Naar inhoud

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en belastingen betalen

Hoe kunnen multinationals zich in maatschappelijk opzicht fiscaal verantwoord gedragen en tegelijkertijd aandeelhouderswaarde creëren? Veelal worden deze belangen als tegenstrijdig beschouwd. Zolang managers echter de langetermijnbelangen van hun bedrijf behartigen, verzaken zij hun plicht jegens de aandeelhouders niet. Ook al kunnen tax avoidance en agressive tax planning strikt genomen legaal zijn, ondernemingen hebben ook een morele plicht maatschappelijk verantwoord te handelen ten aanzien van fiscale planning.

Dat betoogt Ave-Geidi Jallai in haar proefschrift ‘Good tax governance: International corporate tax planning and corporate social responsibility - Does one exclude the other?’. De rechtswetenschapper – werkzaam als adviseur bij de Inspectie der Rijksfinanciën van het ministerie van Financiën in Nederland – is daarmee op woensdag 23 september 2020 gepromoveerd aan de Tilburg University.

Vormen van legale fiscale planning

Er bestaan verschillende vormen van legale fiscale planning. Uitgaande van de mate van sociale legitimiteit onderscheidt Ave-Geidi Jallai vier planningsvormen: tax planning, tax mitigation, tax avoidance en agressive tax planning. Strikt genomen zijn al deze vormen legaal, maar ze zijn niet allemaal sociaal legitiem. In het geval van tax avoidance en agressive tax planning leveren multinationals namelijk geen eerlijke bijdrage aan de samenleving.

Belastingheffing en de samenleving

Omdat legale fiscale planning maatschappelijk niet altijd aanvaardbaar is, laaien regelmatig discussies over fiscale moraliteit op. Belastingen verschaffen de overheid de middelen om essentiële openbare voorzieningen te leveren en de welvaart te verdelen. Met andere woorden, belastingen stellen de overheid in staat een – juridisch – kader te scheppen voor het functioneren van de samenleving en de economie. Belastingen dragen ook op andere manieren bij aan het welvaren van organisaties, want de overheid stimuleert innovatie, moedigt investeringen in duurzame groei aan, jaagt arbeidsproductiviteit aan en stimuleert het efficiënt gebruik van schaarse middelen. Belastingheffing is dus een noodzakelijke randvoorwaarde voor de duurzame ontwikkeling van de hele samenleving, waaronder markten.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In een complexe samenleving laten juridische regels echter onvermijdelijk ruimte voor verschillende interpretaties en keuzes ten aanzien van het gebruik van het stelsel van belastingregels. En waar het recht tekortschiet – zo stelt Ave-Geidi Jallai – dient moraliteit de leemte te vullen. Voor multinationals kan maatschappelijk verantwoord ondernemen – corporate social responsibility (CSR) – een instrument zijn om tegenstrijdige belangen op een moreel verantwoorde manier in evenwicht te brengen.

Aandeelhouderswaarde creëren

Een bekend tegengeluid is dat diverse andere juridische verplichtingen, zoals regels voor goede corporate governance, ondernemingen ervan weerhouden van een op morele basis geschoeide bedrijfsvoering als dat de aandeelhouderswaarde op korte termijn aantast. Maar zolang managers de langetermijnbelangen van hun bedrijf behartigen, verzaken zij hun plicht jegens de aandeelhouders niet wanneer zij zich fiscaal verantwoord gedragen, aldus Ave-Geidi Jallai. Dit betekent een eerlijke bijdrage leveren, een fiscale gedragscode ontwikkelen en transparant zijn.

Het recht om te kiezen

Volgens Ave-Geidi Jallai hebben bedrijven het recht te kiezen voor de meest effectieve vorm van fiscale planning, zolang zij daarbij binnen de grenzen van de wet opereren. Maar ondernemingen die waarde hechten aan hun maatschappelijke goodwill en rekenschap willen afleggen over hun belastingmoraal, dienen zich in haar optiek toe te leggen op goede tax governance.

Foto: Pixabay

Tip: Wil je leren hoe je de klantgerichtheid binnen je organisatie kunt verbeteren? Dan is de opleiding Customer Experience Strategie & Organisatie wat voor jou!

  • Je leert de actuele trends, kennis en inzichten uit de praktijk op het gebied van customer experience.
  • Naast de opleiding ontwikkel je een strategie en plan voor de klantbeleving voor jouw organisatie, direct geschikt voor implementatie.
Lees meer over deze opleiding ►
Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie