Naar inhoud

Helft van werkend Nederland wil een andere baan

Meer dan de Nederlandse beroepsbevolking spreekt de ambitie uit dit jaar een andere baan te vinden. In de sectoren IT en telecom is het aantal werknemers dat op zoek wil naar een nieuwe uitdaging het sterkste gestegen. Het hoogste percentage is zichtbaar in de sector horeca en toerisme. In de horeca zijn de werknemers dan ook het minst tevreden over hun baan. Slechts iets meer dan de helft van de werknemers in deze branche is gelukkig in de huidige werkomgeving.

Ontwikkelingen arbeidsmarkt

Dit blijkt uit de periodieke “Loonwijzer/Monsterboard Wage Index”, een rapport dat inzicht geeft in de loonontwikkeling en arbeidsmarkt in Nederland. Het onderzoek dat de basis vormt voor deze rapportage is uitgevoerd door de vacaturesite Monsterboard en de Stichting Loonwijzer (WageIndicator Foundation). Dit onderzoeksbureau verzamelt, vergelijkt en deelt informatie over de arbeidsmarkt.

In IT en telecom op zoek naar ander werk

Het onderzoek leert dat 68 procent van de werknemers in de horeca en het toerisme een andere baan ambieert. In de sector IT en telecom is dit percentage ten opzicht van vorig jaar het hardste gestegen van 39 procent naar 56 procent. Een verrassend hoge daling is te zien in de branche juridisch, marketing en communicatie. Was in 2013 in deze sector nog 56 procent op zoek naar een andere baan, inmiddels is dat percentage in 2014 gedaald naar 45 procent.

Minder beloning reden zoektocht

Ook de beroepsbevolking werkzaam in het transport en de logistiek is erg actief op zoek naar een andere betrekking (57%). Het verlangen elders aan de slag te gaan is het laagst in de agrarische sector (40%). “Eerder onderzoek wees al uit dat werknemers in de IT en telecom minder zijn gaan verdienen”, aldus Paulien Osse, directeur van Loonwijzer. “Het is dan ook niet gek dat werknemers in die sector sneller op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging.”

Toename tevredenheid werk

De tevredenheid over de baan is in vrijwel alle sectoren in 2014 licht gestegen. Alleen in de gezondheidszorg is dit gelijk gebleven. De grootste tevredenheid is zichtbaar inde agrarische sector (71%). Dit heeft vooral te maken met de groeiende baanzekerheid en de werkomgeving. In de sector juridisch, marketing en communicatie geeft 70 procent van de werknemers aan content te zijn met de baan.

Minder vrees voor ontslag

Hoewel meer werknemers op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging, verwachten minder mensen ontslagen te worden dit jaar. In 2013 bestond deze verwachting nog bij 17 procent en in 2014 is dat gedaald naar 14 procent. De minste ontslagen worden in de agrarische sector verwacht (3%). In de gezondheidssector zijn werknemers het minst zeker over de toekomst van hun baan. Maar liefst 28 procent houdt rekening met een ontslag.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie