Naar inhoud

Juridische zekerheid veelal geen prioriteit voor start-ups

Maar liefst 44 procent van de startende ondernemers ervaart in het eerste anderhalf jaar een probleem dat voortkomt uit slordig, of geheel niet, afspraken vastleggen in contracten. Als het in de eerste 18 maanden misgaat dan komt dit vaak als een verrassing. Tot overmaat van ramp blijkt ook vaak dat problemen eenvoudig en vrij goedkoop voorkomen hadden kunnen worden. Vreemd genoeg geeft 56 procent van de ondernemers aan toch drempels te ervaren bij het regelen van zijn of haar juridische zaken, terwijl hier tegenwoordig veel praktische en voordelige mogelijkheden voor zijn.

Dit blijkt uit onderzoek van online BV-oprichter FIRM24. Uit de studie blijkt dat juridische zekerheid voor start-ups vaak geen prioriteit is. Hierdoor lopen naar schatting duizenden startende ondernemers risico’s waarvan ze zich vaak onvoldoende bewust zijn.

Noodzaak overeenkomst vaak onvoldoende bekend

Een groot risico ligt in het niet onderkennen van het belang om zaken contractueel vast te leggen. En dat is een sluipend risico. Wanneer een ondernemer start met zijn bedrijf is hij vooral bezig met de uitvoering van zijn businessplan en het vinden van manieren om omzet te genereren. De boekhouding wordt wel serieus opgepakt omdat het een verplicht nummertje is, maar contracten? Die zijn nu eenmaal niet nodig om je onderneming te laten draaien. Op de vraag ‘Wat is essentieel om uw onderneming succesvol de eerste 18 maanden door te komen?’ antwoordt slechts 8 procent van de ondernemers: ‘Het goed vastleggen van afspraken.’

Het is eigenlijk een kwestie van onbekend maakt onbemind. Men is gewoon niet bekend met de scenario’s die ontstaan als je dit van te voren niet goed regelt. Uit de categorie ‘een beetje jammer’: een aantal ondernemers onderkent het belang van goede contracten wel, maar gaat zelf aan de slag met stukken van het internet en legt afspraken verkeerd vast. Bijvoorbeeld samen participeren in een BV en de onderlinge afspraken vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst in plaats van een aandeelhoudersovereenkomst. Ouch!

Overeenkomsten die ondernemers gemakkelijk vergeten

Zaken als een rechtsvorm, een bankrekening, een internetaansluiting en een bedrijfsruimte zijn essentieel om een onderneming te kunnen starten. Juridisch waterdichte overeenkomsten worden gezien als minder cruciaal bij het opstarten van een bedrijf. Daarom is de kans groter dat ze worden vergeten. Toch zijn de consequenties aanzienlijk als het misgaat, zo blijkt ook uit een opsomming van de meest vergeten overeenkomsten en problemen die dat met zich meebrengt.

De rekening-courantovereenkomst wordt vaak vergeten terwijl dit tot vervelende discussies kan leiden met de Belastingdienst over geldstromen tussen privé en de BV. Totaal onnodig! Tussen ondernemers onderling ontstaat de meeste narigheid doordat het belang van een goede aandeelhouders- en managementovereenkomst niet wordt onderkend. Het liefst neem je hier ruim de tijd voor, maar een uurtje samen zitten kan al een hoop narigheid voorkomen.

Twijfel over juridische bijstand sterk wisselend per situatie

Voor sommige zaken is het vanzelfsprekend om een jurist in te huren. Zo worden koopovereenkomsten van aandelen (SPA’s), optieovereenkomsten en arbeidscontracten vaak opgesteld én gecontroleerd door een jurist. Maar het zijn toch vooral de IT-ondernemers die voor hun juridische stukken het snelst een jurist inschakelen. Dat is ook logisch. Een goede licentieovereenkomst of goed SaaS-contract is essentieel en niet zo eenvoudig om zelf te maken. Voor de IT-ers die wel hun tanden hierin willen zetten zijn er goede modellen beschikbaar. Het zijn toch vooral de bekendere juridische stukken waarover het meest wordt getwijfeld. Een privacy statement of disclaimer wordt vaak ‘geleend’ van een ander bedrijf, en de management- en rekening-courantovereenkomst worden überhaupt vaak vergeten.

Waar gaat het mis? En hoe kan het beter?

Opvallend is dat niet zozeer de wijze van vastleggen van afspraken problemen had kunnen voorkomen. Het gaat vaak ook gewoon om punctualiteit van de ondernemer zelf. Je kunt alles nog zo goed vastleggen, maar als je je contracten niet veilig en overzichtelijk opslaat, overzicht houdt en accuraat en tijdig communiceert over opzegdata en termijnen, heb je er niet veel aan.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie