Naar inhoud

Instagram Stories heeft een serieuze rol in de communicatie

Instagram Stories is als nieuw communicatiemiddel definitief doorgebroken in 2019. Waar in 2018 46 procent van de Nederlanders tot 25 jaar zo nu en dan een story heeft gepost, doet nu inmiddels 77 procent dat. Opmerkelijk is vooral de groei in de leeftijdscategorie van 25 tot 45 jaar van 5 naar 43 procent. Deze fenomenale stijging laat zien dat de beeldverhalen zeker niet alleen meer voor jongeren zijn. Alleen mensen ouder dan 45 jaar blijven achter. Van deze groep post slechts 4 procent af en toe een story.

Dit leert een onderzoek onder Nederlanders van 15 tot 65 jaar naar de mate van gebruik van en het vertoonde gedrag op social media, dat onderzoeksbureau Soda heeft uitgevoerd in opdracht van mediabureau A Bigger Circle. Uit de peiling komt naar voren dat Instagram steeds dominanter wordt en dat Facebook en Snapchat aan kracht inleveren. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in het rapport ‘Social Social Media Monitor ‘19’.

Social media

De overall populairste social media waren in 2018 WhatsApp, Facebook en Instagram. In 2019 staat WhatsApp nog steeds op nummer 1, maar nu wordt de top 3 gecomplementeerd door Instagram en YouTube. Opvallend is dat 46 procent van de respondenten Facebook beschouwd als een van de drie populairste platformen, waar dit in 2018 nog 70 procent was. De grootste populariteit van Facebook is zichtbaar onder Nederlanders van 45 jaar en ouder.

Populaire kanalen

Instagram (84%) en YouTube (54%) zijn onder jongeren tot 25 jaar dit jaar populairdere kanalen dan Snapchat (48%). Dat is een opmerkelijke ontwikkeling, want Snapchat werd in 2018 nog door 62 procent van deze leeftijdsgroep tot de drie favoriete platformen gerekend. Het liet toen Instagram (55%) en YouTube (46%) nog achter zich. Dit is duidelijk een negatief signaal voor een kanaal dat zich nadrukkelijk op jongeren richt.

Inhaalrace Instagram

Het massale gebruik van WhatsApp is een tendens die al langer zichtbaar is. Het valt echter wel op dat Instagram in de leeftijdscategorie tot 25 jaar én in de leeftijdscategorie van 25 tot 45 jaar Facebook, YouTube en Snapchat in 2019 achter zich laat. Instagram is nu in die leeftijdsgroepen het populairste sociale netwerk. Hetzelfde patroon is zichtbaar in de gebruiksfrequentie en het gebruik in vergelijking met vorig jaar.

Instagram Stories

Daarmee lijkt de inhaalrace van Instagram ten opzichte van Snapchat – die enige tijd geleden is ingezet met onder andere de lancering van Instagram Stories – voltooid. Indrukwekkender is wellicht dat Instagram met alle aanpassingen in de applicatie de leeftijdscategorie van 25 tot 45 jaar nog steeds aan zich weet te kluisteren. Onder Nederlanders tot 45 jaar is Instagram dan ook het populairste kanaal in het huidige aanbod van social media.

Liefde of verslaving

Ook de affiniteit met social media in Nederland is onderzocht. Ten aanzien van deze liefde dan wel verslaving is dit jaar een stijging te zien ten opzichte van 2018. Een uitschieter is zichtbaar onder jongeren tot 25 jaar. 77 procent van hen geeft aan de social media voor de nachtrust te checken. De leeftijdscategorie van 25 tot 45 jaar toont met 74 procent nagenoeg vergelijkbaar gedrag. Daarnaast zegt 62 procent van de jongeren tot 25 jaar de social media direct na het ontwaken te checken. Over de overgang van liefde naar verslaving wordt geen uitspraak gedaan in het onderzoeksrapport.

Gebruik desktop

Opmerkelijk is dat het gebruik op een desktop van Instagram en WhatsApp in 2019 is gestegen ten opzichte van 2018. Instagram wordt nu door 26 procent van de Nederlanders op de desktop gebruikt, versus 20 procent in 2018. De groei in het desktopgebruik van WhatsApp is nog sterker: van 33 procent in 2018 naar 47 procent in 2019. Het desktopgebruik van Facebook is juist gedaald van 70 procent in 2018 naar 53 procent in 2018.

Nieuwe features

De nieuwe media ontwikkelen zich vanzelfsprekend voortdurend verder. Continu worden nieuwe functies en technieken toegevoegd aan social media. Ten aanzien van de adoptie van deze nieuwe features valt op dat jongeren tot 25 jaar twee keer zoveel gebruikmaken van filters, lenzen, gifjes en spraakberichten als Nederlanders uit de leeftijdscategorie van 25 tot 45 jaar. Voor live video is dat zelfs bijna drie keer zoveel.

Tip: Visual Marketing in 1 Day

• Het centrale thema is de impact van visueel ingestelde platformen als Instagram, Pinterest, Snapchat en YouTube.

• Met aansprekende cases van onder andere Burgers’ Zoo, Sanoma, Sanquin en Toto.

• Op die dag komen onder meer Kirsten Jassies en Eelco Kingma uitgebreid aan het woord.

Lees meer over dit event

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie