Naar inhoud

In de IT-sector is het noodzaak software te gelde te maken

De softwaremarkt wordt steeds voller, waardoor de uitdaging om concurrerend te blijven voor softwarebedrijven steeds groter wordt. Om jezelf langs de concurrent te werken, is het belangrijk om goed in te spelen op de wensen van de gebruikers. Begrijpen hoe klanten hun producten daadwerkelijk gebruiken, kan leveranciers richting geven in hoe ze hun aanbod in de toekomst het best kunnen ontwikkelen, packagen, controleren, managen en volgen.

Dit is de kern van software-monetisation, het te gelde maken van software. Zo kun je namelijk het rendement van je software verhogen. Veel bedrijven blijven zich echter focussen op het beschermen van het intellectuele eigendom en onrechtmatig gebruik. Dit is ook belangrijk, maar een software-monetisation-strategie behelst veel meer dan dat. Hoe kan een bedrijf op een veilige en duurzame manier een software-monetisation- strategie implementeren? Een stappenplan.

1. Volg en identificeer het gebruik

Klanten willen zelf de manier waarop en de mate waarin ze software gebruiken bepalen. Bedrijven kunnen hierop inspelen door verschillende niveaus van toegang tot hun producten als optie te bieden. Om dit te kunnen doen, is het voor ontwikkelaars nodig om het gedrag te volgen en patronen in het gedrag te identificeren. Op deze manier kunnen ze de functies en businessmodellen herconfigureren. Door het analyseren van het gebruik, kunnen bedrijven zich snel aanpassen aan de veranderende behoeften in de markt zonder dat het nodig is om producten weer vanaf nul op te bouwen. Dit scheelt een hoop tijd en geld.

2. Segmenteer op basis van klantbehoefte

Als een bedrijf de wensen van de klanten kent, kunnen de klanten worden verdeeld in subgroepen met dezelfde karaktereigenschappen. Zo wordt het voor het bedrijf makkelijker om hun motivaties en gedrag te begrijpen. Dit zorgt ervoor dat je je kan richten op een specifieke groep en zo het aanbod op hen af kan stemmen. Dit betekent ook dat bedrijven gericht kunnen investeren in productontwikkelingen en geen moeite hoeven doen voor functies die uiteindelijk niet worden gebruikt door de klanten.

3. Test modellen

Om nieuwe marktsegmenten te betreden, is het voor bedrijven belangrijk om het productaanbod erop aan te passen. Bijvoorbeeld door middel van A/B-testing en zo te experimenteren met de productverpakkingen. Bij het uitvoeren van deze tests in hetzelfde marktsegment, heb je een grotere kans om vast te stellen welke functies of licentiëring de voorkeur heeft voor dat publiek en welke kunnen worden weggelaten. Bedrijven kunnen dan op maat gemaakte oplossingen aanbieden bij het juiste publiek en zo hun omzet verhogen.

4. Resultaten meten

Het is onvermijdelijk dat markten veranderen als de behoeften van de klant veranderen, ditzelfde geldt voor de producten en diensten van bedrijven. Het is key om voor te blijven lopen op de concurrentie door het snel kunnen identificeren van research en development en business- en ontwikkelbehoeften. Daarbij is het belangrijk om onnodige hoge kosten te vermijden. Bij het uitvoeren van de voorgaande stappen zijn bedrijven in staat om continu de prestaties van de producten te volgen en te optimaliseren om te ontdekken of er iets moet worden vervangen of geüpdatet. Dit betekent dus niet dat ze de levensduur van een product kunnen verlengen door het verfijnen en verbeteren van het product gedurende de tijd.

5. Bescherming tegen hacks

Last but not least, het is cruciaal om er zeker van te zijn dat de software beschermd is. Het is goed om je op het maximaliseren van je omzet te focussen, maar de deur open laten voor aanvallen van buitenaf kan ook erg kostbaar zijn. Steeds meer ontwerpers schakelen derden in voor oplossingen die hen kunnen beschermen tegen manipulatie, namaak, diefstal en misbruik. Zelf zulke oplossingen, zoals softwarelicentiëringsplatformen, ontwerpen kan erg veel tijd in beslag nemen en daardoor heel kostbaar zijn. Door de bescherming uit handen te geven, kunnen leveranciers zich meer focussen op het maken en verbeteren van hun eigen oplossingen.

Degenen die een duurzame software-monetisation-strategie implementeren, zullen in staat zijn om gepersonaliseerde oplossingen te bieden waar klanten behoefte aan hebben. Op deze manier kan de steeds voller wordende markt het hoofd worden geboden. De omzet zal weer groeien, in plaats van dat je het inlevert bij de concurrent.

De auteur is regional sales director bij IT-dienstverlener Gemalto.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie