Naar inhoud

Grote kansen voor lokale retailers door de COVID-19-pandemie

Door de COVID-19-pandemie en de crisis die daaruit is voortgevloeid, hebben lokale retailers extra aandacht en waardering gekregen. Dit heeft bovendien positieve gevolgen voor hun omzetcijfers. Tegelijkertijd heeft echter de e-commercesector eveneens een boost gekregen. Meer en meer consumenten – ook de babyboomers – kennen inmiddels de voordelen van onlineshopping. De vraag is dan ook of de lokale retail in trek blijft, ook na de pandemie. Dan kan inderdaad, mits de deze winkeliers de handen ineenslaan en juist inspelen op de groeiende populariteit van de onlinekanalen.

Dat kun je opmaken uit het onderzoeksrapport ‘Local Retail – Small businesses, great opportunities’ van de gelijknamige expertgroep van kennisnetwerk voor digitale commercie ShoppingTomorrow, dat mede mogelijk is gemaakt door het Instore Shopper Marketing Instituut (ISMI), brancheorganisatie NSO Retail en het Vakcentrum voor zelfstandige retailondernemers.

Kansen lokale retail

In het rapport zijn de kansen en mogelijkheden in kaart gebracht vanuit een centrale probleemstelling: hoe kunnen lokale retailers met een fysieke winkel beter aansluiten op het – online – koopgedrag van hun klanten en hoe kunnen zij hun positionering aanpassen om relevant te blijven in hun verzorgingsgebied? Uitgebreid wordt ingegaan op drie verschillende mogelijkheden voor winkeliers in het midden- en kleinbedrijf om hier handen en voeten aan te geven: een pakketpunt, een buurtservicepakketpunt en een lokaal retailplatform.

Pakketpunt

Een pakketpunt is voor een verzorgingsgebied het scharnier tussen shopping online en offline. Enerzijds is het ruimtebeslag van een pakketpunt ivoor een winkelier echter groot en de bijdrage aan het rendement beperkt. Onderzoek laat zien dat de verstrekte afhandelingsvergoedingen niet opwegen tegen de gemaakte kosten. Ook gaat het helpen van pakketklanten vaak ten koste van klanten die wel voor een margerijk product een winkel bezoeken. Anderzijds heeft een lokale ondernemer de intrinsieke wens om zijn klanten van dienst te zijn en winkelverkeer vast te houden. De leden van expertgroep benoemen zeven concrete verbeterpunten voor pakketpunten, op het gebied van onder andere communicatie, conversie en pakketformaten. Ze opperen de komst van white-label pakketpunten en onconventionele samenwerkingen, bijvoorbeeld via de faciliteiten van een plaatselijke voetbalvereniging als een extra opslaglocatie of uitgiftepunt om piekbelasting de baas te blijven.

Buurtservicepakketpunt

Door de samenwerking in een buurtservicepakketpunt kunnen lokale winkeliers de pakketvolumegroei het hoofd bieden en de aantrekkingskracht van het verzorgingsgebied voor de consumenten vergroten. Zo’n punt is een centrale locatie in een winkelgebied met ruime openingstijden, idealiter white-label en gekoppeld aan lokale duurzame bezorgdiensten. Consumenten kunnen daar terecht voor het ophalen en retourneren van pakketten, voor post- en pakketzaken en voor oplossingen ten behoeve van onlineretailers – zoals een paskamer, toonzaal of werkplaats. Bij de exploitatie van een buurtservicepunt zijn lokale retailers betrokken die het pakketpunt uit hun winkel onderbrengen in dit centrale servicepunt. Andere kenmerken, randvoorwaarden en gevolgen voor winkeliers zijn benoemd in het rapport. De resultaat van de inrichting van een buurtservicepakketpunt kan zijn dat lokale retailers klanten terugwinnen die ze eerder aan e-commercebedrijven kwijt zijn geraakt.

Lokaal retailplatform

Een lokaal retailplatform kan de zelfstandige levensvatbaarheid van winkeliers verder vergroten, maar de ervaringen met collectieve presentatie annex verkoop online zijn tot op heden wisselend. De leden van de expertgroep hebben vier niveaus van volwassenheid gedefinieerd en zeven kritische succesfactoren benoemd. Een roadmap met actuele praktijkvoorbeelden biedt inzicht in de triggers en barrières per ontwikkelingsfase.

Illustratie: Many Tastes

Horizontale samenwerking

Op het hoogste niveau worden ook landelijke winkelketens en grote webwinkels aangesloten op een lokaal distributiesysteem, zijn logistieke systemen op elkaar afgestemd en logistieke bewegingen gecentraliseerd. Doordat activaties op specifieke doelgroepen worden gericht, groeit het rendement. Er wordt gebruikgemaakt van technieken als gamification, virtual reality (VR) en artificial intelligence (AI) om de klantbeleving te verrijken. Het merkimago van zo’n platform groeit mee en de klantloyaliteit neemt toe. Dit futuristische scenario kan alleen slagen als behalve lokale winkeliers, consumenten en vervoerders ook grootwinkelbedrijven en pure players horizontaal willen samenwerken. Daarvan lijkt nog geen sprake. Maar wat niet is, kan nog komen.

Foto: Facebook

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie