Naar inhoud

Huurachterstanden tonen de getroffen sectoren in deze crisis

De coronacrisis heeft hard toegeslagen in Nederland. Dat is ook goed te merken in de vastgoedsector, want met name bedrijfsmatige huurachterstanden komen de laatste maanden veel meer voor dan voorheen. De meeste financiële problemen zijn zichtbaar bij de restaurants en in de non-foodbranche. Dat mag overigens geen verrassing heten. Restaurants mogen immers in dit land pas sinds 1 juni 2020 – gedeeltelijk – weer open en de non-foodsector is tijdens eerste maanden van deze crisis door de consumenten gemeden.


Nog relatief weinig huurachterstand bij woningen

Dat blijkt uit een onderzoek naar de invloed van de coronacrisis op wanbetalingen in de vastgoedsector, dat is uitgevoerd door Karreman Gerechtsdeurwaarders en Juristen. Wat opvalt in de actuele cijfers, is dat de betalingsachterstand bij huurders van woningen in de vrije sector tot nu toe meevalt. Wanneer een vergelijking wordt gemaakt van de wanbetalingen vóór en ná het uitbreken van de coronacrisis, is de achterstand in de huurbetalingen bij de verhuur van woningen op dit moment nagenoeg gelijk gebleven. De particuliere huurders vormen momenteel dan ook niet de meest opvallende groep.

Verdubbeling huurachterstanden bij bedrijven

De ene beroepsgroep is harder getroffen dan de andere groep. Waar veel ondernemers konden doorwerken met de nodige voorzorgsmaatregelen om zo inkomsten te genereren, moesten diverse ondernemers de deuren sluiten, zoals bijvoorbeeld de restaurants en de kappers. Dit is ook terug te zien in de huurbetalingen. Het aantal wanbetalingen in de zakelijke sector is flink toegenomen. Over de gehele breedte genomen, heeft de coronacrisis in de zakelijke markt gezorgd voor tenminste een verdubbeling van de huurachterstanden en bij bepaalde portefeuilles is zelfs sprake een verviervoudiging of meer.

Vooral restaurants en non-food in problemen

Waar de supermarkten overwegend goed betalen, zijn de meeste problemen zichtbaar bij de restaurants en in de non-foodsector. Met name huurders in de non-foodbranche betalen de huur niet, niet volledig of niet op tijd. Dit is ook wel te begrijpen. Waar veel supermarkten tijdens de crisis namelijk soms zelfs kerstachtige omzetten hebben weten te behalen, is een groot deel van de non-foodsector door de consumenten gemeden en zijn omzetdoelen daardoor niet behaald.

Verhuurders komen huurders soms tegemoet

In de praktijk is gebleken dat de verhuurders – alsof het nieuws volledig langs hen heengaat – het belangrijk vinden dat een huurder het initiatief toont en in gesprek gaat als er niet betaald kan worden. Verhuurders zijn bereid om te kijken waar ze hun huurders tegemoet kunnen komen. Een huurder moet dan wel door de crisis zijn getroffen en daardoor niet kunnen betalen. Voorkomen moet worden dat misbruik wordt gemaakt van de situatie, zo vinden de verhuurders.

Betalingsonmacht cijfermatig onderbouwen

Verhuurders vragen de huurders doorgaans dan ook om de betalingsonmacht aan te tonen door cijfers en prognoses aan te leveren. Op basis daarvan kan een oplossing besproken worden. Veelvoorkomende oplossingen zijn het – gedeeltelijk – opschorten van huurbetalingen. Verhuurders hebben hiervoor hun eigen – met elkaar vergelijkbare – systemen.

Verhuurders kijken vooral door een zakelijke bril

Waar de overheid het nodig heeft gevonden om afspraken te maken met woningcorporaties, tonen de overige verhuurders ook zelf initiatief om met hun huurders mee te denken. Hierbij wordt de situatie wel meer door een zakelijke bril bekeken. Als er sprake is van betalingsonmacht, is het dus verstandig om met elkaar in gesprek te gaan. Doe je dit niet en betaal je de huur ook niet? Dan wordt toch vaak een deurwaarder ingeschakeld om de huur te innen. In dat opzicht is er niets veranderd vergeleken met de periode vóór de coronacrisis.

E-commercebedrijven blijven niet ongeschonden

Wie denkt dat bedrijven in de e-commercesector massaal de vruchten plukken van deze crisistijd, heeft het volkomen mis. Een kwart van de onlineretailers in Europa heeft namelijk al vóór de coronacrisis geld moeten lenen om de bedrijfskosten of salarissen te kunnen betalen. Maar liefst twee op de drie Europese e-commercebedrijven is de afgelopen twee jaar genoodzaakt geweest een lening af te sluiten.

Leningen voor onlineretailers al vóór de coronacrisis

Dat blijkt uit een onderzoek onder 1.514 eigenaren van e-commercebedrijven of medewerkers van de financiële afdeling van dergelijke ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Scandinavië en Nederland, dat is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Censuswide in opdracht van financiële dienstverlener Banking Circle. De onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in het rapport ‘Mind the Gap: How payments providers can fill a banking gap for online merchants’.

Extra financiering is voor de meerderheid nodig

Uit het recente onderzoek blijkt dat in de afgelopen twee jaar 65 procent van de onlineretailers in Europa extra financiering nodig heeft gehad. In dit percentage zijn de leningen als gevolg van de coronacrisis niet verwerkt. Van deze 65 procent van alle e-commercebedrijven heeft 23 procent de financiering gebruikt om de loonkosten te dekken. Daarnaast heeft 27 procent geld geleend om reguliere bedrijfskosten te betalen.

Bankieren kost de onlineretailers moeite

Het is voor Europese onlineretailers lastig om toegang te krijgen tot extra financiering. Zo heeft een kwart drie tot vier weken moeten wachten op financiering. Nog eens 22 procent heeft er maar liefst één tot twee maanden geduld voor moeten hebben en 6 procent zelfs vijf tot zes maanden. Ook bankieren over de grens kost onlineretailers moeite. Zo heeft 19 procent van de onlineretailers contact met verschillende bankfilialen in elk land waar activiteiten zijn. Van de Nederlandse bedrijven werkt 20 procent met meerdere banken in verschillende landen.

Verschillende barrières voor nieuwkomers

“De markt van online retail groeit zeer snel, maar nieuwkomers krijgen te maken met diverse barrières voor een goede bedrijfsvoering”, duidt Anders la Cour, chief executive officer bij Banking Circle. “Dit komt doordat gevestigde financiële instellingen bang zijn voor het risico dat deze retailers met zich meebrengen. Dit onderzoek legt de tekortkomingen van de bancaire sector bloot. Daardoor lijkt er een rol weggelegd voor betalingsaanbieders die onlineretailers nu al ondersteunen. Zij kunnen retailers ook zakelijke bancaire diensten aanbieden, zoals toegang tot financiering. Zeker in het huidige economische klimaat wordt die steun meer dan ooit gewaardeerd.”

Te hoge kosten en te weinig prioriteit

Ondanks de uitdagingen die onlineretailers ervaren met bankieren, is het overgrote deel wel tevreden over de huidige bank. 87 procent vindt namelijk dat zijn organisatie goed wordt bediend door die bancaire instelling. Van de bedrijven die ontevreden zijn over hun bank, heeft 43 procent het gevoel geen prioriteit te zijn voor die bank. 42 procent is voornamelijk ontevreden wegens de hoge kosten.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie