Naar inhoud

“Het kapitalisme loopt ten einde en merken staan buitenspel”

Het crisis waarmee de samenleving momenteel wereldwijd wordt geconfronteerd, is van een ongekende omvang. De coronacrisis maakt bovenal duidelijk dat het tijd is voor structurele veranderingen. Het kapitalisme zoals we dat kennen, heeft zijn beste tijd namelijk gehad. Merken plaatsen zichzelf in die aanstaande transformatie meer en meer buitenspel. De betrokken burgers verdringen ondertussen de traditionele consumenten. Dit gebeurt terwijl de samenleving afstevent op een scherpe tweedeling.

Dit zijn conclusies uit kwalitatieve onderzoeken van MarketResponse naar de invloed van de coronacrisis op mens, merk, markt en maatschappij. Onderzoekers Willem Brethouwer en Joost Augusteijn hebben bij acht opdrachtgevers van het onderzoeksbureau – verspreid over verschillende sectoren – de stemming in de samenleving gesondeerd. Dit is gebeurd door middel van een zogenaamde samenlevingsopstelling. Het marktonderzoeksbureau brengt de onderstromen en mogelijke vaarroutes voor maatschappij, mens, markt en merk in beeld in dit onderzoek met als titel ‘Samenlevingsopstelling: nieuw perspectief na corona-tijd’.

De markt is doorgeschoten

Een opvallende conclusie is dat het kapitalisme in zijn traditionele vorm in de verdrukking komt. De markt geeft in de opstelling aan dat er een heroriëntatie moet plaatsvinden richting gezondheid en gezond samenleven, zo stellen de onderzoekers. Expliciet vragen mensen zich af of het allemaal wel nodig is wat we nu doen qua behoeftes. De markt komt tot het inzicht dat ze is doorgeschoten door de consumenten ongebreideld op de huid te zitten. We naderen het kantelpunt dat de markt daaraan twijfelt. Merken zijn in die transitie zoekende naar hun rol.

Merken moeten zich heroriënteren

Willem Brethouwer en Joost Augusteijn signaleren dat maatschappelijke tendensen steeds meer de agenda van marktpartijen bepalen. Burgerperspectief wordt belangrijker. De burgers verdringen het consumentgericht denken. Dat sluit aan bij het einde van het kapitalisme. We kijken als mens in plaats van als consument. Merken moeten zich nu heroriënteren op hun sociale gezicht en back to basics, zonder poeha.

De samenleving vertoont een barst

De onderzoekers voorzien dat gezondheid de komende jaren een zwaardere lading krijgt. Door het coronavirus beseffen we dat we niet op een gezonde manier met elkaar bezig zijn en dat we terug moeten naar een gezonde samenleving. Tegelijkertijd is er sprake van een duidelijke tweedeling. De samenleving als fundament vertoont een grote barst. Zo samen is het op dit moment niet. Er is tegengeluid tegen de grote, wenkende perspectieven dat het anders en beter wordt. De ene groep vindt dit dé kans is om de samenleving te transformeren naar gezond, solidair en duurzaam. De andere groep wil terug naar het oude. Mensen worden bijvoorbeeld steeds opstandiger tegen de anderhalve-meter-samenleving.

Nieuwe categorie onderzoek naar de onderstroom

Het onderzoek van MarketResponse is het eerste dat holistisch kijkt naar de samenhang tussen mens, maatschappij, merk en markt. Dit is kwalitatief en impliciet in beeld gebracht door middel van een samenlevingsopstelling. Deze is vervolgens aangevuld met interviews met opinieleiders en flitspeilingen onder de Nederlandse bevolking, met als resultaat een nieuwe categorie onderzoek naar de onderstroom in de samenleving.

Op de website van MarketResponse vind je een uitgebreid interview met Willem Brethouwer en Joost Augusteijn.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie