Naar inhoud

Informatieovervloed steeds problematischer voor medewerkers

E-mails, tweets, telefoongesprekken en WhatsApp-berichten, de voortgaande digitalisering zorgt een steeds bredere stroom aan informatie op de werkvloer. In 2018 heeft 28 procent van de Nederlandse beroepsbevolking – dat zijn 2,1 miljoen mensen – op een doorsneewerkdag zoveel informatie ontvangen, dat vaak of altijd moeite wordt ervaren om dit snel genoeg te verwerken. In 2014 was dit nog maar 25 procent. Werknemers die een overvloed aan informatie ervaren, tonen meer ontevredenheid over hun arbeidsomstandigheden en hebben een sterkere wens om te vertrekken bij hun huidige werkgever.

Dit valt op te maken uit de ‘Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018’, een publicatie die is opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken. Het rapport is gebaseerd op een onderzoek onder ruim 60.000 werknemers in Nederland van 15 tot 75 jaar.

Informatiestroom

Informatieovervloed

Het percentage werknemers dat last heeft van een overvloed aan informatie ligt onder hoogopgeleiden bijna drie keer zo hoog als onder laagopgeleiden: 40 versus 14 procent. Bij hoogopgeleiden is het percentage werknemers dat moeite heeft om alle informatie – zoals e-mail, telefoon en social media – te verwerken, tussen 2014 en 2018 bovendien het meest toegenomen. Mannen en vrouwen hebben ongeveer even vaak te maken met informatieovervloed: respectievelijk 28 en 29 procent. Wel zijn er leeftijdsverschillen, want 25- tot 65-jarigen hebben er twee tot drie keer zo veel mee te maken in vergelijking met jongere of oudere werknemers.

Vooral managers

Managers voeren de ranglijst aan van beroepen die kampen met een overvloed aan informatie. Bijna de helft (46%) zegt tijdens een werkdag vaak of altijd zoveel informatie te krijgen dat dit nauwelijks nog te verwerken is. Van de managers in de zorg, het onderwijs en de ICT zijn dat er zelfs bijna 6 op de 10. Ook in andere ICT-beroepen, zoals databank- en netwerkspecialisten, hebben relatief veel werknemers moeite met alle informatie die op ze afkomt. Bij werknemers in dienstverlenende, agrarische en logistieke beroepen komt een informatieovervloed relatief weinig voor.

Minder tevreden

Van de werknemers die vaak of altijd moeite hebben om alle informatie op het werk te verwerken, is een kleiner deel (66%) tevreden over de persoonlijke arbeidsomstandigheden dan van de medewerkers die aangeven dat hier nooit of soms sprake van is (75%). Ook heeft een groter deel de wens om een nieuwe werkgever te zoeken. 57 procent van de overbelaste werknemers heeft het afgelopen jaar nagedacht over ander werk en 30 procent heeft daadwerkelijk iets ondernomen om een andere baan te vinden. Bij medewerkers die geen of weinig moeite hebben met de hoeveelheid informatie op het werk geldt dit voor respectievelijk 44 en 24 procent.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie