Naar inhoud

Groeiend wantrouwen zorgt voor afnemend gebruik van Facebook

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het is aloud Nederlands gezegde, dat aan kracht niets verloren heeft. Mark Zuckerberg ondervindt deze waarheid als een koe momenteel aan den lijve. Sinds het rumoer rondom persoonsgegevens en Cambridge Analytica verschijnen louter negatieve berichten over Facebook in de media. Dat vertaalt zich in een afnemend gebruik van het kanaal. Bij de Nederlanders die het medium de rug toe hebben gekeerd – in de volksmond ook het Lubach-effect genoemd – domineert het wantrouwen.

Media en vertrouwen

Voor het eerst sinds 2010 is een duidelijk verband zichtbaar tussen vertrouwen en het afnemend gebruik van Facebook. Dit leert een representatieve steekproef onder 1.175 volwassen Nederlanders over media en vertrouwen, die is uitgevoerd door onderzoeksbureau Newcom. Het onderzoek is dit jaar voor de vierde keer uitgevoerd en brengt het gepercipieerde vertrouwen in verschillende media in beeld. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in het rapport ‘Media VertrouwensMonitor 2018’.

Traditionele nieuwsbronnen worden nog steeds het meest vertrouwd.

Traditionele bronnen en social media

Traditionele nieuwsbronnen worden nog steeds het meest vertrouwd. Het gaat dan om landelijke dagbladen, regionale kranten, radio en televisie. Social media scoren op vertrouwen het laagst. Dat is zelfs lager dan het vertrouwen in politieke partijen. Uit deze monitor blijkt vooral dat het vertrouwen in Facebook relatief laag is.

Social media scoren op vertrouwen het laagst, lager dan politieke partijen.

Perceptie van Facebook

Ten eerste scoort Facebook van de voorgelegde social media slechts een 4,7 op de mate waarin social media worden vertrouwd. Het staat daarmee op een zesde plaats. En ten tweede blijkt dat de redenen waarom men Facebook minder of niet meer gebruikt vooral te maken hebben met vertrouwen.

Het vertrouwen in social media is laag. Nepnieuws speelt hierbij een rol.

Nepnieuws en wantrouwen

In tegenstelling tot vorig jaar blijkt uit het onderzoek dat motieven als nepnieuws en wantrouwen prominent naar voren komen. In voorgaande jaren waren andere motieven zichtbaar, zoals ‘Er zitten te weinig mensen op waar ik wat mee heb’ en ‘Het kost me te veel tijd’. De motieven om af te haken hadden vorig jaar vooral te maken met het (sociale) nut.

In vergelijking tot andere social media is het aandeel gebruikers dat geen of minder gebruikt maakt van Facebook relatief groter. Gebrek aan vertrouwen speelt hierbij een dominante rol.

Gebruik van Facebook

Op dit moment hebben echter 3 van de top 5 redenen om af te haken op Facebook met name te maken met vertrouwen. Meer dan bij andere social media geven deelnemers aan dat ze het platform niet vertrouwen (35%) of vinden dat er te veel nepnieuws voorbijkomt (28%) of de berichten niet betrouwbaar vinden (24%). Ruim een kwart van de ondervraagden geeft aan Facebook minder of veel minder te hebben gebruikt, tegen over 9 procent die aangeeft het medium juist meer te gebruiken.

Belangrijkste onderzoeksresultaten

Status vertrouwen 2018:

  • Traditionele media scoren hoog qua vertrouwen. Social media en politieke partijen genieten het minste vertrouwen van de Nederlandse bevolking.
  • Het vertrouwen in media stabiliseert, het vertrouwen in social media is laag.
  • Het vertrouwen in de politiek is laag en neemt niet toe.
  • Het vertrouwen in economische instellingen neemt toe; vooral het vertrouwen in banken en financiële instellingen is toegenomen.

Vertrouwen in social media:

  • Het vertrouwen in social media als medium is laag.
  • Nepnieuws op social media heeft impact op het vertrouwen in social media.
  • Het herkennen van nepnieuws wordt lastig gevonden.
  • In vergelijking tot andere social media is het aandeel gebruikers dat geen of minder gebruikt maakt van Facebook relatief groter.
  • Wanneer men minder of geen gebruik meer maakt van Facebook heeft dit relatief vaak met vertrouwen te maken.

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van Newcom.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie