Naar inhoud

Juist de mens verdient alle aandacht in deze digitale tijden

Sommige gezegdes zijn niet voor niks klassiekers. Zo geldt nog steeds dat de mensen op de werkvloer het belangrijkste kapitaal van een onderneming vormen. Zelfs nu, in een tijdperk waar angst heerst voor robots die op de loer liggen om banen in te pikken. Bedrijven en opleidingsinstituten moeten investeren in de mens, om zo niet alleen de bestaande vacatures te kunnen invullen maar ook te anticiperen op de toekomstige vraag om personeel. Met alleen automatisering red je dat niet. Maar hoe leid je mensen op voor banen die nog niet bestaan?

Dat is precies de vraag die het Center for the Future of Work van IT-dienstverlener Cognizant tracht te beantwoorden met het rapport ‘Relearning How We Learn, From the Campus to the Workplace’. Hierin zijn de bevindingen van een wereldwijd onderzoek onder 601 topmanagers van vooraanstaande bedrijven en hogere onderwijsinstellingen gebundeld. Zo is er een gedetailleerd beeld ontstaan van de veranderingen die deze grootmachten momenteel doorvoeren in hun trainingsschema’s plus onderwijsprogramma's en de uitdagingen waar ze tegenaan lopen bij het voorbereiden van hun medewerkers op de toekomst.

De resultaten van het onderzoek laten een paar duidelijke trends zien, waarvan de impact snel genoeg doorsijpelt op de werkvloer.

#1. De toekomst is dichterbij dan je denkt

Het gros van de bedrijven (80%) en instellingen voor hoger onderwijs (72%) wereldwijd is het erover eens dat het extreem belangrijk is om medewerkers en studenten voor te bereiden op het samen kunnen werken met nieuwe digitale technologieën. Want dat is hoe robotisering er in de praktijk straks uitziet. De omvang van deze taak moet echter niet worden onderschat. Bedrijven en onderwijsinstellingen in Europa vrezen dan ook dat slechts 20 procent van alle medewerkers en 50 procent van hun studenten binnen de komende vijf jaar klaar is om deze nieuwe taken te verrichten, ook al is dat dankzij de opkomende technologie onvermijdelijk. Op dit moment is het beeld nog somberder. Maar liefst 80 procent van de Europese instellingen voor hoger onderwijs en 90 procent van de bedrijven geeft aan diezelfde vraag nu niet aan te kunnen.

#2. If you snooze, you lose

Stel je vaardigheden eens voor als apps: af en toe moeten deze geüpdatet worden om bij te kunnen blijven. Hoewel 45 procent van de Europese bedrijven momenteel slechts jaarlijks – of zelfs tweejaarlijks – het lesaanbod vernieuwt, doet 69 procent van de instellingen voor hoger onderwijs dit maar elke twee tot zes jaar. De intentie bij bedrijven is er echter wel om het leerplan sneller bij te werken, 75 procent is van plan om in de komende vijf jaar over te stappen op een één- tot vijf-maandelijks, of zelfs continu, update-rooster. Daar staat tegenover dat in het onderwijs slechts 30 procent van plan is om de update-frequentie te verhogen. De huidige cyclus van twee tot zes jaar wordt dan een jaarlijkse cyclus in 2023.

#3. De toekomst draait om samenwerking

Om als werknemer op de toekomst voorbereid te zijn, is het kunnen samenwerken een onmisbare vaardigheid. Driekwart van zowel de bedrijven als de onderwijsinstellingen wereldwijd ziet dit dan ook als een onmisbare factor voor het succes van het nieuwe machinetijdperk – ondanks de veranderingen en de impact die de nieuwe technologie met zich meebrengt. Bedrijven lijken iets minder enthousiast over samenwerking dan docenten – 69 procent van de bedrijven vindt het van cruciaal belang, tegenover 84 procent van de instellingen voor hoger instellingen.

#4. AR, VR en AI geven leren een nieuwe impuls

Dankzij nieuwe vormen van onderwijs – met digitale hulp on demand à la Netflix – wordt het zelf leren, waar en wanneer je maar wilt, steeds toegankelijker. Leerplatformen maken dankzij artificial intelligence studeren steeds persoonlijker. Daarnaast worden augmented reality en virtual reality steeds normaler in ons dagelijks leven. Naar verwachting neemt het gebruik van deze technologieën bij bedrijven en onderwijsinstellingen met 220 procent toe in de komende vijf jaar.

Aan de hand van deze bevindingen is een advies geformuleerd voor zowel het bedrijfsleven als onderwijs, genaamd ‘The future of learning equation’. De volgende stappen zijn daarbij belangrijk:

  • breng vaardigheden beter in kaart en match deze met wat echt nodig is op de werkplek;
  • bekijk je curriculum en opleidingen eens kritisch en maak het aanbod niet alleen persoonlijker, maar ook beter;
  • ondersteun in de werkomgeving niet alleen het zelf leren, maar stel ook open leermateriaal beschikbaar.

De snelheid waarmee deze aanpassingen worden doorgevoerd, bepaalt uiteindelijk het succes van een goed onderlegd personeelsbestand. Een onzekere toekomst vraagt om een investering in flexibel samenwerken en een verbetering in reactiecapaciteit, maar zeker ook in nieuwe leermethodes waarin vaardigheden worden gecombineerd. Zo bereiden organisaties zich op een degelijke manier voor op wat komt en blijven ze concurrerend in een tijdperk vol veranderingen.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie