Naar inhoud

Kanttekeningen bij Miljoenennota 2019 van kabinet-Rutte III

De plannen die het kabinet-Rutte III heeft gepresenteerd op de derde dinsdag van september in 2018 betekenen een koopkrachtstijging voor de Nederlanders, met de modale eenverdiener als een van de uitschieters. Toch plaatsen zes hoogleraren van de Tilburg University kanttekeningen bij de Miljoenennota 2019. Wat zijn goede en slechte fiscale maatregelen? En wat moet er gebeuren ten aanzien van circulaire landbouw, pensioen, werk en energietransitie?

Kanttekeningen Miljoenennota 2019

De kanttekeningen zijn afkomstig van:

  • Sylvester Eijffinger, hoogleraar Financiële Economie;
  • Johan Graafland: hoogleraar Economie, Onderneming en Ethiek;
  • Eric Kemmeren, hoogleraar Internationaal en Europees Belastingrecht;
  • Gerard de Leede, hoogleraar Practice Smart Cities, JADS;
  • Jonathan Verschuuren, hoogleraar Internationaal en Europees Milieurecht;
  • Ton Wilthagen, hoogleraar Institutioneel-juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt.

Belastingmaatregelen

Kemmeren: “Het handhaven van Box 3 is een slechte maatregel.”

Graafland: “Belast vermogens op basis van feitelijk rendement in plaats van fictief.”

Eijffinger: “Voer in plaats van de dividendbelasting een bronbelasting in voor niet-ingezetenen op aandelen, obligaties en royalty’s.”

Kemmeren: “De verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent is prima.”

Graafland: “Nederland is concurrerend genoeg. Afschaffen van de dividendbelasting in combinatie met verlaging van de vennootschapsbelasting is helemaal niet nodig.”

Kemmeren: “Beperk dividendbelasting tot dat deel dat zijn oorsprong vindt in binnen Nederland gegenereerde winsten.”

Graafland: “De afschaffing van de dividendbelasting is ethisch niet uit te leggen.”

Participatiewet en arbeid

Eijffinger: “De Participatiewet voor mensen met een beperking is niet te rechtvaardigen voor een beschaafd land als Nederland.”

Wilthagen: “Participatiewet is slecht uitgevoerd en illusiepolitiek. Duizenden mensen met een beperking zijn onnodig in de problemen gekomen.”

Wilthagen: “Flexibiliteit moet beter geregeld worden, inclusief overstap naar nieuw werk.”

Pensioen

Graafland: “Kijk goed naar hoe de verlenging van de AOW-leeftijd precies uitpakt voor verschillende groepen. Zo nodig moeten er specifieke correcties getroffen worden.”

Eijffinger: “Een minder snelle verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar is verstandig en budgettair mogelijk.”

Klimaat en circulaire landbouw

Verschuuren: “Omschakeling naar de kringlooplandbouw alleen is onvoldoende. Verminder ook de veestapel en de vleesconsumptie.”

Verschuuren: “Koppel het landbouwbeleid aan Europese klimaatdoelen. Om die te halen is beperking van emissies onvermijdelijk, evenals het vergroten van koolstofvastlegging door de sector.

Verschuuren: “Zo’n enorme omschakeling kan niet zonder dwingende regelgeving.”

Energietransitie

De Leede: “Hef barrières op voor energieproductie door consument.”

De Leede: “Hef barrières op voor grootschalige aanschaf van batterijen.”

De Leede: “Maak het aardgasnet geschikt voor duurzame waterstof en sluit gas nog niet totaal af.”

Een toelichting op deze kanttekeningen vind je op de website van Tilburg University.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie