Naar inhoud

Generatie Z is uitdagend, sociaal en onzeker

Een geheel nieuwe generatie staat op het punt de arbeidsmarkt te betreden. Jongeren tot en met 19 jaar, die wij generatie Z gedoopt hebben, kennen het leesplankje, de kroontjespen en de rekenliniaal als museumstukken. Zij zijn opgegroeid in een digitale wereld. De smartphone en de tablet zijn voor hen vanzelfsprekendheden. Deze bevolkingsgroep heeft hogere verwachtingen van de werkomgeving dan oudere generaties en toont zich bovendien eerder gefrustreerd. Voor het bedrijfsleven vormt dit een grote uitdaging.

Vier generaties in beroepsbevolking

Voor de eerste keer in de geschiedenis bestaat de beroepsbevolking uit vier generaties: babyboomers, generatie X, millennials en de opkomende generatie Z. Dit betekent dat organisaties met een unieke combinatie van leeftijdsgroepen te maken krijgen, die allemaal verschillende werkwijzen verwachten, begrijpen en nodig hebben.

Worstelen met faciliteren

Uit het onderzoek “The 4G Workplace”, uitgevoerd door onderzoeksinstelling Coleman Parkes Research en gesponsord door technologiebedrijf Ricoh Europe, komt naar voren dat bedrijven worstelen om deze vier generaties te faciliteren. Feitelijk geeft meer dan de helft van de ondervraagden (52%) aan dat hun bedrijf er niet in slaagt tegemoet te komen aan de behoeften van verschillende generaties medewerkers.

Balans tussen privé en werk

Generatie Z vindt naast het salaris de balans tussen werk en privé het belangrijkst (48%), gevolgd door werken met fijne collega's (47%). Flexibele werktijden, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en baanzekerheid volgen op de derde plaats (allemaal 42%). Oudere generaties stellen minder of andere eisen aan hun werkgevers. Bij generatie X en de millennials staat een goede balans tussen werk en privé ook bovenaan, ze hebben alleen minder eisen dan generatie Z. Babyboomers vinden baanzekerheid het belangrijkst.

Verschil voor de wereld maken

Voor de jongeren die nu de arbeidsmarkt betreden, speelt bovendien mee dat ze graag bij bedrijven werken waar ze een verschil voor de wereld kunnen maken. Maar liefst 34 procent van deze groep geeft aan dat belangrijk te vinden. Bij de millennials is dit slechts 15 procent, bij generatie X 14 procent en bij de babyboomers 13 procent. Bedrijven die technologische oplossingen bieden waarmee mensen efficiënter kunnen werken zijn ook veel meer in trek bij generatie Z dan bij oudere generaties: 28 procent tegenover 10 procent.

Gebrek aan communicatie frustrerend

Daarnaast blijkt generatie Z veel eerder gefrustreerd dan oudere generaties. Vooral communicatie is voor deze jongeren belangrijk: 43 procent geeft aan geïrriteerd te raken van een gebrek aan communicatie door collega's. Van de andere generaties geeft slechts 19 procent aan hier last van te hebben. Een gebrek aan innovatie bij de eigen werkgever, wordt door een derde van generatie Z ook heel frustrerend gevonden.

Flexibel en op afstand werken

Generatie Z heeft hoge verwachtingen van werkgevers en dat mag ook”, stelt Mark Boelhouwer, CEO van Ricoh Nederland. “Waarom zou flexibel werken en werken op afstand niet de norm worden? Deze voorkeuren nemen alleen maar toe naarmate de wereld zich razendsnel ontwikkelt. De voorkeur van de nieuwe generatie om platform- en grensoverschrijdend samen en op afstand te werken, maakt nieuwe manieren van werken noodzakelijk. Door te voldoen aan de wensen van generatie Z wordt het beste talent aangetrokken en behouden.”

Ontwikkeling persoonlijke vaardigheden

Generatie Z is echter niet alleen veeleisend voor anderen, maar is zich ook heel bewust van eigen zwaktes binnen een werkomgeving. Deze jongeren weten dat ze zich veel vaardigheden eigen moeten maken om effectief te kunnen werken. De groep is zelfkritisch: veel jongeren vinden dat ze zelf meer moeten doen om hun vaardigheden te ontwikkelen. Voor vorige generaties woog en weegt dat minder zwaar.

Zelfbeeld niet herkend door andere generaties

Meer dan de helft (55%) van de aanstormende generatie denkt dat de vaardigheden voor persoonlijke, face-to-face communicatie voor verbetering vatbaar zijn. De babyboomers zijn het echter niet met hen eens: 41 procent vindt dat er niets mis is met deze vaardigheid binnen generatie Z. Andere competenties die deze leeftijdscategorie naar eigen zeggen zelf moet ontwikkelen zijn: professioneel communiceren met collega's (48%), vaardigheden voor het oplossen van conflicten of geschillen (47%) en het halen van deadlines (37%). Maar ook voor deze competenties geldt dat oudere generaties gunstiger over de vaardigheden van generatie Z oordelen dan dat de jongeren zelf doen.

Introductie nieuwe werkwijzen en ideeën

Uit het onderzoek blijkt verder dat de nieuwe toetreders hoge verwachtingen hebben van de positieve impact die ze kunnen hebben op de werkomgeving. De meeste jongeren zijn van mening dat ze nieuwe werkwijzen kunnen introduceren (65%), bovengemiddelde technologische vaardigheden met zich meebrengen (63%) en nieuwe ideeën en een frisse blik bieden (61%).

Gehinderd in digitaler maken bedrijven

De nieuwste groep jonge medewerkers zet zich in om bedrijven wendbaarder en digitaler te maken, maar ze worden daarin vaak gehinderd door de werkomgeving zelf”, aldus Boelhouwer. “Generatie Z zal door de wens voor constante innovatie, directe communicatie en open samenwerking grote uitdagingen voor bedrijven meebrengen. De jongeren weten duidelijk wat ze van hun werkgever willen. En daar is niets mis mee.”

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie