Naar inhoud

Klantcontactcenters krijgen een positiever imago

De houding van Nederlanders ten opzichte van medewerkers van klantcontactcenters wordt steeds positiever. Nu lange wachttijden, schier eindeloos doorverbinden en zoutloze muziekjes tot het verleden behoren, geven bedrijven en instellingen een betekenisvolle invulling aan het begrip klantenservice. Waar de telemarketingbranche kampt met een hardnekkig imagoprobleem, staan de meeste Nederlanders dan ook neutraal of zelfs positief tegenover medewerkers van klantcontactcenters.

Beeld klantcontactcenters

Dit blijkt uit recent gepubliceerd onderzoek van marktonderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de branchevereniging Klantenservice Federatie (KSF). Om het imago van medewerkers van klantcontactcenters te meten is eind vorig jaar een enquête uitgevoerd. Aan de representatieve online steekproef hebben 1.000 respondenten deelgenomen.

Verschil met telemarketing

Blijkbaar is het onderscheid tussen enerzijds agressieve verkopers en anderzijds klantgerichte serviceverleners voor de meeste mensen duidelijk. 3 van de 4 Nederlanders geven aan neutraal of positief tegenover de medewerkers van klantcontactcenters te staan. Slechts 1 op de 4 mensen geeft aan ook over deze beroepsgroep kritisch te spreken.

Redelijk positief imago

De KSF is blij dat klantenservicemedewerkers op een verjaardag weer met trots over hun beroep kunnen vertellen. “Het is goed om te zien dat het imago van medewerkers klantcontact redelijk positief is. Zij doen hun best om klanten goede service te verlenen”, aldus Geeske te Gussinklo, directeur van de branchevereniging.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie