Naar inhoud

Loyaliteit aan de culturele sector is vooral een loos begrip

Op 1 juni 2020 mogen culturele instellingen in Nederland hun deuren weer openen voor het publiek. Hierbij gelden echter strenge regels. Zo moeten bezoekers anderhalve meter afstand van elkaar houden en dienen zij in alle gevallen van tevoren te reserveren. Ook mogen cultuurinstellingen die publiekelijk toegankelijk zijn – zoals theaters en bioscopen – maximaal 30 bezoekers tegelijkertijd binnenlaten. Ofschoon de Nederlandse cultuurliefhebbers hun bezorgdheid over de culturele sector wel uitspreken, is hun loyaliteit veelal een loos begrip. Want van actieve donaties is nauwelijks sprake.

Dit blijkt uit een onderzoek onder 1.137 volwassen Nederlanders naar de beleving van de maatregelen die culturele instellingen moeten nemen om vanaf Tweede Pinksterdag weer publiek toe te mogen laten. De peiling is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Kantar. De studie leert dat een derde van de Nederlanders (32%) zich – veel – zorgen maakt over het voortbestaan van de culturele instellingen die werden bezocht voordat deze sloten als gevolg van de COVID-19-pandemie. Een kwart (24%) geeft aan zich geen zorgen te maken over het voortbestaan van de bezochte culturele instellingen.

Weinig steun van Nederlanders voor culturele sector

Tot nu toe hebben culturele instellingen echter op weinig steun van het Nederlands publiek kunnen rekenen. Zo heeft 85 procent van de Nederlanders in de afgelopen periode geen financiële steun gegeven aan culturele instellingen. 6 procent heeft dit wel gedaan door het geld van een afgelast bezoek niet terug te vragen en 4 procent heeft eenmalig, meermaals of doorlopend gedoneerd. Voor musea is de steun in de vorm van een – onbetaald of betaald – digitaal museumbezoek ook niet groot geweest in de afgelopen periode. Slechts 5 procent van de Nederlanders heeft één of meerdere musea digitaal bezocht.

Bezoekfrequentie blijft nog een lange tijd lager

Het duurt daarnaast nog geruime tijd voordat de bezoekfrequentie aan culturele instellingen weer op het niveau is van voor de coronacrisis. Zo geven drie op de tien Nederlanders (29%) aan langer dan een jaar te wachten met het bezoeken van culturele instellingen nadat deze weer zijn geopend op 1 juni. Ook geven vier op de tien Nederlanders (38%) aan dat ze minder vaak culturele instellingen willen bezoeken dan voor de coronacrisis. Als de grotendeels weggevallen toeristenstroom hierbij wordt opgeteld, zijn de gevolgen van de coronacrisis nog geruime tijd voelbaar in de culturele sector.

Twijfels over haalbaarheid anderhalve-meter-maatregel

Ruim de helft van de Nederlanders (52%) vindt de anderhalve meter-maatregel binnen culturele instellingen een haalbare kaart. Toch zijn de meningen verdeeld, want vier op de tien Nederlanders (41%) achten de maatregel niet haalbaar. Daarnaast geeft ruim de helft (54%) aan dat de anderhalve-meter-maatregel geen enkele impact heeft op de verwachte bezoekerservaring. Iets minder dan een kwart (23%) denkt dat de maatregel een negatieve impact heeft op die beleving, terwijl een even grote groep (23%) aangeeft dat de maatregel juist een positieve impact heeft op de bezoekerservaring.

Verdeeldheid over de uitvoerbaarheid van de maatregelen

Nederlanders zijn verdeeld over de werkbaarheid en de praktische uitvoerbaarheid van de maatregelen. Zo denken vier op de tien Nederlanders (40%) dat de maatregelen werkbaar zijn voor het personeel, terwijl bijna een derde (30%) juist vindt dat de maatregelen niet werkbaar zijn. Bij de praktische uitvoerbaarheid van de maatregelen liggen de verhoudingen andersom, al zijn de verschillen klein: 36 procent vindt de maatregelen niet of nauwelijks uitvoerbaar, terwijl 33 procent aangeeft dat de maatregelen redelijk tot goed uitvoerbaar zijn.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie