Naar inhoud

Het rendement van opleiden in beeld gebracht

Marketing en onderwijs hebben een duidelijke gemeenschappelijke variabele: de complexiteit van het inzicht in de opbrengsten. Het is niet alleen lastig het rendement van een goede customer service of marketingcampagne te berekenen. Ook het financiële gewin van opleidingen vormt een uitdaging. Een andere overeenkomst met marketinguitgaven is dat investeringen in opleidingen ook direct worden gekort in tijden van crisis.

Rendement opleidingen

Bij het investeren in een opleiding is het van belang dat zowel de deelnemer als de werkgever hier een interessant rendement op behaalt. Vaak vergoedt de werkgever de kosten van de opleiding en stopt de deelnemer er privé tijd in. De vraag is wat beide partijen bereiken met het volgen van een opleiding. Op basis van een aantal interviews en deskresearch komen we tot de volgende opbrengsten.

Opbrengsten werkgever

Opbrengsten voor de werkgever:

  • Hogere productiviteit van de deelnemer. Door het volgen van een opleiding doen deelnemers nieuwe kennis en vaardigheden op die vaak al tijdens het volgen van de opleiding direct toepasbaar zijn. Ook leren de studenten in teams samen te werken en breiden zij hun netwerk in vakgebied uit met docenten en medestudenten.
  • Nuttige advies en tips. Deelnemers kunnen tijdens de opleiding vraagstukken aan docenten, begeleiders en medestudenten voorleggen. Uit deze interactie komen voor het bedrijf nuttige adviezen voort die direct worden toegepast in de praktijk en gelijk toepasbaar zijn op de eigen situatie of werkomgeving.
  • Een concreet plan dat een financiële bijdrage levert aan de doelstelling van de organisatie. Bij diverse opleidingen ronden de deelnemers een opleiding af met een plan dat is opgesteld voor de organisatie waar men werkzaam is. Ieder plan dient een concrete tijdsplanning te hebben en een businesscase.
  • Verhoging medewerkerstevredenheid. Doordat een medewerker in staat wordt gesteld een opleiding te volgen, stijgt de tevredenheid significant. Medewerkers zien het als een erkenning als de werkgever in ze investeert.
  • Meer kennis in huis en minder afhankelijk van externe partijen. Doordat medewerkers beter in staat zijn werkzaamheden te verrichten en zelf problemen te analyseren of oplossingsgericht op te pakken, is er minder behoefte aan externe adviseurs.

Opbrengsten deelnemer

Opbrengsten voor de deelnemer:

  • Vergroting van de marktwaarde. Door het volgen van een opleiding en het behalen van een diploma stijgt de marktwaarde van de deelnemers. Deelnemers zijn beter in staat promotie te maken binnen organisaties en verminderen de kans op ontslag. De employability stijgt significant.
  • Verhoging van plezier in het werk. Door een opleiding zijn de deelnemers beter in staat hun werk te doen hetgeen leidt tot meer plezier, minder stress en verlaging van het ziekteverzuim.
  • Uitbreiding netwerk. Tijdens de opleiding werken deelnemers veel samen en worden er ervaringen gedeeld. Dit schept een band en deelnemers vergroten hun netwerk met professionals die een vergelijkbare achtergrond en interesse hebben. Uitbreiding van het netwerk van medewerkers is ook vaak interessant voor de werkgever.

Concrete plannen

Om dit concreet in bedragen uit te drukken, is lastig. Het belangrijkste is veelal een hogere productiviteit van de deelnemers. Bij de keuze van een opleider is het verstandig te kijken naar de kwaliteit van de werkzame docenten en de attitude van het opleidingsinstituut ten aanzien van het direct in de praktijk toe te passen van de kennis. Essentieel is dat deelnemers na de opleiding een plan overleggen hoe zij de kennis ten goede laten komen van de organisatie. Sommige opleiders stimuleren deelnemers minimaal het geld van de opleiding terug verdienen door een plan te schrijven voor het bedrijf of de instelling dat hogere opbrengsten dan wel kostenbesparingen realiseert.

De auteur is directeur van de Beeckestijn Business School.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie