Naar inhoud

Het glazen plafond blijft nog minstens 20 jaar intact

Ondanks alle inspanningen van de overheid, kennen Nederlandse ondernemingen en semipublieke organisaties nog steeds een stevig glazen plafond. Met name in de grootste familiebedrijven bereiken vrouwen maar moeizaam de top. Die bedrijven scoren in 2016 met 7 procent vrouwelijke bestuurders en 12 procent vrouwelijke commissarissen opvallend laag. Daarnaast heeft geen enkele vrouw het tot bestuursvoorzitter geschopt binnen deze groep. Bij niet-familiebedrijven ligt dit aantal iets hoger en is 7 procent van de voorzittershamers door een vrouw gehanteerd.

Samenstelling bestuurskamer

Headhunter The Executive Network (TEN) heeft door onderzoeksbureau Ruigrok NetPanel onderzoek laten doen naar de ontwikkelingen in de opbouw van bestuurskamers van de 117 grootste bedrijven in Nederland. Met de jaarlijkse ‘Leiderschap Barometer’ wil de recruiter inzicht verschaffen in de samenstelling van de Raden van Commissarissen (RvC) en Raden van Bestuur (RvB) en eventuele veranderingen die in de loop der jaren plaatsvinden. Deze eerste editie bevat een analyse van de ontwikkelingen in 2015 en 2016.

Ontwikkeling staat stil

Het afgelopen jaar is de teller in de RvB van familiebedrijven en niet-familiebedrijven op 12 procent vrouwen versus 88 procent mannen blijven steken. Bij RvC’s ligt dit aantal respectievelijk op 23 procent vrouwen en 77 procent mannen. Het aandeel van vrouwen in toezichthoudende rollen is dus nagenoeg twee keer zo groot als in bestuurlijke. Deze vrouwelijke en mannelijke bestuurders hebben de gemiddelde leeftijd van 57 jaar.

Nastreven van diversiteit

“De wereld om ons heen verandert in hoog tempo”, aldus Jan Rapmund, partner bij TEN. “Dit in tegenstelling tot veel bestuurskamers waar ontwikkeling en tijd wel stil lijken te staan. Als we echt diversiteit nastreven, moet er een versnelling in de wijziging van de samenstelling van deze colleges plaatsvinden. Op deze wijze duurt het echter nog minstens 20 jaar voordat we echt van diversiteit kunnen spreken.”

Maatschappelijke voelsprieten

“De uitdaging waar boardrooms voor staan, is breder dan alleen de genderdiscussie”, zegt Rapmund. “Je moet als bestuur verbonden zijn met de omgeving waarbinnen je opereert en de ontwikkelingen daarbinnen. Dit stelt je in staat om je in te leven en te spiegelen aan de uiteenlopende stakeholders. Opererend in een zeer complexe omgeving heb je dus ook vrouwen en jonge bestuurders nodig, een diverse set van maatschappelijke voelsprieten. Dit behoedt bestuurders voor een tunnelvisie en verbreedt de kennis, expertise en inzichten ten gunste van de bedrijfspresentaties.”

Verder kijken dan gebaande paden

Een mogelijke verklaring voor de stroperige veranderingen binnen de Nederlandse bestuurskamers is het feit dat een nieuwe kandidaat nog steeds binnen het old-boys-network wordt gezocht. “Er wordt enkel gekeken onder generatiegenoten en dan is het resultaat in acht van de tien gevallen een man van rond de 50 jaar”, stelt Rapmund. “Terwijl het vinden van een geschikte kandidaat – jonger dan wel een vrouw met de benodigde kennis en ervaring – niet moeilijk is. Als je tenminste verder kijkt dan de gebaande paden.”

Beste kandidaat voor de baan

“Van alle kandidaten die wij het afgelopen jaar plaatsten, was 46 procent vrouw met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar”, verklaart Rapmund. “Dit vraagt uiteraard om een specifieke aanpak. Maar dat staat los van het zoeken naar een specifiek geslacht of een bepaalde achtergrond. We zoeken de beste kandidaat voor de baan en dat zijn naast mannelijke kandidaten zeer regelmatig vrouwen. We leveren hoe dan ook nooit in op kwaliteit. Dat willen topvrouwen overigens zelf ook niet.”

Opvallendste uitkomsten

Top 5 opvallende uitkomsten uit de ‘Leiderschap Barometer’:

* In 2016 was 12 procent van de Raad van Bestuursleden vrouw.

* Het jongste lid van de Raad van Bestuur is in 2016 32 jaar en het oudste lid is 78 jaar. Bij de Raad van Commissarissen is dit 30 versus 78 jaar.

* In 2015 bestond 92 procent van de familiebedrijven uit Nederlanders. Bij de niet-familiebedrijven was dit met 85 procent een stuk minder.

* De gemiddelde zittingsduur voor zowel Raad van Bestuur als Raad van Commissaris is vijf jaar.

* De gemiddelde Raad van Bestuur bestaat uit 3,5 bestuurders. Voor de Raad van Commissarissen ligt dit gemiddelde aantal op 5,8 leden.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie