Naar inhoud

Innovaties veranderen klantrelatie tussen boer en leverancier

De agrarische sector wordt in de toekomst in grote mate gekenmerkt door digitale innovaties. Daarbij gaan drones, satellieten, robotisering, Internet of Things (IoT), mobile & wearables en augmented reality de meeste impact hebben op de sector. Deze zes technologische ontwikkelingen zorgen voor een sterk veranderende klantrelatie tussen de agrariër en de leverancier.

Hightech agrarische sector

Dit stelt CRM Partners, IT-dienstverlener gericht op het gebied van customer engagement in de agrisector, in haar nieuwste whitepaper 'iFarm & Connected Cow'. In dit rapport krijgen leveranciers, producenten en distributeurs handvatten aangereikt hoe zij slim kunnen inspelen op opkomende innovaties op het platteland en in de stal. Want juist voor hen is een cruciale rol weggelegd om de transitie naar een hightech agrisector te begeleiden. Door grote volumes data te verzamelen en te analyseren, kunnen zij de boer voorzien van nauwkeurige en persoonlijke adviezen en hem helpen om beter invulling te geven aan precisielandbouw.

Inzicht in data

Het succes van deze zes innovaties valt of staat met inzicht in data. Sensoren, drones, satellieten, wearables, augmented reality en IoT genereren een schat aan gegevens die bijvoorbeeld inzicht geeft in hoe het gewas ervoor staat, welke middelen er het best gebruikt kunnen worden op welk moment, of de veestapel gezond is en welke factoren daar invloed op hebben. Juist hier kunnen toeleveranciers waarde toevoegen in de klantrelatie. Zij krijgen steeds meer data van diverse agrariërs tot hun beschikking.

Realtime persoonlijk advies

Gecombineerd bieden die gegevens een schat aan nieuwe inzichten, op basis waarvan zij hun klanten persoonlijker, nauwkeuriger en realtime van advies kunnen verzien. De kunst zit ‘m dus in het bij elkaar brengen van al deze informatie. Alle klantinformatie die leveranciers nu al in een CRM-systeem hebben opgeslagen, moet worden verrijkt met extra informatie verkregen door data afkomstig van IoT-apparaten, wearables, drones, satellieten en augmented reality. Alleen zó kunnen zij een persoonlijke relatie met de agrariër realiseren en proactief en relevant communiceren.

Hervorming klantrelatie

Er is een enorme transformatie ingezet in de agrarische sector”, stelt Herman Bodewes, verantwoordelijk voor het AgriLab bij CRM Partners. “Drones zoeven over het land, robots werken volledig autonoom op het land en letterlijk alles wordt uitgerust met sensoren die tot op detailniveau alles registreren en aansturen. Dit betekent wel dat de traditionele relatie tussen boer en leverancier ook verandert. Deze relatie zal steeds meer digitaal van aard worden. Leveranciers zullen dus goed moeten nadenken over de hervorming van de klantrelatie en hoe zij op basis van technologie proactief, relevant en persoonlijk kunnen blijven. Zo kunnen ook zij het groeipotentieel in de agrisector verzilveren.”

De onderhavige whitepaper kun je downloaden op de website van CRM Partners.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie