Naar inhoud

Goede klantrelatie in agrarische sector is afspraken nakomen

In de agrarische sector wordt een goede klantrelatie gekenmerkt door het nakomen van de gemaakte afspraken. Zowel Nederlandse, Engelse als Duitse boeren zijn het er unaniem over eens: het niet nakomen van afspraken is ergernis nummer één in de relatie met hun leveranciers. In Nederland ergeren boeren zich daarnaast ook aan drammerigheid of zeuren en een slechte advisering. Beide worden even vaak genoemd. Agrarisch leveranciers krijgen van de boer echter wel een bijzonder goed rapportcijfer.

Klantrelaties in de agrarische sector

Deze top drie van ergernissen is terug te vinden in het onderzoeksrapport ‘Klantrelaties in de agri’ van CRM Partners, een IT-dienstverlener die zich onder andere richt op customer engagement in de agrarische sector. Voor het onderzoek is aan 507 boeren uit Nederland, Engeland en Duitsland gevraagd naar hun relatie met toeleveranciers. Kijkend naar de top drie ergernissen over de grens, zeggen boeren in Duitsland zich naast het niet nakomen van afspraken te ergeren aan een te late levering en een slechte advisering. Deze eindigen respectievelijk op de tweede en derde plaats. In Engeland staat een te late levering op de tweede plek en drammerigheid juist op de derde plek.

Top 5 ergernissen per land

Op de vervolgvraag wat een reden zou zijn om de relatie met een leverancier te beëindigen, is het niet nakomen van afspraken doorslaggevend voor Nederlandse en Duitse boeren. In Engeland is juist een te hoge prijs de belangrijkste reden om de relatie daadwerkelijk te beëindigen.

Redenen om de relatie te beëindigen

Ondanks het gegeven dat in iedere relatie wel eens wrijving ontstaat, zijn de agrariërs in alle landen wel dik tevreden met hun huidige leveranciers. Nederlandse boeren waarderen hun leveranciers gemiddeld met een 7,6. De Duitse en Engelse respondenten geven hun leverancier gemiddeld een 8.

Van de keukentafel naar digitaal

“Van oudsher kenmerkt de relatie tussen boer en leverancier zich voornamelijk door persoonlijk contact aan de keukentafel”, vertelt Herman Bodewes, manager van het AgriLab bij CRM Partners. “Maar nieuwe ontwikkelingen zorgden er enkele jaren geleden al voor dat dit model onder druk is komen te staan. Leveranciers werken steeds fabrieksmatiger en leggen zich steeds meer toe op digitale communicatiemiddelen. Gevolg hiervan is dat de bezoekfrequentie omlaag gaat en de communicatie korter en krachtiger wordt.”

Beschikbaar maken van klantinformatie

“De grote vraag is echter wat het effect hiervan is op de relatie met de ondernemer”, aldus Bodewes. “Hoe beoordelen agrariërs de huidige relatie met hun leveranciers? Wat zijn hun ergernissen? En wat zijn belangrijke redenen om de relatie te beëindigen? Door als leverancier kennis te nemen van de wensen van de klant en hierop te anticiperen, kan de relatie naar een hoger plan getild worden. Het vastleggen en beschikbaar maken van klantinformatie is hierin een belangrijke stap.”

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van CRM Partners.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie