Naar inhoud

Gemak is een voorwaarde voor het delen van vervoersmiddelen

Bijna de helft van de Nederlanders staat open voor mobility as a service : een vervoersabonnement waarmee zij voor een vast bedrag per maand gebruik kunnen maken van alle mogelijke vormen van deelvervoer en openbaar vervoer. In dit toekomstbeeld kunnen zij met behulp van een real-time app worden geadviseerd over de meest efficiënte route, ongeacht het type vervoer. Ze stellen echter wel als harde voorwaarde dat deze wijze van vervoer hen net zo eenvoudig op de plaats van bestemming brengt als de eigen auto, motor of fiets.

Dit valt op te maken uit het onderzoeksrapport ‘Mobility as a service – Hoe een nieuwe kijk op mobiliteit de vervoersmarkt op zijn kop zet’ van ABN AMRO. Het rapport is gebaseerd op een onderzoek onder ruim 1.000 Nederlanders, dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau PanelWizard. De belangrijkste conclusies zijn:

  • de Nederlandse vervoersmarkt staat voor een ommekeer;
  • efficiënt deelvervoer kan een veelbelovende oplossing zijn voor de toenemende verkeersdrukte;
  • het succes van mobility as a service valt of staat met de kwaliteit en de betaalbaarheid van het aanbod.

Ruime meerderheid Nederlanders bereid om reisgedrag te heroverwegen

Mobility as a service is in potentie een veelbelovende oplossing voor de onderbenutting van stilstaande voertuigen, de steeds grotere verkeersdrukte en files, opstoppingen in stedelijke gebieden en de luchtverontreiniging die dit tot gevolg heeft. Uit het onderzoek blijkt dat ruim 64 procent van de Nederlanders bereid is zijn reisgedrag te heroverwegen. Dat is opmerkelijk, omdat 60 procent nu slechts incidenteel of helemaal niet met het openbaar vervoer reist. Hoewel 93 procent nog geen gebruikmaakt van deelvervoer, verwacht 55 procent wel dat deelvervoer in de komende jaren populairder wordt.

MaaS vertegenwoordigt potentiële marktwaarde van 4,8 miljard euro

Voor veel mensen zijn de huidige alternatieve vervoersvormen, ter vervanging van een eigen vervoersmiddel, niet goed genoeg. Zo vinden zij het openbaar vervoer te duur en sluit dit onvoldoende aan op de behoefte aan vervoer van deur tot deur. Ook is deelvervoer voor veel Nederlanders nog niet in de directe omgeving beschikbaar. Als deze obstakels worden weggenomen, is de potentie van mobility as a service echter groot. Met het huidige aanbod staat 15 procent van de Nederlanders namelijk nu al open voor dit model.

Een meerderheid van deze groep is bereid 200 euro per maand uit te geven aan een abonnement. Dat is in potentie goed voor een omzet van 4,8 miljard euro per jaar die terecht komt bij de vervoersaanbieders en de platformen die de deelauto’s, deelfietsen en deelscooters ontsluiten. Het succes van mobility as a service valt of staat met de kwaliteit, de betaalbaarheid en betrouwbaarheid van het aanbod. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, is 45 procent van de Nederlanders bereid de auto in te ruilen voor een vervoersabonnement. Het omzetpotentieel stijgt dan naar 14,4 miljard euro per jaar.

Alle vervoerders moeten krachten bundelen om van MaaS succes te maken

“De vervoersmarkt staat voor een ommekeer”, stelt Franka Rolvink Couzy, hoofd sector research van ABN AMRO. “Mobility as a service heeft veel potentie, mits het vervoersaanbod qua gemak, vertrouwen en prijs kan concurreren met de eigen auto of andere vervoersmiddelen in bezit. Succesvolle MaaS-apps uit het buitenland – zoals in Finland en de Verenigde Staten van Amerika – laten zien dat het belangrijk is aanbieders van het openbaar vervoer en deelvervoer met elkaar te verbinden.”

“Door al deze aanbieders aan elkaar te koppelen, kan het voldoen aan de behoeftes van de reiziger en hen overtuigen eigen vervoer te laten staan. Om mobility as a service daarnaast ook buiten de stad en over de landgrenzen heen succesvol te maken, is een internationale standaard nodig. Zo worden IT-systemen en betaalmethodes op elkaar worden afgestemd en kunnen alle regionale, nationale en internationale vervoersmiddelen met een of enkele apps samenwerken.”

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van ABN AMRO. Dit rapport is onderdeel van de ‘Monitor Duurzaamheid’, een ieder kwartaal terugkerend onderzoek dat ABN AMRO met PanelWizard uitvoert onder ruim 1.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Deze monitor meet de mate waarin zij duurzaamheid in hun leven opnemen en heeft als doel om vast te stellen wat nodig is om bij Nederlandse consumenten verandering teweeg te kunnen brengen.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie