Naar inhoud

Informatie is de kernactiviteit van succesvolle starters

Bedrijven jonger dan vijf jaar schenden de vertrouwelijkheid van gevoelige informatie in de helft van de gevallen. Dat is dubbel zo vaak als bij volwassen bedrijven. Dit terwijl voor starters informatie zó belangrijk is, dat die al centraal moet staan in het allereerste zakelijk model dat zij schetsen – net als hun product of de dienst, en het geld en talent dat ze zoeken. Daarmee lopen de start-ups niet alleen kans op hoge boetes, maar kunnen zij ook fatale reputatieschade oplopen.

Informatiebeheer

Dat leert het onderzoeksrapport ‘Informatiebeheer in het MKB’. Het rapport is gebaseerd op een onderzoek naar het informatiebeheer door en de veiligheidspraktijken bij middelgrote bedrijven, uitgevoerd door onderzoeksbureau Opinion Matters in opdracht van informatiemanager Iron Mountain. Uit de studie onder bedrijven in Europa en Noord-Amerika blijkt de slordigheid onder medewerkers bij starters de grootste informatierisico´s op te leveren. Bijna de helft (48%) van de ondervraagden geeft toe wel eens gevoeligheden open-en-bloot in het bedrijf te hebben laten slingeren, compleet te zijn kwijtgeraakt, of zelfs te hebben verloren in de openbare ruimte. Onder gevestigde bedrijven is dat maar de helft. Daar zegt een kwart (23%) dergelijke informatiebeheer-fouten te hebben begaan.

Onwetendheid

Jonge bedrijven zijn ook slecht op de hoogte van de wettelijke bewaartermijnen voor bijvoorbeeld fiscale documenten, contracten en klantgegevens, en nemen daarmee informatierisico´s. Meer dan de helft (51%) denkt dossiers van personeelszaken, met privacygevoelige informatie, langer te mogen bewaren dan de geldende wettelijke termijnen. Daarmee lopen ze risico op hoge boetes en reputatieschade. Van bedrijven die langer dan 25 jaar bestaan, loopt maar 20 procent deze risico´s. Bij jonge ondernemingen ligt de prioriteit bij expansie naar nieuwe markten (80%) en productontwikkeling (54%). De meerderheid (76%) heeft geen plannen voor het automatiseren van informatiebeheerprocessen, zoals bij HR – wat juist een middel is om veel beter met gevoelige persoonlijke informatie om te gaan.

Wet en waarde

Er is over het algemeen weinig aandacht voor gegevensbeschermingsprocedures, maar ook voor het creëren van waarde uit informatie: zaken die met elkaar samenhangen. Slechts een derde (32%) van de jonkies geeft aan dat hun gegevensverwerkingsprocessen tegemoet komen aan de wettelijke vereisten. Bij ervaren bedrijven, ouder dan 25 jaar, is dat 46 procent. De vergelijking gaat ook op wat betreft de processen die het mogelijk maken waarde uit bedrijfsinformatie te halen: een kwart (28%) van de jongste bedrijven heeft dat op orde; twee vijfde (40%) van de ervaren bedrijven creëert waarde uit de schat aan bedrijfsinformatie.

Bedrijfsmodel

”Starters volgen logische stappen: idee, zakelijk model, onderzoek en ontwikkeling, financiering, werving, kanaal, eerste klant, enzovoorts en ondervinden daarbij vele obstakels die geslecht moeten worden”, zegt Jeroen Strik, directeur van Iron Mountain België en Nederland. “Maar we leven in het informatietijdperk. Informatie hoort thuis in de lijn van hun bedrijfsmodel: bij productie en verkoop staat geld centraal, maar informatie hoort dat ook te staan. Dat besef en zo´n aanpak zorgt dat starters risico´s voorkomen en waarde kunnen creëren uit wat ze weten van hun markt, bedrijf en product of dienst.”

Informatie centraal

”Bij alle succesvolle starters van het laatste decennium staat informatie altijd centraal. Informatie is vaak zelfs het basisconcept en de kern van hun dienstverlening. Starters kunnen van dat succes leren. Met informatie als onderdeel van de kernactiviteit, worden de verschillende groeifasen ook eenvoudiger: je hoeft dan niet terug te kijken op je eerste jaren, maar beschikt al over de nodige kennis voor de toekomst.”

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van Iron Mountain.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie