Naar inhoud

Hybride professional nog onvoldoende op waarde geschat

Een leven lang werken voor een en dezelfde werkgever is een traditie die haar langste tijd heeft gehad. Niet alleen de arbeidsmarkt wordt flexibeler, ook arbeidskrachten zelf worden steeds flexibeler worden. Het contract wordt minder belangrijk gevonden en medewerkers willen meer vrijheid met betrekking tot het invullen van hun werkzaamheden. De opkomst van hybride professionals – mensen die een vaste baan combineren met ondernemerschap of maatschappelijke werkzaamheden – is niet te stoppen.

Hybride professional

Een hybride professional is bijvoorbeeld een marketingprofessional die naast zijn fulltimebaan ook nog bedrijven voorziet van advies op het gebied van strategie en positionering. Of iemand die naast een vaste baan ook een eigen lifestyle-blog heeft. Het geschatte aantal hybride professionals loopt uiteen van 200.000 (bron: CBS) tot 600.000 zzp’ers (bron: IBO). Het fenomeen wordt nog niet omarmd door alle branches. Het risico hiervan is dat talent wegloopt of het juiste talent niet aangetrokken kan worden. Deze conclusies trekt FastFlex, een onderneming gericht op flexibele arbeid, in het trendrapport ‘De zp’er komt eraan’.

Vrijheid en flexibiliteit

Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat het aantal hybride professionals snel toeneemt, vooral onder vrouwen, gepensioneerden en starters. Organisaties zullen hier op den duur profijt van hebben. Door medewerkers vrijheid en verantwoordelijkheid te geven, voelen werknemers zich uiteindelijk meer betrokken bij de organisatie en betrokken medewerkers zorgen voor betere bedrijfsresultaten. De opstellers van het trendrapport voorzien dat deze groei voorlopig aanhoudt en raadt organisaties aan zich nu al hierop in te richten.

Vakoverstijgende competenties

Lang niet alle branches zien de voordelen van de hybride professional. Uit het bedrijvenoverzicht van de KvK blijkt dat branches zoals de financiële dienstverlening en logistiek achterblijven tegenover branches als ICT, bouw en energie, waarbij een forse groei te zien is. De hybride professional beschikt vaak over vakoverstijgende competenties, zoals adviesvaardigheid, persoonlijke presentatie en een groot vermogen tot netwerken. Wanneer de hybride professional niet als optie wordt overwogen, wordt toegang tot bepaalde kwaliteiten mogelijk schaars.

Vernieuwende inzichten

“Het is van belang dat bedrijven inzien welke voordelen de hybride professional met zich meebrengt”, stelt Niels Huismans, businessdeveloper bij FastFlex. “Door de vrijheid die deze professional heeft, staan ontwikkeling en ontplooiing centraal en zullen zij nieuwe inzichten aandragen. Ook zullen zij zich uiteindelijk meer betrokken voelen bij de organisatie wanneer zij met veel verantwoordelijkheid en vrijheid deel uit maken van een organisatie, waardoor bedrijfsresultaten stijgen. De goodwill die een organisatie creëert bij een professional zal meer dan goedgemaakt en terugbetaald gaan worden.”

Het onderhavige rapport kun je downloaden op de website van FastFlex.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie