Naar inhoud

Grote ondernemingen nog weinig concreet over klimaatinvloed

Het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid door het voeren van een duurzaam beleid heet een onderscheidende factor in de klantbeleving te zijn – al valt dat lastig te rijmen met succesformules als Action en Ryanair. Veel grote Nederlandse ondernemingen rapporteren in hun jaarverslagen inmiddels uitvoerig over de klimaatimpact van hun beleid. Maar slechts een beperkt aantal bedrijven verschaft concrete en gedetailleerde informatie over de gerealiseerde CO2-uitstoot, over de impact van klimaatverandering op de bedrijfsvoering en over hun toekomstverwachtingen om die impact te beperken.

Dat blijkt uit onderzoek van Dick de Waard, hoogleraar auditing aan de Rijksuniversiteit Groningen. In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving heeft hij de jaarverslagen uit 2016 en 2017 van 199 bedrijven geanalyseerd. “De klimaatrapportages van deze grote bedrijven bevatten algemene toelichtingen op het gebied van corporate governance, verslaggevingscriteria en strategie en beleid”, vertelt Dick de Waard. “Maar meestal ontbreekt een adequate plan-do-check-act-cyclus ten aanzien van CO2-uitstoot, waardoor het voor deze bedrijven onmogelijk is om concrete cijfers te rapporteren.”

Gemiste kans voor het Nederlandse bedrijfsleven

De in 2017 ingevoerde EU-richtlijn, die organisaties van openbaar belang ertoe verplicht in hun jaarverslag relevante informatie op te nemen over duurzaamheid, heeft daarin nog geen verandering gebracht. Een gemiste kans, vindt Dick de Waard: “We staan te juichen bij het bereiken van klimaatafspraken in Parijs of de presentatie van ons eigen Nederlandse klimaatakkoord. Maar om te bepalen of we die doelen halen, zijn concrete cijfers nodig. En die cijfers ontbreken nu grotendeels in het bedrijfsleven.”

Driedeling bij beursgenoteerde ondernemingen

Dick de Waard heeft de wijze onderzocht waarop ondernemingen aandacht hebben voor hun klimaatimpact en de invloed van klimaatverandering op hun bedrijfsactiviteiten. Een belangrijk onderzoeksdoel is geweest om vast te stellen of sprake is van een ontwikkeling in informatievoorziening tussen 2016 en 2017, omdat in 2017 de Europese Unie Transparantierichtlijn (2014-95) van kracht is gegaan. De hoogleraar concludeert dat de mate van detaillering en diepgang in de verstrekte informatie per onderneming en per onderwerp sterk uiteenloopt: “Er is bij beursgenoteerde bedrijven sprake van een driedeling in de kwaliteit van de informatie, waarbij over het algemeen de AEX-fondsen transparanter zijn dan de AMX-fondsen, die op hun beurt weer transparanter zijn dan de AScX-fondsen.”

Niet-beursgenoteerde bedrijven blijven achter

Private niet-beursgenoteerde ondernemingen blijken beduidend minder transparant. Van de 96 onderzochte ondernemingen geven slechts 20 tot 26 ondernemingen op enigerlei wijze informatie over de impact op en van klimaatverandering, waarbij een aantal slechts zeer beperkt informatie verstrekt. Deze ondernemingen vallen op dit moment nog formeel buiten de verplichting van de Europese transparantierichtlijn, maar vormen wel een belangrijk deel van de Nederlandse economie. Ook voor hen heeft klimaatverandering en het klimaatakkoord gevolgen. “Vooraf verwachtte ik dat de invoering van de transparantierichtlijn een positieve invloed zou kunnen hebben, ook op deze bedrijven”, duidt Dick de Waard. “Maar dat effect wij in ons onderzoek niet kunnen aantonen.”

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie