Naar inhoud

Generatie Alpha ontdekt de wereld met het Internet of Toys

“K*t. Reclame.” Terwijl zijn vader de laatste hand legt aan een keynote die hij mag verzorgen tijdens 'Customer Behaviour & Insight in 1 Day', probeert een 3-jarig kind zich te vermaken op YouTube met zijn iPad. De peuter is een typische representant van Generatie Alpha, de leeftijdscategorie die eerder kan swipen dan lezen. Gelukkig voor de gewaardeerde spreker kent de verstorende commercial ook een einde, want even later hoort hij de verlossende woorden: “Yes! We kunnen weer.”

Volgende generatie

Na de idealistische Generatie Y – de millennials – en de realistische Generatie Z – de digital natives – kruipt nu langzaam Generatie Alpha uit de box. Deze jongeren groeien op met het Internet of Toys en als hun ouders het antwoord op een prangende vraag schuldig moeten blijven, doen zij uit eigen beweging een beroep op Siri. Voor hen is het typediploma geen vanzelfsprekendheid meer, want zij worden omringd door spraakgestuurde apparaten.

Generatie Alpha

Wat zijn de onderwerpen die de volgende consumentengeneratie bezighoudt? Wat zijn de thema’s waarover Generatie Alpha nadenkt? Hoe verloopt haar dagelijkse interactie met technologie? In het onderzoeksrapport 'Inzicht in Generatie Alpha' van PR- en communicatiebureau Yellow Communications worden deze vragen beantwoord. Het rapport is gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd door haar partner communicatiebureau Hotwire in samenwerking met consultancybureau Wired Consulting.

Bedachtzame benadering

Duidelijk is dat Generatie Alpha een bedachtzame benadering verlangt. Als je met deze groep succesvol wil communiceren, is het louter zenden van boodschappen uit den boze. Gemak, dat is het sleutelwoord voor deze generatie. Voor merken en organisaties betekent dit aanwezig zijn wanneer dat gevraagd wordt. Bijvoorbeeld door een verzoek in te willigen of een actueel probleem voor hem of haar op te lossen. Persoonlijk contact dus, precies zoals Van Dale communicatie definieert.

Noodzakelijke ommezwaai

Dat stellen Marloes Derks en Naomi van Duin, respectievelijk contentspecialist en PR- en communicatiemedewerker bij Yellow Communications. Zij spreken over een noodzakelijke ommezwaai bij bedrijven en instellingen in het contact met klanten en prospects. Het enthousiasme waarop zij hun inzichten over de jongste generatie delen, vertelt mij dat ze recht van spreken hebben. Een weergave van hun bevindingen over Generatie Alpha.

Natuurlijk hebben altijd verschillen bestaan tussen de verwachtingen en behoeften van de afzonderlijke consumentengeneraties onderling. Maar nog nooit hebben de explosieve technologische ontwikkelingen zo’n invloed gehad als op Generatie Alpha.

Technologische ontwikkelingen

“Natuurlijk hebben altijd verschillen bestaan tussen de verwachtingen en behoeften van de afzonderlijke consumentengeneraties onderling. Maar nog nooit hebben de explosieve technologische ontwikkelingen zo’n invloed gehad als op Generatie Alpha”, stelt Marloes Derks. “Dat is de belangrijkste reden geweest om dit specifieke onderzoek uit te voeren. Het doel is daarbij geweest vast te stellen aan welke kenmerken de optimale marketingcommunicatie met die nieuwe generatie dient te voldoen.”

Marloes Derks

Substantiële afwijking

“De marketingbenadering die bedrijven nu kiezen voor millennials en alle generaties daarvoor wijkt substantieel af van de wijze waarop Generatie Alpha benaderd wil worden”, vervolgt Marloes Derks. “Puur en alleen omdat die jongste generatie heel anders omgaat met technologie.” Naomi van Duin vult dit aan: “Meer technologische toepassingen betekent automatisch ook meer mogelijkheden om belangrijke informatiebronnen als het internet te gebruiken.”

Meer keuzemogelijkheden

“Dit leidt er ook toe dat de aanstormende generatie vanaf het prille begin ook veel meer keuzeopties heeft dan iedere andere consumentengeneratie heeft ervaren”, verduidelijkt Naomi van Duin. “En dat zorgt voor een kritischere grondhouding, een attitude waar merken zich bijzonder bewust van moeten zijn als zij de gewenste aandacht van deze generatie willen krijgen en behouden. Vast staat dat het gewenste klantcontact geheel anders is dan voorheen.”

Internet of Toys

“Een evidente verandering zie je al in de allereerste fase van bewustzijn van deze jeugdigen”, duidt Naomi van Duin. “Al spelenderwijs maken zij kennis met de technologische mogelijkheden door speelgoed dat communiceert met het Internet of Things, dat symbolisch is omgedoopt tot het Internet of Toys. De toys en tools van Generatie Alpha zijn op een of andere manier connected met het internet. Daarnaast maken deze apparaten in toenemende mate gebruik van spraaktechnologie.”

Naomi van Duin

Focus op gemak

“Iedereen kent ondertussen wel de grappige filmpjes van peuters en kleuters die tevergeefs trachten al swipend de televisie te bedienen”, verklaart Marloes Derks. “Dit leidt veelal tot frustratie, kenmerkend voor het gemak dat zij verwachten. De manier waarop je interacteert met deze generatie gaat enerzijds verder op de weg die we al hebben ingeslagen. Dus meer video, meer social en minder print. Anderzijds maken deze allerjongsten meer gebruik van nieuwe digitale platformen als Google Home en Amazon Alexa.”

Potentiële keerzijde

“Een potentiële keerzijde van technologische innovaties als artificial intelligence en machine learningis overigens wel dat verschillen kunnen ontstaan binnen de jongste generatie”, geeft Naomi van Duin. “Ik ben er vooralsnog niet bang voor dat de technologie mogelijk een negatieve invloed heeft op de jongste jeugd maar wel dat financiële beperkingen delen van de samenleving buitensluiten in het toepassing van die technologie.”

De jongste generatie weet van jongs af aan hoe het spel wordt gespeeld. Dit leidt onherroepelijk tot een kritischere opstelling ten opzichte van marketingtechnieken dan we tot nu toe hebben gezien.

Bewustzijn marketing

“De nieuwe vormen van marketing die door de digitale transformatie zijn ook voor ons als Generatie X, Y of Z relatief nieuw”, zegt Naomi van Duin. “Dat geldt niet voor Generatie Alpha, die zich bijzonder bewust is van deze hedendaagse verleidingstechnieken. Dat hebben we ook gezien in de affaire rondom de Facebook-data en Cambridge Analytica. Collectief hebben die oudere generaties hun verbazing en ongenoegen geuit over de hoeveelheid gegevens waarover bedrijven beschikken.”

Kritische opstelling

“De jongste generatie weet van jongs af aan hoe het spel wordt gespeeld”, aldus Naomi van Duin. “Dit leidt onherroepelijk tot een kritischere opstelling ten opzichte van dergelijke marketingtechnieken dan we tot nu toe hebben gezien. Dus op het moment dat Alexa tijdens een ruzie in de relationele sfeer mij een relatietherapeut aanbiedt, zorgt dat bij mij persoonlijk met name voor verbazing. Generatie Alpha zal zich echter hardop afvragen waar dat idiote apparaat zich mee bemoeit en het negeren.”

Beschikbaarheid informatie

“Je ziet nu al dat jongeren minder opzichtig gebruikmaken van social media als Facebook en hun toevlucht zoeken tot vluchtigere kanalen als Instagram en Snapchat”, verklaart Marloes Derks. “Hoe zich dit verder ontwikkelt, is natuurlijk koffiedik kijken. Al staat vast dat platformen blijven komen en gaan. Voor Generatie Alpha geldt echter wel dat de informatie beschikbaar dient te zijn wanneer deze nodig is. Daarvoor worden ongetwijfeld de nieuwste technieken voor gebruikt.”

Timing en relevantie

“Zo kun je je voorstellen dat het straks heel gewoon is om aan Alexa te vragen welke tandpasta deze persoonlijk assistent adviseert”, stelt Marloes Derks. “Het is daarom zaak dat merken juist op die momenten de juiste boodschap hebben en de juiste relevantie tonen. Generatie Alpha maakt een veel duidelijkere afweging in de behoefte aan informatie die op enig moment leeft dan eerdere generaties. Die afweging speelt veel sterker dan gedachte dat het anders moet.”

Generatie Alpha maakt een veel duidelijkere afweging in de behoefte aan informatie die op enig moment leeft dan eerdere generaties.

Ongevoeliger voor reclame

“Het bewustzijn over de persoonlijke privacy en de technologische mogelijkheden maakt deze jongste generatie minder gevoelig voor direct marketing en retargeting”, concludeert Naomi van Duin. “Dat zijn technieken die nu nog functioneel zijn maar op termijn aan kracht verliezen. Generatie Alpha ziet pusherige advertentiecampagnes namelijk vooral als irritant. Merken die daar in de toekomst nog veelvuldig gebruik van maken, verliezen ongetwijfeld aan merkwaarde. Inderdaad, k*t reclame.”

Generaties: een reis door de tijd

Portretfotografie: Wiebrig Krakau

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie