Naar inhoud

Groeiend bewustzijn over de invloed van computerbeslissingen

De voortgaande digitalisering zorgt dat beslissingsprocessen in toenemende mate via geautomatiseerde systemen verlopen en dat algoritmes bepaalde besluiten zelfstandig nemen. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft wel vertrouwen in computers die beslissingen voor hem of haar nemen. Toch is er ook nog een grote groep – een op de vier consumenten in Nederland – die zich niet realiseert dat computerbeslissingen vandaag de dag überhaupt al invloed op het dagelijks leven heeft.

Dat blijkt uit een onderzoek onder 1.000 Nederlanders, dat is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Kien onderzoek in opdracht van technologiebedrijf TJIP – The Platform Engineers. In het onderzoek is gekeken naar de mate waarin consumenten zich bewust zijn van de impact die computers momenteel al op hun leven hebben en hoe ze daar tegenover staan. Met name is gelet op het bewustzijn rondom geautomatiseerde beslissingen en algoritmes die bepaalde besluiten zelfstandig nemen.

Mens én machine

Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat computers over het algemeen beter zijn in beslissingsprocessen dan mensen (51%), dat computers objectievere beslissingen nemen (59%) en dat computers beter in staat zijn om besluiten te nemen op basis van veel data dan mensen (51%). Daarnaast vindt 59 procent van de respondenten het prima als een computer de uiteindelijke beslissing maakt. Zij vertrouwen een computer voldoende om de definitieve keuze te maken.

Ook is in het onderzoek de vraag aan bod gekomen wie er aansprakelijk is als een computer een beslissing neemt. 50 procent van de Nederlanders vindt dat degene die de computer gebruikt aansprakelijk moet zijn en 40 procent vindt dat de partij die de software heeft geschreven aansprakelijk is. De overige 10 procent heeft geen mening over dit onderwerp.

“Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat Nederlanders verdeeld zijn”, duidt Dingeman Leijdens, chief executive officer bij TJIP. “Er zijn dus ook nog een heleboel consumenten in Nederland die het nemen van beslissingen liever aan de mens over laten. Wij staan daar net zo in. Het is niet of, maar en – mens én machine dus. Door te kijken naar patronen en verbanden in data zijn wij als mensen juist in staat om bestaande vooroordelen bloot te leggen en besluitvorming te objectiveren.”

Bewustwording

Een andere opvallende uitkomst van het onderzoek is dat bijna een kwart (24%) van de Nederlanders niet weet dat er nu al belangrijke beslissingen worden genomen door computers. Denk bijvoorbeeld aan besluiten die geautomatiseerd worden genomen inzake het al dan niet verstrekken van een krediet of hypotheek.

“Wij zijn ervan overtuigd dat software dienend is aan de mens en focussen ons op wat technologie voor organisaties kan betekenen”, aldus Dingeman Leijdens. “Daarbij kijken we ook naar wat de impact van die technologie is op het leven van mensen. De uitkomsten van dit onderzoek onderschrijven onze visie dat de toekomst van dit soort technologieën in hybride modellen ligt – dus in een combinatie van mensen en technologie, waarbij elke component doet waarin hij of zij het beste is.”

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie