Naar inhoud

Kiezen voor een bijdrage aan een betere wereld blijft lastig

De komende tien jaar staan in het teken van de concretisering van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit zijn de 17 wereldwijde doelstellingen die in 2015 door de Verenigde Naties zijn opgesteld om te komen tot een vreedzame, duurzame en rechtvaardige samenstelling. Hoewel Nederlandse ondernemingen het belang van deze duurzame ontwikkelingsdoelen erkennen, is het vertalen van die doelen in heldere ambities veelal nog een ware worsteling.


Sustainable Development Goals

Dit kun je opmaken uit het onderzoeksrapport ‘SDG Challenge 2019: Creating a strategy for a better world – How the Sustainable Development Goals can provide the framework for business to deliver progress on our global challenges’ van accountants- en adviesorganisatie PwC. Het rapport is gebaseerd op een wereldwijd onderzoek onder 1.141 voornamelijk beursgenoteerde organisaties. In Nederland zijn de jaarverslagen en duurzaamheidsrapporten over 2018 van 40 bedrijven bestudeerd.

In het onderzoek is gekeken of ondernemingen SDG’s niet alleen benoemen in hun jaarverslag, maar eveneens of ze daarbij een duidelijke focus aanbrengen. In het bedrijfsleven wil immers wel eens een discrepantie bestaan tussen preek en praktijk. Stemmen de onderzochte bedrijven hun strategie ook af op de gekozen doelstellingen, hebben zij duidelijke ambities gedefinieerd en rapporteren zij over de concrete resultaten?

17 Sustainable Development Goals

Erkenning duurzame ontwikkelingsdoelen

Liefst 93 procent van de Nederlandse organisaties die zijn onderzocht, heeft specifieke SDG’s geselecteerd. Maar terwijl het bewustzijn voor de duurzame ontwikkelingsdoelen hoog is, lijken bedrijven het lastig te vinden om hun concrete ambities vast te leggen. Slechts een derde van de Nederlandse bedrijven heeft tevens subdoelstellingen, zogenoemde SDG-targets, voor zichzelf geselecteerd. Daarnaast komt naar voren dat dat één op de vier bedrijven prioriteit geeft aan gendergelijkheid (SDG 5).

Gendergelijkheid krijgt weinig prioriteit

“Dat vind ik opvallend”, stelt Linda Midgley. Zij is senior manager sustainable strategy & transformations bij PwC.“Gendergelijkheid is toch een onderwerp dat bij Nederlandse ondernemingen hoog op de agenda staat. Discussies over gelijke kansen tussen mannen en vrouwen, de loonkloof en het vrouwenquotum illustreren de maatschappelijke aandacht voor dit onderwerp. Uit ons onderzoek blijkt echter dat in Nederland SDG 5 nauwelijks als prioriteit wordt geselecteerd. Om vooruitgang te boeken moeten we ambitieuzer zijn, want in Nederland lopen we op het vlak van gendergelijkheid echt nog niet voorop.”

Doelen kiezen die bij je bedrijf passen

Nederlandse organisaties zien het belang van de SDG’s wel degelijk in en maken daarbij ook bewuste keuzes. Gemiddeld selecteren ze vijf tot zes ontwikkelingsdoelstellingen. “Het aanbrengen van prioriteiten is goed”, aldus Linda Midgley. “Een bedrijf kan niet op alle 17 doelstellingen tegelijk acteren. Je moet de doelen kiezen die bij je organisatie passen en waarop je de meeste impact kunt maken.” Van de ondernemingen die SDG’s hebben gekozen, heeft slechts een derde ook concrete subdoelstellingen geselecteerd. Van die groep heeft ruim 30 procent nog geen ambitie – kwalitatief of kwantitatief – voor zichzelf gesteld.

Worsteling met stellen ambitieuze doelen

Ondanks de discussie over gendergelijkheid en gelijke kansen voor mannen en vrouwen nemen weinig organisaties dit mee in hun SDG-keuze. Van de onderzochte Nederlandse bedrijven doet slechts een kwart dat. Daarvan heeft minder dan een derde – circa 5 procent van het totaal – er ook echt een kwantitatieve ambitie aan gekoppeld. “Dit kan beter’, stelt Laura Midgley. “De verhouding tussen mannen en vrouwen is relatief eenvoudig te meten, maar ondernemingen worstelen met het stellen van duidelijke, ambitieuze doelstellingen. En juist die zijn hard nodig om gelijkheid te creëren.”

De belangrijkste thema’s op de bedrijfsagenda

De duurzame ontwikkelingsdoelen eerlijk werk en economische groei (SDG 8), verantwoorde consumptie en productie (SDG 12) en klimaatactie (SDG 13) – zijn de thema’s die in het bedrijfsleven hoog op de agenda staan. De doelen die het minst zijn terug te vinden, hebben betrekking op armoedebestrijding (SDG 1), het leven in het water (SDG 14) en vrede en veiligheid (SDG 16). Deze uitkomst is vergelijkbaar met voorgaande jaren en komt overeen met de resultaten van het wereldwijde onderzoek.

Energiesector en maakindustrie lopen voorop

Op basis van de bedrijven in het onderzoek is het percentage ondernemingen dat subdoelstellingen kiest in Nederland (30%) hoger dan het wereldwijde gemiddelde (14%). De financiële sector blijft achter, vergeleken met zowel de Nederlandse als de wereldwijde resultaten. Daarnaast doen organisaties in de energiesector en de maakindustrie het bij het kiezen van subdoelstellingen beter dan de gemiddelde resultaten wereldwijd en in Nederland.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie