Naar inhoud

Gerede twijfel over verloop digitalisering bij organisaties

De steeds verdergaande digitalisering en automatisering van onze maatschappij is niets nieuws. Er bestaan duizenden programma’s die bedrijven kunnen helpen bij dit proces. Binnen veel van die organisaties worden meerdere systemen en programma’s naast elkaar gebruikt, hetgeen het er niet voor iedere werknemer makkelijker op maakt. Zo is 29 procent van de Nederlandse werknemers van mening dat de organisatie waarvoor men werkzaam is, achterloopt op het gebied van digitalisering en automatisering. Ook stoort ruim een derde zich aan de hoeveelheid systemen en programma’s die men moet gebruiken tijdens de werkzaamheden.

Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 1.100 Nederlanders, dat is uitgevoerd naar marktonderzoeksbureau PanelWizard in opdracht van IT-dienstverlener AFAS Software.

Onvoldoende digitalisering

Vooral hoogopgeleiden (32%) en medewerkers onder de 40 jaar (35%) zijn van mening dat hun bedrijf onvoldoende gedigitaliseerd of geautomatiseerd is. Klachten hierover komen vooral voor in de sectoren onderwijs, openbaar bestuur, energie en groothandel plus detailhandel. Ook vindt een groot deel van de respondenten dat er in de organisatie nog te weinig harmonisatie is op IT-gebied. Zo zeggen twee op de vijf ondervraagden dat er te veel verschillende systemen en programma’s worden gebruikt. Ook hier lijken hoogopgeleiden dit met 49 procent het vaakst als een belemmering in hun werk te ervaren. Mensen werkzaam in de financiële sector en in het openbaar bestuur lijken het minst enthousiast te zijn over alle systemen die worden gebruikt. Maar liefst 60 procent van hen vindt dat er te veel systemen worden gebruikt.

Lagere productiviteit

De grote hoeveelheid systemen en programma’s waarmee organisaties werken, blijkt zijn weerslag te hebben op de productiviteit van medewerkers in alle sectoren. Ruim 66 procent van de ondervraagden zegt hierdoor weleens minder productief te zijn dan men wil. Voor 12 procent heeft de aanwezigheid van al deze systemen zelfs geleid tot het verlies van belangrijke digitale bestanden. “Door met veel verschillende systemen te werken loop je het risico dat je dingen dubbel doet, vaak opnieuw moet inloggen of gegevens uit het ene systeem niet op de andere plek beschikbaar zijn”, zegt Mohamed Amri, productmanager bij AFAS Software. “Dit is erg demotiverend voor medewerkers, die zo dagelijks tijd kwijt zijn aan het uitvoeren van onnodige taken.”

Roep om bijscholing

Mogelijk is de lagere productiviteit en de hinder die werknemers ondervinden van de grote hoeveelheid systemen ook de reden dat een derde van de werknemers bijscholing wil op het gebied van IT. Opvallend is hierbij het verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen willen met 37 procent vaker bijgeschoold willen dan vrouwen met 27 procent. Hoewel er niet veel verschil bestaat tussen leeftijdsgroepen, is wel zichtbaar dat de roep om bijscholing op het gebied van IT iets groter is onder 50-plussers. Toch wil ongeveer 30 procent van de werknemers in de leeftijdscategorie 20 tot 50 jaar ook bijgeschoold worden op bepaalde onderdelen. “Het werken met minder systemen is geen doel op zich”, stelt Mohamed Amri. “Software moet vooral het leven van medewerkers makkelijker maken – niet drukker of frustrerender. We zien dat er nog te vaak wordt gedacht vanuit de taak, in plaats vanuit de gebruiker. En dat gaat ten koste van het werkplezier.”

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie