Naar inhoud

Het positieve effect van COVID-19 op digitale transformaties

De COVID-19-pandemie heeft ontegenzeggelijk een enorme impact op de Nederlandse samenleving. In ondernemingen in uiteenlopende sectoren is medio maart 2020 van de ene op de andere dag overgegaan naar thuiswerken op structurele basis. De noodzaak daartoe heeft een positief effect op de digitale transformatie in een bedrijf of instelling. Beslissingsbevoegden geven namelijk momenteel aan meer waarde uit de digitalisering te halen dan aan het begin van dit jaar – voordat Nederland werd geconfronteerd met de eerste lockdown. Bovendien bestempelen zij digitaliseringstrajecten nu succesvoller dan voorheen.


Impact COVID-19-pandemie

Daarnaast is in de afgelopen zeven maanden de kennis in Nederlandse organisaties toegenomen om dergelijke projecten gestalte te kunnen geven. Dat blijkt uit een onderzoek onder 1.066 werkzame Nederlanders van IT-dienstverlener Macaw. De deelnemers aan het onderzoek werken bij bedrijven en instellingen met meer dan 100 werknemers en zijn beslissingsbevoegd op het gebied van het humanresourcesmanagement, de marketing plus sales, de informatietechnologie of het algemene management.

Digitale transformatie

Na een flinke inhaalslag behoort Nederland volgens ‘The Digital Economy and Society Index 2020’ van de Europese Commissie inmiddels tot de koplopers in Europa op het gebied van de digitalisering. Het kabinet streeft ernaar dat Nederland in de top blijft en dat de kansen van de voortgaande digitale transformatie nog beter worden benut. En alhoewel het in 39 procent van de organisaties lastig wordt gevonden om nieuwe ideeën en innovaties op het gebied van de digitalisering te implementeren, zijn er ook hoopvolle cijfers.

Maximale rendement

Zo is het percentage toegenomen van de organisaties die in staat zijn het maximale rendement uit de digitale transformatie te halen. In maart heeft nog 46 procent van de respondenten aangegeven dat dit is toegenomen ten opzichte van een half jaar eerder en in oktober heeft 53 procent aangegeven dat dit is toegenomen ten opzichte van het begin van dit jaar voor COVID-19. Noord-Nederland kent met 61 procent het hoogste percentage, tegen 51 procent in West-Nederland.

Mannen versus vrouwen

Tussen de feedback van de mannen (n=611) en vrouwen (n=455) zitten een paar opvallende verschillen. 76 procent van de vrouwelijke respondenten geeft namelijk aan dat de mate waarin de organisatie bezig is met de digitalisering toe is genomen ten opzichte van het begin van dit jaar, tegen 67 procent van de mannelijke deelnemers aan het onderzoek. Als gekeken wordt naar de mate waarin zij nu betrokken worden bij de digitale trasformatie, zijn vrouwen iets minder positief dan mannen: respectievelijk 48 procent tegen 53 procent. Opmerkelijk is dat het percentage over de mate van betrokkenheid in oktober (51%) lager ligt dan in maart (60%).

Invloed leeftijd

Ook in de uiteenlopende leeftijdscategorieën zijn verschillen zichtbaar. Zo vindt 80 procent van de respondenten in de leeftijdsgroep 30 tot 40 jaar (n=315) dat de mate waarin zijn organisatie bezig is met de digitalisering is toegenomen ten opzichte van het begin van 2020. In de leeftijdsgroep 50 tot 60 jaar (n=226) is dat 62 procent. Deze vijftigers zijn ook het minst positief over de toename van de kennis om succesvol te kunnen digitaliseren binnen zijn organisatie in de afgelopen zeven maanden. Met 51 procent ligt dit percentage ruim 10 procentpunten onder het percentage van de respondenten die jonger zijn dan 30 jaar.

Belang digitalisering

82 procent van de respondenten in de leeftijdscategorie 30 tot 40 jaar vindt dat het belang van de digitalisering in zijn organisatie is toegenomen in vergelijking met het begin van 2020. Onder de 60-plussers is dat percentage aanzienlijk lager, namelijk 70 procent. Respondenten jonger dan 30 vinden dat de mate waarin ze betrokken worden bij de digitale transformatie het minst is toegenomen (46%) en het meest is afgenomen (7%) in vergelijking met het begin van dit jaar.

Sectorale verschillen

In de financiële dienstverlening 81%), het onderwijs (84%) en in de verhuur van onroerend goed (100%) is de grootste toename te zien in de mate waarin een organisatie bezig is met de digitalisering in vergelijking met het begin van dit jaar. Het onderwijs is de branche die in staat is het maximale rendement uit de digitalisering te halen, want 64 procent van de beslissingsbevoegden in deze sector ziet een toename ten opzichte van het begin van dit jaar. In meer dan de helft van de organisaties (54%) wordt geconfronteerd met moeizame implementaties van digitale innovaties. Daarbij spannen de publieke instellingen met 69 procent de kroon.

Invloed opleidingsniveau

76 procent van de hoogopgeleiden vindt dat de mate waarin zijn organisatie bezig is met de digitalisering is toegenomen in vergelijking met het begin van dit jaar, tegen 44 procent van de laagopgeleiden. Ook over het succes van de invoering van nieuwe digitaliseringstrajecten zijn de meningen verdeeld. 14 procent van de laagopgeleiden vindt dat dit succes is afgenomen in vergelijking met het begin van dit jaar, tegen 8 procent van de hoogopgeleiden.

Noodzaak kennis

32 procent van de laagopgeleiden ziet een toename van succesvolle implementaties, tegen 56 procent van de hoogopgeleiden. Ook vindt 8 procent van de laagopgeleiden dat de kennis binnen de organisatie om succesvol te kunnen digitaliseren is afgenomen, tegen 3 procent van de hoogopgeleiden. 60 procent van de hoogopgeleiden vindt dat de kennis om succesvol te kunnen digitaliseren in vergelijking tot het begin van dit jaar is toegenomen, tegen 44 procent van de laagopgeleiden.

Foto: Unsplash

Tip: Wil jij jouw organisatie succesvol door de digitale transformatie leiden? Dan is de post-master-opleiding Digitale Transformatie & Leiderschap wat voor jou!

  • In 4 tot 5 maanden leer je alle ins & outs van de digitale transformatie en hoe jij jouw organisatie meeneemt in de hele transitie.
  • Naast de opleiding stel je een plan op voor de digitale transformatie van je eigen organisatie, getoetst door professionals uit de praktijk.
Lees meer over deze opleiding ►
Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie