen die ondervraagd is in bedrijven met een gelijkwaardiger bedrijfscultuur een sterkere mindset voor innovatie aanwezig is – ongeacht het geslacht, de seksuele identiteit, leeftijd en etniciteit van de respondenten.

Ook laat het onderzoek zien dat een stimulerende omgeving de belangrijkste categorie is als het aankomt op het vergroten van een mindset voor innovatie. Deze mindset bestaat uit zes elementen: purpose of betekenis, autonomie, resources, inspiratie, samenwerking en experimenteren. Hoe stimulerender de werkomgeving, des te hoger de score van de mindset voor innovatie. Zo zijn Nederlandse werknemers in stabiele, gelijkwaardige bedrijfsculturen vier keer meer geneigd te zeggen dat niets ze tegenhoudt om te innoveren: 39 procent in de meest gelijke culturen tegenover 9 procent in de minst gelijke culturen.

Werknemers willen innoveren maar zijn daartoe nog te weinig in staat

Er bestaat echter ook een kloof tussen het senior management en werknemers, zo blijkt uit het onderzoek. Hoewel 76 procent van de managers wereldwijd aangeeft werknemers in staat te stellen om te innoveren, is slechts 42 procent van de werknemers het daarmee eens. In Nederland geeft 91 procent van de werknemers daarnaast aan wel te willen innoveren, maar slechts 37 procent voelt zich daartoe daadwerkelijk in staat. Het lijkt erop dat managers teveel waarde hechten aan financiële beloningen als motivatie voor werknemers om te innoveren en factoren als van betekenis willen zijn juist onderschatten. In een meer gelijke cultuur zijn de sterkste factoren die een mindset voor innovatie ondersteunen, het bieden van relevante trainingen, flexibele werkafspraken en respect voor de balans tussen werk en privé.

“Het vinden van nieuw talent staat al lange tijd centraal als kritieke bouwsteen voor het voortbestaan van organisaties. Het gaat echter om veel meer dan alleen het werven van slimme jongens en meisjes”, zegt Irine Gaasbeek, country managing director van Accenture Nederland. “Het gaat veel meer om het kweken van de juiste cultuur: een cultuur waarin iedereen zich thuis voelt. Weet je daar vervolgens als organisatie gebruik van te maken, dan krijg je innovatie van de hoogste plank.”

Diversiteit is een belangrijke bouwsteen

Diversiteitsfactoren alleen – bijvoorbeeld een divers managementteam of een personeelsbestand met een gelijk aantal mannen en vrouwen – hebben een grote impact op de mindset voor innovatie, maar een gelijkwaardige bedrijfscultuur is de essentiële vermenigvuldiger die bedrijven helpt innovatie te maximaliseren. Het onderzoek laat zien dat de mindset voor innovatie van Nederlandse werknemers zes keer zo groot is wanneer diversiteit wordt gecombineerd met een gelijkwaardige bedrijfscultuur.

Groot economisch belang

Ook blijkt dat een mindset voor innovatie sterker aanwezig is in snelgroeiende economieën en in landen met een sterke arbeidsproductiviteitsgroei. Dat biedt veelbelovende kansen: volgens berekeningen van de onderzoekers groeit wereldwijd het bruto binnenlands product met 8 biljoen dollar als de mindset voor innovatie in alle landen met 10 procent wordt verhoogd.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie